Facebook

Množství - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu množství.

Význam: Množství je obecný pojem pro určení většího počtu předmětů, lidí či jiných věcí.

kupa

Kupa je shromáždění, seskupení nebo nazbírání něčeho, například kamenů, písku, sněhu, odpadu nebo jiných materiálů.

kopa

Kopa je hromada čehosi, obvykle pevného, která je uložena nebo uspořádána v určitém místě.

spousta

Spousta je pojem označující velké množství něčeho, například osob, věcí nebo peněz.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, velké počty nebo obrovské množství.

hodně

Hodně je velké množství čehokoliv; může to také znamenat úroveň úsilí nebo intenzity.

zástup

Zástup je skupina lidí nebo věcí, která představuje nebo nahrazuje jinou skupinu nebo část.

skupina

Skupina je soubor lidí nebo věcí sdružených dohromady podle společného zájmu, věku nebo jiného faktoru.

houf

Houf je velké shromáždění lidí nebo zvířat; buď organizované nebo shromážděné spontánně.

shromáždění

Shromáždění je schůze lidí za účelem sdílení myšlenek, informací nebo plánování akcí.

schůze

Schůze je setkání, které se uskuteční mezi určitým počtem lidí, aby diskutovali, vymýšleli, schválili nebo plánovali něco.

zasedání

Zasedání je setkání lidí, obvykle se záměrem projednat nějakou záležitost nebo rozhodovat o něčem.

počet

Počet je číslo určující množství čehokoliv, např. počet lidí, věcí nebo peněz.

kvantum

Kvantum je definováno jako určitá velikost nebo množství. Často se používá v souvislosti s fyzikou a obecně s množstvím energie, která je poskytována v jednotlivých částicích.

kvantita

Kvantita je množství něčeho. Může se jednat o množství zboží, peněz nebo jiného druhu hodnoty.

četnost

Četnost je míra, jak často se něco opakuje, vyjadřuje se číslem.

početnost

Početnost je množství jedinců v určité populaci, které se může lišit v čase a prostoru.

hojnost

Hojnost je stav, ve kterém je něco dostatečného nebo bohatého. Je to míra úspěchu, štěstí nebo bohatství.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

dav

Dav je skupina lidí, která se shromáždila za účelem sdílení názorů, podpory nebo jiného společného cíle.

Podobná synonyma

počet hodin

Počet hodin je množství času, které uplynulo od okamžiku začátku až do momentu konce.

navléci se (hodně)

Navléci se znamená obléknout si něco, například oblečení, boty, šperky nebo jiné předměty.

napovídat (hodně)

Napovídat znamená poskytovat náznaky nebo nápovědy, aby pomohlo vysvětlit nebo předpovědět něco.

konat shromáždění <kde>

Konat shromáždění znamená svolat lidi a uskutečnit schůzku nebo setkání na určeném místě.

určující skupina znaků

Řetězec (anglicky string) je uspořádaná posloupnost znaků, číslic nebo symbolů, které mají společný význam.

skupina redaktorů

Skupina redaktorů je sestava osob zodpovědných za přípravu a úpravu mediálních materiálů pro publikování.

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.

protahovat se (schůze)

Prodlužovat časové období schůze, aby se stihly všechny body programu.

počet let

Počet let je číslo označující délku doby trvání, běžně se používá k označení věku člověka nebo období.

o hodně

Hodně znamená mnoho; je to vyjádření velkého množství, počtu nebo rozsahu.

hromada

Hromada je velké množství něčeho, často zamíchaného dohromady.

hromada (písku)

Hromada je velké množství písku, které je shromážděno dohromady.

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

skupina (umělců)

Skupina umělců je seskupení jednotlivců sdílejících společnou uměleckou vizi. Společně vytváří kolektivní projev, který zahrnuje soutěžení, kreativitu a invenci.

příliš mnoho

Příliš mnoho znamená příliš velké množství nebo více než je potřeba.

spousta (peněz)

Velké množství peněz.

skupina (uvnitř strany)

Skupina je skupina lidí sdílejících stejné zájmy nebo cíle, kteří se sdružují a spolupracují ve vzájemném prospěchu.

mít hojnost

Mít hojnost znamená mít dostatek peněz, zásob nebo jiných potřebných věcí.

vyžadující (mnoho)

Vyžadující označuje situace, ve kterých je požadováno velké množství úsilí, úvah a nákladů.

zástupy (lidí)

Velké množství lidí; shromážděné masy, skupiny, početné davy.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

malý počet

Malý počet znamená méně než běžné množství, omezené množství nebo velmi malý počet.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

počet (značný)

Počet značí množství nebo odhadovaný počet položek nebo lidí.

pozvat si (hodně hostů)

Pozvat někoho nebo někoho za účelem setkání, oslavy a jiných akcí.

namluvit (hodně)

Vyjádřit nějaký názor nebo informace pomocí slov nebo řeči.

kvantum zboží, výrobků

Kvantum zboží je velké množství výrobků či zboží.

zakusit (mnoho)

Zakusit: dožít se, prožít/zažít co nejvíce životních okamžiků a zkušeností.