Facebook

Dav - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu dav.

Význam: Dav je skupina lidí, která se shromáždila za účelem sdílení názorů, podpory nebo jiného společného cíle.

zástup

Zástup je skupina lidí, která vystupuje jako jednotka nebo za určitého jedince.

shluk

Shluk je skupina lidí nebo věcí, které jsou dohromady seskupeny.

množství

Množství je počet nebo míra určitého druhu věci, která je k dispozici.

masa

Masa je skupina materiálů, které jsou těžší než voda a jsou vyrobeny z organických látek.

plebejci

Plebejci jsou lidé ze spodních vrstev římské společnosti, obyčejní lidé bez vlivu na politiku a hospodářství.

lůza

Lůza je označení pro nízkou sociální třídu, která se neúčastní politického ani společenského života a obvykle tráví čas užíváním alkoholu a dalších návykových látek.

počet

Počet je číslo určující množství čehokoliv, např. počet lidí, věcí nebo peněz.

kvantum

Kvantum je definováno jako určitá velikost nebo množství. Často se používá v souvislosti s fyzikou a obecně s množstvím energie, která je poskytována v jednotlivých částicích.

kvantita

Kvantita je množství něčeho. Může se jednat o množství zboží, peněz nebo jiného druhu hodnoty.

četnost

Četnost je míra, jak často se něco opakuje, vyjadřuje se číslem.

početnost

Početnost je množství jedinců v určité populaci, které se může lišit v čase a prostoru.

hojnost

Hojnost je stav, ve kterém je něco dostatečného nebo bohatého. Je to míra úspěchu, štěstí nebo bohatství.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

spousta

Spousta znamená velké množství, obrovské množství. Slovo se často používá pro vyjádření ohromného množství něčeho.

Podobná synonyma

hromada

Hromada je obrovské množství něčeho, obvykle uspořádané dohromady.

velké množství

Velké množství znamená obrovské množství, množství, které je vysoké, nebo obrovské.

počet úmrtí

Počet úmrtí je číslo, které udává, kolik lidí zemřelo v určité oblasti nebo v určitém časovém období.

množství práce

Množství práce je míra úkolu nebo úsilí, které je potřeba vykonat, aby se dosáhlo určitého cíle.

z masa

Masa je hmota tvořená látkami, které jsou schopné interakce s gravitací, tedy hmotnost.

procentuální množství (cukru v krvi)

Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.

množství vytlačené vody

Množství vytlačené vody je množství vody, které je vytlačeno z nějakého zdroje.

kvantum zboží, výrobků

Kvantum zboží je velké množství výrobků či zboží.

valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán obchodní společnosti, který schvaluje její důležité rozhodnutí.

hromada (písku)

Hromada je velké množství písku, které je shromážděno dohromady.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

nejmenší množství

Nejmenší množství je nejnižší počet částí, které se mohou rozdělit.

počet hodin

Počet hodin je množství času, které uplynulo od okamžiku začátku až do momentu konce.

mít hojnost

Mít hojnost znamená mít dostatek peněz, zásob nebo jiných potřebných věcí.

vydat počet

Vydat počet znamená zapsat všechny informace k danému tématu, aby se dala vyhodnotit výše popsaná situace.

zástupy (lidí)

Velké množství lidí; shromážděné masy, skupiny, početné davy.

množství peněz

Množství peněz je vyjádření hmotného bohatství, které je vyjádřeno finančními prostředky.

znepokojovat (lidi)

Vyvolávat obavy nebo úzkost, podráždit nebo rozčílit.

počet jedna

Počet jedna je číslo jedna nebo jedna jednotka, která označuje hodnotu nebo počet věcí.

stanovený počet

Stanovený počet znamená konkrétní množství určité věci, které je stanoveno předem.

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

počet let

Počet let je číslo označující délku doby trvání, běžně se používá k označení věku člověka nebo období.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

spousta (peněz)

Velké množství peněz.