Facebook

Dav - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu dav.

Význam: Dav je skupina lidí, která se shromáždila za účelem sdílení názorů, podpory nebo jiného společného cíle.

zástup

Zástup je skupina lidí, která vystupuje jako jednotka nebo za určitého jedince.

shluk

Shluk je skupina lidí nebo věcí, které jsou dohromady seskupeny.

množství

Množství je počet nebo míra určitého druhu věci, která je k dispozici.

masa

Masa je skupina materiálů, které jsou těžší než voda a jsou vyrobeny z organických látek.

plebejci

Plebejci jsou lidé ze spodních vrstev římské společnosti, obyčejní lidé bez vlivu na politiku a hospodářství.

lůza

Lůza je označení pro nízkou sociální třídu, která se neúčastní politického ani společenského života a obvykle tráví čas užíváním alkoholu a dalších návykových látek.

počet

Počet je číslo určující množství čehokoliv, např. počet lidí, věcí nebo peněz.

kvantum

Kvantum je definováno jako určitá velikost nebo množství. Často se používá v souvislosti s fyzikou a obecně s množstvím energie, která je poskytována v jednotlivých částicích.

kvantita

Kvantita je množství něčeho. Může se jednat o množství zboží, peněz nebo jiného druhu hodnoty.

četnost

Četnost je míra, jak často se něco opakuje, vyjadřuje se číslem.

početnost

Početnost je množství jedinců v určité populaci, které se může lišit v čase a prostoru.

hojnost

Hojnost je stav, ve kterém je něco dostatečného nebo bohatého. Je to míra úspěchu, štěstí nebo bohatství.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

spousta

Spousta znamená velké množství, obrovské množství. Slovo se často používá pro vyjádření ohromného množství něčeho.

Podobná synonyma

hromada

Hromada je obrovské množství něčeho, obvykle uspořádané dohromady.

skupinka (lidí)

Skupinka lidí je malá skupina osob, které spolu sdílejí nějaký společný zájem nebo cíl.

hromada (dříví)

Velké množství dříví, obvykle sešroubované dohromady pro snadnou přepravu nebo skladování.

zástupy (lidí)

Velké množství lidí; shromážděné masy, skupiny, početné davy.

z masa

Masa je hmota tvořená látkami, které jsou schopné interakce s gravitací, tedy hmotnost.

množství (ryb)

Množství je míra velikosti nebo počtu něčeho; v případě ryb se může jednat o počet ryb ve vodě nebo množství ryb, které jsou prodávány.

stejný počet

Stejný počet znamená, že se jedná o stejnou číselnou hodnotu.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

hromada (kamení)

Hromada kamení je shromáždění kamenů, které mohou být přirozeného nebo umělého původu.

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

procentuální množství (cukru v krvi)

Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.

stanovený počet

Stanovený počet znamená konkrétní množství určité věci, které je stanoveno předem.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

počet 10

Počet je číslo, které označuje konkrétní množství, často počet věcí nebo lidí.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

dlouhý zástup

Dlouhý zástup: velké množství lidí vedoucích se po dlouhé vzdálenosti.

omezený počet

Omezený počet je konkrétní množství, které je omezeno na specifickou hodnotu.

počet úmrtí

Počet úmrtí je číslo, které udává, kolik lidí zemřelo ve stejném časovém období.

řada aut n. lidí (dlouhá)

Řada aut je soubor osob spojených sdílením stejného zájmu či účelu.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

spousta (peněz)

Velké množství peněz.

množství peněz

Množství peněz je vyjádření hmotného bohatství, které je vyjádřeno finančními prostředky.

shluk (komárů)

Shluk je skupina organismů, které se sdružují dohromady do jednoho místa. Nejčastěji se jedná o komáry, kteří se shlukují ve větších skupinách.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

množství práce

Množství práce je míra úkolu nebo úsilí, které je potřeba vykonat, aby se dosáhlo určitého cíle.

shluk (nevelký)

Shluk je skupina nebo seskupení něčeho, obvykle malých objektů nebo částí, které jsou sdružené dohromady.