Facebook

Napovídat (hodně) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu napovídat (hodně).

Význam: Napovídat je dávat náznaky nebo rady, aby někdo pochopil, co se snažíme sdělit.

havarovat

Havarovat znamená nouzově přistát nebo havarovat letadlo, vznášedlo nebo lodní plavidlo.

rozbít se (v autě)

Rozbít se ve voze znamená čelit dopravní nehodě, která může mít za následek vážné poškození vozidla a zranění osob.

vymlátit se

Vymlátit se znamená úplně vysilovat se fyzicky nebo psychicky, vyčerpat se úplně.

Podobná synonyma

rozbít

Rozbít znamená rozdělit, roztříštit, zlomit nebo zničit.

rozbít se

Rozbít se znamená zničit nebo zlomit věc, nebo se rozpadnout na drobné části.

rozbít se (váza)

Rozbít se znamená roztříštit, roztrhat nebo rozdrtit, obvykle nádobu jako např. vázu.

rozbít (na kousky)

Rozbít znamená rozdělit na menší části, roztříštit na kousky.

havarovat (s autem)

Havarovat s autem znamená způsobit dopravní nehodu, kde dojde k poškození vozidla nebo zranění řidiče.

rozbít (nádobí)

Rozbít nádobí znamená roztrhat ho na malé části.

rozbít (postupně)

Rozbít znamená fyzicky rozdělit na menší části, zlomit nebo zničit.

odlučovač (v autě)

Odlučovač je zařízení ve vozidle, které odděluje olejovou a palivovou směs a zabraňuje jejich míchání.

vymlátit

Vymlátit znamená údery nebo fyzickou násilím způsobit újmu nebo porážku.

havarovat (autem)

Havarovat autem znamená nehodu nebo náraz, ve kterém dochází k poškození nebo zničení auta a může vést ke zranění a dokonce i smrti.

závodník (v autě)

Závodník je člověk, který se zapojuje do závodů vozidel, aby dosáhl co nejlepšího výsledku.

rozbít (auto)

Rozbít auto znamená poškodit ho neúmyslně silou, čímž dojde k jeho destrukci.

vymáznout se (v autě)

Vymáznout se ve vozidle znamená odjet ze zábavního místa rychle, aby se uniklo případnému nebezpečí.

rozbít (kůlnu)

Rozbít znamená roztrhnout, rozdrtit nebo rozdělit na menší části. V případě kůlny to znamená roztrhnout její stěny nebo rozdělit ji na části.

nabourat se (v autě)

Narazit se v autě; vybočit z jízdní dráhy a případně něco způsobit.