Facebook

Hodně (peněz) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu hodně (peněz).

Význam: Velké množství peněz.

vůz (naložený)

Vůz je nákladní vozidlo, které je určeno pro přepravu zboží a materiálů. Může být vybaveno nákladním prostorem, který je navržen tak, aby se snadno přepravovaly zboží a materiály.

velký náklad

Velký náklad je pojem popisující objem velkého množství materiálu, zboží nebo cenností.

mnoho

Mnoho znamená velké množství nebo velká část něčeho. Slovo se často používá k popisu počtu nebo velikosti věcí.

moc

Moc se vztahuje k síle, autoritě nebo vlivu, který někdo nebo něco má nad ostatními.

Podobná synonyma

přemisťovat (náklad)

Přemisťovat znamená přenášet, přesouvat nebo převážet zboží nebo náklad z místa na místo.

náklad

Náklad je obecný pojem pro všechny věci, které jsou transportovány, uskladněny, použity nebo vyprodukovány. Může to být materiál, zboží nebo osobní věci.

velký tvor

Velký tvor je obecně termín pro živočicha, jenž je velkého rozměru nebo má obří sílu.

velký pán

Velký pán je titul udělený někomu s vysokou autoritou a mocí. Často se používá jako označení pro vládce, vysokého úředníka nebo aristokrata.

příliš velký

Příliš velký znamená příliš velký pro daný účel, příliš velký pro danou situaci nebo příliš velký pro danou osobu.

zakusit (mnoho)

Zakusit: dožít se, prožít/zažít co nejvíce životních okamžiků a zkušeností.

vyložit (náklad)

Vyložit náklad znamená přenést ho z jednoho místa na druhé a rozmístit jej podle potřeby.

složit (náklad)

Složit znamená nést těžkou újmu, obtíž nebo náklady, které jsou vyžadovány.

velký

Velký znamená obrovský, nadprůměrně velký nebo významný. Může také znamenat velmi důležité nebo významné.

statek (velký)

Statek je velká pozemková usedlost, která se většinou skládá z budov, hospodářských budov, polí a dalších pozemků.

příliš mnoho

Příliš mnoho znamená příliš velké množství nebo více než je potřeba.

o mnoho

Shrnout znamená zredukovat, zkrátit nebo zjednodušit.

velký kapr

Velký kapr je druh ryby, který se vyskytuje ve většině světových vod, jehož tělo dosahuje délky až dva metry.

náklad (finanční)

Náklad je finanční částka, kterou musí zaplatit podnik za materiály, energie a služby potřebné k provozu.

rozprodat (náklad)

Prodat veškerý náklad, co nejrychleji a nejlevněji.

velký (chyba)

Velký má mnoho významů, závisí na kontextu. Může to znamenat objem, rozsah, význam, významnost nebo mohou velké věci být také cenné.

pomník (velký)

Pomník je socha nebo budova postavená jako vzpomínka na někoho nebo něco. Může být velký, aby oslavoval důležitou osobu nebo událost.

velký kámen

Velký kámen je obecný výraz pro kameny, které jsou větší než obyčejné kameny a které jsou často používány pro zdobení nebo stavbu.

dost velký

Dost velký znamená dostatečně velký, dostatečně obsáhlý nebo dostatečně důležitý.