Facebook

Slovník synonym

Synonyma též slova souznačná, jsou slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem, která lze za určitých okolností zaměňovat. Dodávají jazyku bohatství, umožňují jemné odstínění významů v závislosti na kontextovém a stylistickém zabarvení.

Náhodný výběr

pomíjející

(16 synonym)

Pomíjející = dočasný, nedlouhý, relativní, vyprchávající; trvá jen krátce a je nevyhnutelně odsouzen k zániku.

podvodný

(9 synonym)

Podvodný se obecně označuje jako nepoctivý, lstivý nebo podvrhnutý záměr zisku nebo újmy na úkor jiných.

důstojnost

(9 synonym)

Důstojnost je schopnost ocenit a dodržovat si sama sebe a své právo na úctu a slušné zacházení.

ex lex

(1 synonymum)

Ex lex znamená "mimo zákon", což znamená, že něco není považováno za platné podle právního předpisu.

zděsit se

(4 synonyma)

Projevit úžas nebo zděšení; být šokován či zaskočen.

skládat se

(2 synonyma)

Skládat se znamená sestavovat něco z jednotlivých součástí.

pošlapaný

(5 synonym)

Poničený, zničený, znehodnocený; obvykle způsobené tlakem, pádem nebo násilím.

perversní

(10 synonym)

Perversní je zaměření nebo jednání založené na zvráceném, nemorálním, zneužívajícím nebo degradujícím způsobu myšlení.

potření

(8 synonym)

Potření je použití nebo aplikace něčeho, aby se dosáhlo požadovaného výsledku nebo účelu.

rukojeť (žehličky)

(6 synonym)

Rukojeť je ručka na žehličce, sloužící k manipulaci s ní.

křičet

(14 synonym)

Křičet znamená hlasitě vykřikovat, křičet nahlas, zvučně vyjádřit pocity.

svinovat

(2 synonyma)

Svinovat znamená dostat se do problémů či se něčeho zbavit ze zákona nebo zákonitostí.

rozumně

(12 synonym)

Rozumně znamená s moudrostí, rozvahou a schopností uvažovat. Jde o uvážené, vyvážené, přiměřené a dobře promyšlené jednání.

oslabovat

(4 synonyma)

Oslabovat znamená snižovat sílu, účinek nebo dopad čehokoliv.

záležet <v čem>

(3 synonyma)

Záležet znamená mít vliv nebo význam; být důležitým faktorem nebo rozhodujícím činitelm.

malátný

(7 synonym)

Malátný znamená ospalý, nevýkonný, bez energie, ospalý a bez živosti.

faktický

(20 synonym)

Faktický: skutečný, ověřitelný, důkazem podložený.

zasunout

(7 synonym)

Zasunout znamená fyzickým pohybem vložit něco dovnitř nebo do strany.

mince

(2 synonyma)

Mince jsou peníze, které se obvykle prodávají jako malé kovové disky s hodnotou nominální hodnoty.

služebník

(13 synonym)

Služebník je osoba, která poskytuje služby jiné osobě nebo organizaci.

rozhraní

(12 synonym)

Rozhraní je prostředek pro propojení dvou systémů, umožňující komunikaci mezi nimi.

říhat

(1 synonymum)

Říhat je hlasitý, dunivý zvuk vydávaný některými zvířaty, obvykle při předvádění dominance.

souladný

(10 synonym)

Souladný je něco, co je v harmonii s ostatními, vyhovuje standardům a je konzistentní.

pomluva

(9 synonym)

Pomluva je nepravdivé řečení nebo šíření záměrně falešných informací o někom, které může způsobit škody.

spolek

(4 synonyma)

Spolek je obecný název pro sdružení lidí, kteří mají stejný zájem. Cílem spolku je většinou společná činnost či vytváření informačních a finančních prostředků.

krasověda

(1 synonymum)

Krasověda je věda o krasu, která se zabývá významem, vývojem a estetickými hodnotami krajinných a geomorfologických struktur.

přítomnost

(8 synonym)

Být přítomný znamená být fyzicky a psychicky současně přítomen, být zde a zaměřen na to, co se děje.

boule

(4 synonyma)

Boule je francouzské slovo, které označuje kulatý, měkký a vláknitý tvar, často s malými kousky oříšků nebo ovoce.

přinést

(9 synonym)

Přinést znamená přivést nebo donést něco do určitého místa.

prostý

(25 synonym)

Prostý je jednoduchý, čistý, bez komplikací, nekomplikovaný, jednoduchý a zároveň primitivní.