Facebook

Slovník synonym

Synonyma též slova souznačná, jsou slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem, která lze za určitých okolností zaměňovat. Dodávají jazyku bohatství, umožňují jemné odstínění významů v závislosti na kontextovém a stylistickém zabarvení.

Náhodný výběr

missa

(2 synonyma)

Missa je latinská zkratka pro mši, což je křesťanská bohoslužba, která slouží k uctění Ježíšova utrpení, smrti a zmrtvýchvstání.

ostře

(3 synonyma)

Ostrý: (adj.) silně výrazný, intenzivní, rychlý, akutní, akční, jasný, řezavý, těžký.

zvířena

(2 synonyma)

Zvířena je obec v okrese Chomutov, v Ústeckém kraji v České republice.

shýbat se

(5 synonym)

Shýbat se znamená pohybovat se rychle a náhle, jako kdyby člověk chtěl uprchnout.

populární

(5 synonym)

možná

(15 synonym)

Možná je pojem používaný k vyjádření nejistoty, šance, pravděpodobnosti, že se něco stane.

sebezničení

(1 synonymum)

Sebezničení je sebevražda nebo jiný čin, kterým se člověk sám poškozuje nebo ničí.

přebudovat

(5 synonym)

Přebudovat = změnit stávající strukturu, obnovit nebo vylepšit, aby vyhovovala novým potřebám.

shrnutí

(7 synonym)

Shrnutí je stručné shrnutí informací vyjádřené v krátké podobě.

vroucně

(3 synonyma)

Vroucně znamená upřímně a s hlubokou emocí.

ojíněný

(6 synonym)

Ojíněný znamená pokrytý světlem, zářivý nebo zářící jasem.

seřazení

(6 synonym)

Seřazení je proces uspořádávání dat nebo objektů do logického pořadí.

pomezní

(10 synonym)

Pomezní označuje něco, co sdílí hranici nebo mezi dvěma částmi, oblastmi nebo stavy.

překotit

(11 synonym)

Překotit znamená provádět něco rychle, zběsile, honem.

váha

(11 synonym)

Váha je měřítko hmotnosti; je to silová síla, kterou působí gravitace na těleso.

preparát

(2 synonyma)

Preparát je přípravek, který je vyroben z rostlinných, živočišných nebo chemických látek a je určen k léčebným účelům.

čoudivý

(4 synonyma)

Čoudivý znamená ohromený, úžasný nebo úžasný; je to synonymum pro silný dojem nebo emoce.

šelestit

(6 synonym)

Šelestit: hluk malých tichých zvuků, jako je šumění listů nebo šplouchání vody.

něžný

(6 synonym)

Něžný je vyjadřující jemnou, citlivou a láskyplnou péči a úctu.

atlet (těžký)

(1 synonymum)

podrážděný

(11 synonym)

Podrážděný znamená rozhořčený, nespokojený nebo rozčílený.

držení (těla)

(3 synonyma)

Držení těla je postoj, ve kterém se člověk nachází, když stojí, sedí nebo leží. Tento postoj ovlivňuje vzhled a pohodu člověka.

diskreditovat

(2 synonyma)

Diskreditovat je narušit čest, důstojnost nebo dobré jméno někoho či něčeho.

senzitivní

(8 synonym)

Senzitivní je pojem označující citlivost na vnější podněty, schopnost rozlišovat nepatrné rozdíly a přenášet informace.

vymlátit se

(3 synonyma)

Vymlátit se znamená fyzicky nebo psychicky vyčerpat se, vyčerpat své fyzické, psychické nebo emoční síly.

popírat

(5 synonym)

Popírat znamená odmítnout nebo odporovat; zpochybňovat nebo zamítat.

hanebnost

(13 synonym)

Hanebnost je hluboká nespravedlnost nebo ohavnost, něco, co je neslušné, ponižující nebo nezákonné.

pendrek

(4 synonyma)

Pendrek je staroanglické slovo označující široký a příjemný plášť, který se nosí k ochraně před nepřízní počasí.

všivák

(2 synonyma)

Všivák je lidové označení pro člověka, který je podvodník, lhář a zloděj.

protizákonnost

(4 synonyma)

Protizákonnost je jednání, které je v rozporu s platnými zákony, zakazuje je, nebo je trestá.