Facebook

Slovník synonym

Synonyma též slova souznačná, jsou slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem, která lze za určitých okolností zaměňovat. Dodávají jazyku bohatství, umožňují jemné odstínění významů v závislosti na kontextovém a stylistickém zabarvení.

Náhodný výběr

dosednout (dveře)

(4 synonyma)

Dosednout znamená zavřít dveře tak, že se dotknou rámu a pevně zamknou.

vyjadřovat

(8 synonym)

Vyjadřovat znamená vyslovit názor nebo myšlenku slovy nebo jiným způsobem.

odejít

(19 synonym)

Odejít: opustit místo/situaci, přerušit účast, ukončit činnost.

šle

(3 synonyma)

Šle je české slovo, které označuje provádění nějaké činnosti rychle, svižně a důsledně.

úryvkovitý

(6 synonym)

Úryvkovitý - skládající se z útržkovitých částí; roztříštěný, neúplný.

držka

(2 synonyma)

Držka je přípravek, který se používá k uchopení a manipulaci s předměty.

zaprdět

(2 synonyma)

Zaprdět znamená odmítnout, zamítnout nebo zavrhnout něco.

tápavý

(10 synonym)

Tápavý znamená nejistý, zmatený, nejistý, zmatený, nevědomý, nevědomý a zmatený.

zářivost

(8 synonym)

Zářivost je schopnost odrážet nebo emitovat světlo.

netečný

(14 synonym)

Netečný znamená bezcitný, lhostejný, odmítavý, nezaujatý, ignorující.

vyhlašovat (zákon)

(13 synonym)

Vyhlašovat znamená oznamovat, vyhlásit nebo prohlásit nějakou věc jako zákon.

čistý list

(3 synonyma)

Čistý list je začátek bez omezení, bez předchozích zkušeností nebo informací. Je to prázdný počátek, ve kterém můžete přemýšlet, psát, tvořit a být kreativní.

ulevit

(9 synonym)

Ulevit znamená zmírnit úzkost, bolest nebo stres, nebo zbavit se něčeho nepříjemného.

překvapit <koho>

(11 synonym)

Překvapit znamená příjemně překonat jeho očekávání a udělat něco neočekávaného.

zářivý

(9 synonym)

Lesklý, jasný, žárlivý, oslnivý; vyzařující jas a zář.

jídelní lístek

(3 synonyma)

Seznam jídel a nápojů k dispozici ve restauraci; uvedený s cenou každé položky.

podobnost

(10 synonym)

Podobnost je srovnání dvou nebo více věcí, které mají stejné vlastnosti, schopnosti nebo vlastnosti.

pošetilý

(6 synonym)

Pošetilý je někdo, kdo se chová hloupě, nezodpovědně a riskantně.

stranou

(6 synonym)

Strana: boční, vedlejší, odlišný, nezávislý, nesouvisející.

bzdít

(4 synonyma)

Bzdit je vyjadřovat slabé nebo nevýznamné zvuky nebo výkřiky.

holota

(7 synonym)

Holota je pojem pro zchátralou oblast, těžko přístupnou, bez osídlení nebo úrodné půdy.

uplatňovat

(9 synonym)

Prosazovat; aplikovat zákony, pravidla nebo předpisy.

věc

(20 synonym)

Věc je všechno, co je viditelné nebo hmatatelné, tedy vše, co existuje.

strašlivý

(9 synonym)

Velmi hrozivý, úžasný; velmi znepokojující, děsivý.

laik

(8 synonym)

Laik je člověk, který nemá odborné znalosti v nějaké oblasti, ale stále se o ně zajímá.

přiřazení

(3 synonyma)

Přiřazení je proces přidělování zdrojů nebo úkolů mezi jednotlivci nebo skupinami.

expres

(5 synonym)

Expres: silný, rychlý, intenzivní vyjádření emocí nebo myšlenek.

vymezený

(5 synonym)

Vymezený: jasně definovaný, omezený, jasně stanovený; specifikovaný.

zálusk

(4 synonyma)

Zálusk je skrytý motiv či úmysl, skryté přání nebo touha po něčem. Je to také strategický plán nebo plán akce.

nehybný

(30 synonym)

Neměnný, nemotorný, bez pohybu; stálý, bez pohyblivosti, bez života.