Facebook

Slovník synonym

Synonyma též slova souznačná, jsou slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem, která lze za určitých okolností zaměňovat. Dodávají jazyku bohatství, umožňují jemné odstínění významů v závislosti na kontextovém a stylistickém zabarvení.

Náhodný výběr

vyběhnout

(20 synonym)

Vyběhnout: rychle a náhle opustit nějaké místo; rychle běžet nebo jít pryč.

moskyt

(1 synonymum)

Moskyt je hmyz z čeledi komárovití, který se živí krví. Může přenášet nemoci, jako je malárie.

zauzlení

(4 synonyma)

Zauzlení je stav, ve kterém jsou vztahy mezi jednotlivými částmi nebo objekty zmatené a nejsou schopné se dostat z této situace.

svádět

(10 synonym)

Svádět = využívat různých prostředků k tomu, aby člověk dokázal přesvědčit druhého k činu, který by sám neudělal.

usměvavý

(5 synonym)

Usměvavý je někdo, kdo se usmívá a je šťastný. Často je to známka pozitivního přístupu k životu.

překroucený

(3 synonyma)

Překroucený označuje nesprávné pochopení nebo zaměnění informace, které se mohou projevit ve falešném tvrzení nebo výkladu.

nerozvážný

(11 synonym)

Nerozvážný znamená bezohledný, nerozumný a neopatrný.

bydlet <kde>

(15 synonym)

Bydlet znamená obývat, přebývat trvale v určitém místě nebo domech.

spadat

(10 synonym)

Padat, plesat, klesat; bez řízení dopadat na zem.

vyrušovat <koho>

(4 synonyma)

Vyrušovat znamená přerušovat jeho činnost, přerušit jeho koncentraci nebo soustředění.

sídlit <kde>

(6 synonym)

Sídlit znamená obývat trvale určité místo; nastěhovat se a usadit se tam.

vydlužený

(3 synonyma)

Vydlužený je časově prodloužený, protáhlý nebo prodloužený v čase, obvykle o něco delší než je obvyklé.

chodba

(3 synonyma)

Chodba je část domu nebo budovy, která se obvykle používá k přecházení z jedné místnosti do druhé.

slátanina

(3 synonyma)

Slátanina je směs různých předmětů nebo ingrediencí, které jsou smíchány spolu do jednoho.

lokálka

(4 synonyma)

neúprosný

(11 synonym)

Neúprosný znamená tvrdý, neústupný a nelítostný.

trus

(3 synonyma)

Trus je odpadní produkt člověka nebo zvířete, obvykle v podobě výkalů.

numerický

(2 synonyma)

Numerický se týká čísel, číselných systémů a matematických výpočtů.

uražený

(6 synonym)

Uražený je stav, kdy se člověk cítí dotčený a uražený jeho konáním, slovy nebo postojem.

zlehčovat

(8 synonym)

Zlehčovat znamená snižovat váhu, důležitost, význam nebo sílu něčeho.

střežení

(3 synonyma)

Střežení je postup, při kterém se pečlivě dohlíží nebo hlídá nějaká osoba, místo, zboží, či jiná hodnota.

povlovný

(8 synonym)

Povlívný je kvality charakteru nebo chování, které odpovídají standardům dobrého vychování.

teorie

(14 synonym)

Teorie je soustava předpokladů, které se používají k vysvětlení a pochopení skutečností.

usekávání

(6 synonym)

Usekávání je postup, při kterém se části něčeho řezou, oddělují, či odříznou.

cyklón

(4 synonyma)

Cyklón je silné meteorologické jevy, které se vyskytují v tropických oblastech a jsou charakterizovány silným větrem a intenzivními dešti.

statečný

(7 synonym)

Statečný je ten, kdo se nebojí postavit strachu, neústupný a odvážný při řešení obtížných situací.

zlámat se

(3 synonyma)

Zlámat se znamená fyzicky nebo psychicky přetížit se až do bodu selhání.

pobočka

(4 synonyma)

Pobočka je odnož či oddělení, např. banky, školy nebo obchodu, které je vzdálené od hlavního sídla.

pansofie

(2 synonyma)

Pansofie je filosofický systém, který se zabývá všemi oblastmi vědění a vytváří celistvý a integrální pohled na svět.

ukrývat

(14 synonym)

Skrývat se, zdržovat se ze všeho, co by mohlo být viděno, slyšeno nebo zjištěno.