Facebook

Slovník synonym

Synonyma též slova souznačná, jsou slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem, která lze za určitých okolností zaměňovat. Dodávají jazyku bohatství, umožňují jemné odstínění významů v závislosti na kontextovém a stylistickém zabarvení.

Náhodný výběr

veliký

(30 synonym)

Veliký znamená velký nebo silný; velká velikost nebo síla; obrovský nebo impozantní.

svinout

(7 synonym)

Svinout se v tomto kontextu používá pro neúspěch, selhání nebo ztrátu kontroly.

vymyšlený

(12 synonym)

Vymyšlený je přívlastek označující výtvor, který je vyroben nebo vymyslen uměleckým nebo intelektuálním způsobem.

oddělit se <od čeho>

(1 synonymum)

Odejít z místa, ve kterém se nacházíme, nebo se od něčeho odtrhnout.

dřívější

(9 synonym)

Dřívější znamená něco, co se stalo nebo existovalo před tímto časem nebo okamžikem.

korouhev

(5 synonym)

Korouhev je výzdoba svatostánku používaná v pravoslavných církvích, která se skládá z uzlíkovitého, vyšívaného plátna.

oblečení

(7 synonym)

Oblečení jsou věci nosíme na těle, abychom se ochránili a vypadali dobře.

flikovat

(7 synonym)

Flikovat je český slangový výraz pro rychle a nedbalé opravování něčeho.

milovník

(6 synonym)

Milovník je ten, kdo projevuje velkou lásku a oddanost něčemu, nebo někomu.

svalování

(6 synonym)

Svalování je proces, při kterém se svaly zvětšují a zpevňují cvičením.

průtokový ohřívač

(1 synonymum)

Průtokový ohřívač je zařízení, které ohřívá vodu, která prochází přes něj, a přenáší teplo do potrubí.

uragán

(6 synonym)

Uragán je silný tropický cyklón s rychlým prouděním větru až do rychlosti 300 km/h.

rozbřesk

(4 synonyma)

Rozbřesk je okamžik, kdy se začíná rozednívat a jeho světlo se rozlévá po obloze.

ukazovat

(19 synonym)

Ukazovat: nabízet nebo poukazovat na něco, ukazovat směr nebo vyjádřit názor, nápovědu nebo schopnost.

řada

(12 synonym)

Řada je pořadí čísel, předmětů nebo událostí, které jsou postupně uspořádány.

běžný účet

(0 synonym)

Běžný účet je bankovní účet, který slouží k běžným platebním transakcím a jehož účelem je ukládat peníze a provádět platby.

názor

(14 synonym)

Názor je subjektivní pohled nebo stanovisko k něčemu.

stěhovat se

(2 synonyma)

Přesunout se z jednoho místa na jiné; přesunout domácnost, osobní věci a vybavení.

vyřizovat (povolení)

(9 synonym)

Vyřizovat znamená získávat, zařizovat a dokončovat věci, jako například získat povolení.

nápadný

(18 synonym)

Příznačný, okázalý, nezaměnitelný; vynikající, výrazný, nápaditý.

posílit

(13 synonym)

Zvýšit sílu, odolnost, sílu nebo vliv.

pouštět

(7 synonym)

Pouštět znamená propouštět, uvolňovat, umožňovat průchod, přenášet nebo uvolňovat něco.

v minulosti

(5 synonym)

V minulosti význam slova znamenal ideu, koncept nebo myšlenku zachycenou významovými slovy. To bylo základem komunikace, vyjadřování a porozumění.

vypnout se (k výkonu)

(1 synonymum)

Vypnout se znamená uvolnit se, zbavit se napětí a odpočinout si po fyzické či psychické námaze.

kakraholtský

(5 synonym)

Kakraholtský je termín pro typ oblého předmětu s výraznými rysy a přehnanými ornamenty, které se často objevují v západní africké umění.

nakecat

(6 synonym)

Nakecat znamená mluvit bez ustání, přemýšlet nahlas a dlouze mluvit o něčem bez zvláštního důvodu.

bez předběžné přípravy

(1 synonymum)

Bez předběžné přípravy je to stav, kdy není nic připraveno předem a člověk se musí rozhodnout a jednat bez přípravy.

vyhlašovat <co>

(3 synonyma)

Vyhlašovat znamená vyřčení dekretu či vyhlášky, například vládního usnesení, aby bylo oficiálně vyhlášeno.

srdnatý

(11 synonym)

Srdnatý: odvážný, odhodlaný; jedná se o vynikající charakterovou vlastnost.

spánek

(14 synonym)

Spánek je fyziologický stav, který obvykle trvá 6-9 hodin denně a je klíčem k udržení fyzického i psychického zdraví.