Facebook

Kvantum - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu kvantum.

Význam: Kvantum je definováno jako určitá velikost nebo množství. Často se používá v souvislosti s fyzikou a obecně s množstvím energie, která je poskytována v jednotlivých částicích.

množství

Množství je pojem k označení míry určitého objemu či množství věcí.

počet

Počet je souhrnné označení pro množství něčeho, například lidí, věcí, událostí, částí apod.

kvantita

Kvantita je množství něčeho. Může se jednat o množství zboží, peněz nebo jiného druhu hodnoty.

četnost

Četnost je míra, jak často se něco opakuje, vyjadřuje se číslem.

početnost

Početnost je množství jedinců v určité populaci, které se může lišit v čase a prostoru.

hojnost

Hojnost je stav, ve kterém je něco dostatečného nebo bohatého. Je to míra úspěchu, štěstí nebo bohatství.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

spousta

Spousta znamená velké množství, obrovské množství. Slovo se často používá pro vyjádření ohromného množství něčeho.

dav

Dav je skupina lidí, která se shromáždila za účelem sdílení názorů, podpory nebo jiného společného cíle.

zástup

Zástup je skupina lidí, kteří zastupují někoho nebo něco, jako například zástupce vlády nebo zastoupení skupiny lidí.

Podobná synonyma

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

množství vytlačené vody

Množství vytlačené vody je množství vody, které je vytlačeno z nějakého zdroje.

hromada

Hromada je velké množství něčeho, obvykle shromážděného dohromady.

mít hojnost

Mít hojnost znamená mít dostatek peněz, zásob nebo jiných potřebných věcí.

nejmenší množství

Nejmenší množství je nejnižší počet částí, které se mohou rozdělit.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

počet (značný)

Počet značí množství nebo odhadovaný počet položek nebo lidí.

počet jedna

Počet jedna je číslo jedna nebo jedna jednotka, která označuje hodnotu nebo počet věcí.

množství (lidí)

Množství znamená počet, velikost nebo objem, který je zde vztažen k počtu lidí.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

skupinka (lidí)

Skupinka lidí je malá skupina osob, které spolu sdílejí nějaký společný zájem nebo cíl.

počet hodin

Počet hodin je množství času, které uplynulo od okamžiku začátku až do momentu konce.

omezený počet

Omezený počet je konkrétní množství, které je omezeno na specifickou hodnotu.

procentuální množství (cukru v krvi)

Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.

množství peněz

Množství peněz je vyjádření hmotného bohatství, které je vyjádřeno finančními prostředky.

hromada (písku)

Hromada je velké množství písku, které je shromážděno dohromady.

počet 10

Počet je číslo, které označuje konkrétní množství, často počet věcí nebo lidí.

počet let

Počet let je číslo označující délku doby trvání, běžně se používá k označení věku člověka nebo období.

znepokojovat (lidi)

Vyvolávat obavy nebo úzkost, podráždit nebo rozčílit.

valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán obchodní společnosti, který schvaluje její důležité rozhodnutí.

velké množství

Velké množství znamená obrovské množství, množství, které je vysoké, nebo obrovské.

spousta (peněz)

Velké množství peněz.

stanovený počet

Stanovený počet znamená konkrétní množství určité věci, které je stanoveno předem.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.