Facebook

Kvantita - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu kvantita.

Význam: Kvantita je množství něčeho. Může se jednat o množství zboží, peněz nebo jiného druhu hodnoty.

množství

Množství je skupina věcí nebo lidí, která je počítána k určení velikosti nebo počtu.

mnohost

Mnohost je stav, kdy je něco početné, kdy se všechny části tvoří větší celek.

počet

Počet je číselná hodnota, která označuje množství nebo počet položek.

četnost

Četnost se obecně označuje jako míra opakování nebo frekvence výskytu nějaké události.

kvalita

Kvalita je míra vysoce kvalitních vlastností produktu nebo služby, která odpovídá požadavkům trhu nebo zákazníka.

délka (hlásky)

Délka se obecně používá k měření vzdálenosti, vzdálenosti mezi dvěma body nebo velikosti objektu.

kvantum

Kvantum je definováno jako určitá velikost nebo množství. Často se používá v souvislosti s fyzikou a obecně s množstvím energie, která je poskytována v jednotlivých částicích.

početnost

Početnost je množství jedinců v určité populaci, které se může lišit v čase a prostoru.

hojnost

Hojnost je stav, ve kterém je něco dostatečného nebo bohatého. Je to míra úspěchu, štěstí nebo bohatství.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

spousta

Spousta znamená velké množství, obrovské množství. Slovo se často používá pro vyjádření ohromného množství něčeho.

dav

Dav je skupina lidí, která se shromáždila za účelem sdílení názorů, podpory nebo jiného společného cíle.

zástup

Zástup je skupina lidí, kteří zastupují někoho nebo něco, jako například zástupce vlády nebo zastoupení skupiny lidí.

Podobná synonyma

počet (značný)

Počet značí množství nebo odhadovaný počet položek nebo lidí.

počet let

Počet let je číslo označující délku doby trvání, běžně se používá k označení věku člověka nebo období.

délka filmu

Délka filmu je měřeno jako celkový počet minut, které film trvá.

hromada

Hromada je velké množství čeho, většinou něčeho nepořádaného. Může se jednat o věci, lidi nebo informace.

zhoršit se (kvalita)

Zhoršit se znamená změnit se k horšímu a zmenšit kvalitu.

procentuální množství (cukru v krvi)

Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.

valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán obchodní společnosti, který schvaluje její důležité rozhodnutí.

zástupy (lidí)

Velké množství lidí; shromážděné masy, skupiny, početné davy.

vydat počet

Vydat počet znamená zapsat všechny informace k danému tématu, aby se dala vyhodnotit výše popsaná situace.

spousta (peněz)

Velké množství peněz.

počet hodin

Počet hodin je množství času, které uplynulo od okamžiku začátku až do momentu konce.

množství (ryb)

Množství je míra velikosti nebo počtu něčeho; v případě ryb se může jednat o počet ryb ve vodě nebo množství ryb, které jsou prodávány.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

stejný počet

Stejný počet znamená, že se jedná o stejnou číselnou hodnotu.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

znepokojovat (lidi)

Vyvolávat obavy nebo úzkost, podráždit nebo rozčílit.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

pobouřit (lidi)

Vyvolat odpor, negativní reakci nebo zděšení u lidí.

mít hojnost

Mít hojnost znamená mít dostatek peněz, zásob nebo jiných potřebných věcí.

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

množství vytlačené vody

Množství vytlačené vody je množství vody, které je vytlačeno z nějakého zdroje.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

omezený počet

Omezený počet je konkrétní množství, které je omezeno na specifickou hodnotu.