Facebook

Navléci se (hodně) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu navléci se (hodně).

Význam: Navléci se znamená obléknout si něco, například oblečení, boty, šperky nebo jiné předměty.

sbalit se (na cestu)

Sbalit se = připravit se na cestu, připravit potřebné věci, příp. odcestovat.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

napakovat se

Napakovat se znamená připravit se na něco, co je třeba provést rychle. Jedná se o hromadění energie a síly, aby bylo možné úspěšně dokončit úkol.

Podobná synonyma

vydávat se na cestu

Vydávat se na cestu znamená opouštět stávající místo a udělat si cestu k novému cíli.

hodně

Hodně znamená velké množství, obrovské množství, velmi mnoho nebo velké procento.

vydělat (kůži)

Vydělat (kůži) znamená získat něco (peníze, zkušenost, znalosti) pro sebe tím, že se snažíte.

zahradit (cestu)

Zahradit cestu znamená vybudovat na ní ochrannou bariéru, která je obvykle vytvořena pomocí plotu nebo stavebních materiálů.

zabalit

Zabalit: zabalit něco do balíčku, něco zabalit do něčeho, zabalit něco do papíru či jiného materiálu.

napovídat (hodně)

Napovídat znamená poskytovat náznaky nebo nápovědy, aby pomohlo vysvětlit nebo předpovědět něco.

ujezdit (cestu)

Ujezdit znamená projet nějakou trasu, cestu, zkrátit si ji.

vyrazit (na cestu)

Vyrazit znamená začít cestu; opustit místo, ve kterém jste a dát se na cestu.

dát se na cestu

Začít cestu, změnit svou situaci a vydat se na cestu kupředu.

o hodně

Hodně znamená mnoho; je to vyjádření velkého množství, počtu nebo rozsahu.

vydělat peníze (hraním)

Získat peníze prostřednictvím hry nebo hazardu.

vydělat (peníze)

Získat peníze prostřednictvím práce, obchodu nebo jiného legálního zdroje.

sbalit (dívku)

Sbalit dívku znamená usilovat o její přízeň, pozornost a nakonec se s ní seznámit.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

znát cestu

Znát cestu znamená znát nejlepší směr a způsob, jak dosáhnout cíle.

dávat (hodně)

Dávat znamená předávat něco jiné osobě nebo skupině lidí. Může to být čas, energii, finanční prostředky, materiální věci nebo laskavost.

vydělat (hraním)

Vydělat znamená získat peníze pomocí hraní her nebo jiných činností.

najít (cestu)

Najít (cestu): přijít na to, jak dosáhnout cíle, objevit řešení problému, najít správnou cestu.

chválit (hodně)

Chválit znamená pochvalně hodnotit či oceňovat něčí činy nebo vlastnosti.

položit (přes cestu)

Položit přes cestu znamená postavit něco, co brání v přístupu nebo projíždění.