Facebook

Počet - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu počet.

Význam: Počet je číslo určující množství čehokoliv, např. počet lidí, věcí nebo peněz.

kvantum

Kvantum je definováno jako určitá velikost nebo množství. Často se používá v souvislosti s fyzikou a obecně s množstvím energie, která je poskytována v jednotlivých částicích.

kvantita

Kvantita je množství něčeho. Může se jednat o množství zboží, peněz nebo jiného druhu hodnoty.

četnost

Četnost je míra, jak často se něco opakuje, vyjadřuje se číslem.

početnost

Početnost je množství jedinců v určité populaci, které se může lišit v čase a prostoru.

hojnost

Hojnost je stav, ve kterém je něco dostatečného nebo bohatého. Je to míra úspěchu, štěstí nebo bohatství.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

spousta

Spousta znamená velké množství, obrovské množství. Slovo se často používá pro vyjádření ohromného množství něčeho.

dav

Dav je skupina lidí, která se shromáždila za účelem sdílení názorů, podpory nebo jiného společného cíle.

zástup

Zástup je skupina lidí, kteří zastupují někoho nebo něco, jako například zástupce vlády nebo zastoupení skupiny lidí.

množství

Množství je počet jednotek jakéhokoliv druhu, které se používají pro měření nebo stanovení velikosti čehokoliv.

účet

Účet je finanční doklad, který popisuje a eviduje transakci mezi subjekty. Slouží k zaznamenávání obchodních transakcí a kontrole financí.

vyúčtování

Vyúčtování je proces sestavení podrobného přehledu o finančních výdajích, příjmech a zůstatcích.

Podobná synonyma

hromada

Hromada je shluk něčeho, například odpadů, nářadí, peněz, atd.

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

množství peněz

Množství peněz je vyjádření hmotného bohatství, které je vyjádřeno finančními prostředky.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

spousta (peněz)

Velké množství peněz.

znepokojovat (lidi)

Vyvolávat obavy nebo úzkost, podráždit nebo rozčílit.

hromada (dříví)

Velké množství dříví, obvykle sešroubované dohromady pro snadnou přepravu nebo skladování.

hromada (písku)

Hromada je velké množství písku, které je shromážděno dohromady.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

dlouhý zástup

Dlouhý zástup: velké množství lidí vedoucích se po dlouhé vzdálenosti.

na účet

Na účet se rozumí účet ve finančním systému, na který se úhrady provádějí a z něhož se platby uskutečňují.

účet (otevřený)

Účet (otevřený) je finanční doklad, který obsahuje informace o transakcích provedených mezi dvěma stranami.

hromada (kamení)

Hromada kamení je shromáždění kamenů, které mohou být přirozeného nebo umělého původu.

běžný účet

Běžný účet je bankovní účet, který slouží k běžným platebním transakcím a jehož účelem je ukládat peníze a provádět platby.

množství (lidí)

Množství znamená počet, velikost nebo objem, který je zde vztažen k počtu lidí.

množství (ryb)

Množství je míra velikosti nebo počtu něčeho; v případě ryb se může jednat o počet ryb ve vodě nebo množství ryb, které jsou prodávány.

nejmenší množství

Nejmenší množství je nejnižší počet částí, které se mohou rozdělit.

velké množství

Velké množství znamená obrovské množství, množství, které je vysoké, nebo obrovské.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

zástupy (lidí)

Velké množství lidí; shromážděné masy, skupiny, početné davy.

pobouřit (lidi)

Vyvolat odpor, negativní reakci nebo zděšení u lidí.

vyrovnat (účet)

Vyrovnat účet znamená uhradit veškeré pohledávky a závazky a tím dosáhnout vyrovnanosti.

procentuální množství (cukru v krvi)

Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.