Facebook

Početnost - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu početnost.

Význam: Početnost je množství jedinců v určité populaci, které se může lišit v čase a prostoru.

počet

Počet je číslo určující množství čehokoliv, např. počet lidí, věcí nebo peněz.

kvantum

Kvantum je definováno jako určitá velikost nebo množství. Často se používá v souvislosti s fyzikou a obecně s množstvím energie, která je poskytována v jednotlivých částicích.

kvantita

Kvantita je množství něčeho. Může se jednat o množství zboží, peněz nebo jiného druhu hodnoty.

četnost

Četnost je míra, jak často se něco opakuje, vyjadřuje se číslem.

hojnost

Hojnost je stav, ve kterém je něco dostatečného nebo bohatého. Je to míra úspěchu, štěstí nebo bohatství.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

spousta

Spousta znamená velké množství, obrovské množství. Slovo se často používá pro vyjádření ohromného množství něčeho.

dav

Dav je skupina lidí, která se shromáždila za účelem sdílení názorů, podpory nebo jiného společného cíle.

zástup

Zástup je skupina lidí, kteří zastupují někoho nebo něco, jako například zástupce vlády nebo zastoupení skupiny lidí.

množství

Množství je počet částí nebo členů, které tvoří celek.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

Podobná synonyma

dost velký

Dost velký znamená dostatečně velký, dostatečně obsáhlý nebo dostatečně důležitý.

velký

Velký znamená impozantní, veliký, významný nebo bohatý.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

skupinka (lidí)

Skupinka lidí je malá skupina osob, které spolu sdílejí nějaký společný zájem nebo cíl.

množství peněz

Množství peněz je vyjádření hmotného bohatství, které je vyjádřeno finančními prostředky.

vydat počet

Vydat počet znamená zapsat všechny informace k danému tématu, aby se dala vyhodnotit výše popsaná situace.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

hromada

Hromada je to, co je shromážděno dohromady v množství nebo shluku, obvykle dohromady z rozdílných částí.

hřebík (velký)

Hřebík (velký) je dlouhé, kovové předmět, který se používá k uchopení a ukotvení jiných předmětů.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

mít hojnost

Mít hojnost znamená mít dostatek peněz, zásob nebo jiných potřebných věcí.

velký dům

Velký dům je označení pro budovu o velkých rozměrech, která má často několik pater a slouží jako obytná nebo obchodní jednotka.

dlouhý zástup

Dlouhý zástup: velké množství lidí vedoucích se po dlouhé vzdálenosti.

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

dosti velký

Dosti velký znamená "velmi velký", "velmi rozsáhlý" nebo "velmi zřetelný".

penis (velký)

Penis je pohlavní orgán mužů, který je důležitý pro pohlavní styk a reprodukci. Je to také označení pro penis ve velkém rozměru.

pobouřit (lidi)

Vyvolat odpor, negativní reakci nebo zděšení u lidí.

omezený počet

Omezený počet je konkrétní množství, které je omezeno na specifickou hodnotu.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

počet let

Počet let je číslo označující délku doby trvání, běžně se používá k označení věku člověka nebo období.

kvantum zboží, výrobků

Kvantum zboží je velké množství výrobků či zboží.

počet 10

Počet je číslo, které označuje konkrétní množství, často počet věcí nebo lidí.

velký kámen

Velký kámen je obecný výraz pro kameny, které jsou větší než obyčejné kameny a které jsou často používány pro zdobení nebo stavbu.

zástupy (lidí)

Velké množství lidí; shromážděné masy, skupiny, početné davy.

štětec (velký)

Štětec je malý nástroj používaný k malířským účelům, který se skládá z rukojeti a štětin. Velký štětec je vhodný pro malování stěn a podlah.