Facebook

Skupina - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu skupina.

Význam: Skupina je soubor lidí nebo věcí sdružených dohromady podle společného zájmu, věku nebo jiného faktoru.

kupa

Kupa je shromáždění, seskupení nebo nazbírání něčeho, například kamenů, písku, sněhu, odpadu nebo jiných materiálů.

kopa

Kopa je hromada čehosi, obvykle pevného, která je uložena nebo uspořádána v určitém místě.

spousta

Spousta je pojem označující velké množství něčeho, například osob, věcí nebo peněz.

množství

Množství je obecný pojem pro určení většího počtu předmětů, lidí či jiných věcí.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, velké počty nebo obrovské množství.

hodně

Hodně je velké množství čehokoliv; může to také znamenat úroveň úsilí nebo intenzity.

zástup

Zástup je skupina lidí nebo věcí, která představuje nebo nahrazuje jinou skupinu nebo část.

houf

Houf je velké shromáždění lidí nebo zvířat; buď organizované nebo shromážděné spontánně.

shromáždění

Shromáždění je schůze lidí za účelem sdílení myšlenek, informací nebo plánování akcí.

schůze

Schůze je setkání, které se uskuteční mezi určitým počtem lidí, aby diskutovali, vymýšleli, schválili nebo plánovali něco.

zasedání

Zasedání je setkání lidí, obvykle se záměrem projednat nějakou záležitost nebo rozhodovat o něčem.

kategorie

Kategorie jsou skupiny podobných věcí, které jsou rozděleny do skupin podle jejich charakteristik.

třída

Třída je ve vzdělávání druh skupiny studentů, který je veden jedním učitelem.

soubor

Soubor je logická jednotka dat, která může obsahovat text, obrázky, zvuk, video nebo jiná data.

seskupení

Seskupení je sdružení lidí, které má stejné cíle a účely.

Podobná synonyma

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

soubor (textů)

Soubor je souborem souvisejících dat, která jsou uložena na počítačovém úložišti.

valné shromáždění

Valné shromáždění je shromáždění zástupců zúčastněných stran, které se schází, aby diskutovaly o problémech a přijaly společná rozhodnutí.

uběhnout (mnoho kilometrů)

Uběhnout znamená rychle běžet, obvykle na velkou vzdálenost.

soubor buněk

Soubor buněk je skupina buněk, které spolu úzce souvisejí a jsou vzájemně propojené.

houf (ptáků)

Houf je skupina ptáků, která spolu společně letí, obvykle kvůli migraci nebo útěku před nepřízní počasí.

seskupení (politické)

Seskupení je skupina lidí sdružující se za určitým společným politickým cílem.

soubor ministrů

Soubor ministrů je skupina vládních úředníků, která se stará o politiku a provádění vládních rozhodnutí.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.

soubor nástrojů (výrobních)

Soubor nástrojů je sada nástrojů určených k výrobě produktů nebo jiných materiálů.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

opít se (hodně)

Opít se znamená vypít velké množství alkoholu, až do opilosti.

najíst se (hodně)

Najíst se znamená obstarat si potravu nebo nějakým způsobem uspokojit hlad.

soubor věcí

Soubor je skupina souvisejících věcí nebo informací.

soubor jmen

Soubor jmen je skupina jmen, která se skládá ze jmen osob, věcí nebo míst.

o mnoho

Kompaktní shrnutí; slovo znamená velké množství, případně hodně, obrovskou část nebo velkou část.

soubor genů (organismu)

Soubor genů je skupina genů, která definuje určité vlastnosti organismu, jako je například fyziologie, struktura a chování.

pozvat si (hodně hostů)

Pozvat někoho nebo někoho za účelem setkání, oslavy a jiných akcí.

počítačový soubor

Soubor: informace uložené v počítači, které mohou být použity, uloženy nebo sdíleny.

odejít (ze schůze)

Odejít = opustit schůzi a odejít z místa jejího konání.

množství (ryb)

Množství je míra velikosti nebo počtu něčeho; v případě ryb se může jednat o počet ryb ve vodě nebo množství ryb, které jsou prodávány.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

nekonat se (schůze)

Nekonat se znamená odmítnout se účastnit, nezúčastnit se či neprojevit účast na schůzi.

seskupení (volební)

Seskupení (volební) je termín pro skupinu lidí, kteří se sdruží, aby společně podpořili kandidáta nebo skupinu kandidátů vyhlašujících se na veřejný úřad.

soubor zásad

Soubor zásad je souhrn pravidel a postupů, které určují, jak se v dané situaci nebo kontextu má postupovat.

dávat (hodně)

Dávat znamená předávat něco jiné osobě nebo skupině lidí. Může to být čas, energii, finanční prostředky, materiální věci nebo laskavost.

namluvit (hodně)

Vyjádřit nějaký názor nebo informace pomocí slov nebo řeči.

nejmenší množství

Nejmenší množství je nejnižší počet částí, které se mohou rozdělit.