Facebook

Skupina - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu skupina.

Význam: Skupina je soubor lidí nebo věcí sdružených dohromady podle společného zájmu, věku nebo jiného faktoru.

kupa

Kupa je shromáždění, seskupení nebo nazbírání něčeho, například kamenů, písku, sněhu, odpadu nebo jiných materiálů.

kopa

Kopa je hromada čehosi, obvykle pevného, která je uložena nebo uspořádána v určitém místě.

spousta

Spousta je pojem označující velké množství něčeho, například osob, věcí nebo peněz.

množství

Množství je obecný pojem pro určení většího počtu předmětů, lidí či jiných věcí.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, velké počty nebo obrovské množství.

hodně

Hodně je velké množství čehokoliv; může to také znamenat úroveň úsilí nebo intenzity.

zástup

Zástup je skupina lidí nebo věcí, která představuje nebo nahrazuje jinou skupinu nebo část.

houf

Houf je velké shromáždění lidí nebo zvířat; buď organizované nebo shromážděné spontánně.

shromáždění

Shromáždění je schůze lidí za účelem sdílení myšlenek, informací nebo plánování akcí.

schůze

Schůze je setkání, které se uskuteční mezi určitým počtem lidí, aby diskutovali, vymýšleli, schválili nebo plánovali něco.

zasedání

Zasedání je setkání lidí, obvykle se záměrem projednat nějakou záležitost nebo rozhodovat o něčem.

kategorie

Kategorie jsou skupiny podobných věcí, které jsou rozděleny do skupin podle jejich charakteristik.

třída

Třída je ve vzdělávání druh skupiny studentů, který je veden jedním učitelem.

soubor

Soubor je logická jednotka dat, která může obsahovat text, obrázky, zvuk, video nebo jiná data.

seskupení

Seskupení je sdružení lidí, které má stejné cíle a účely.

Podobná synonyma

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

upéci (hodně)

Upečení něčeho dosáhnout velmi dobrých výsledků nebo úspěch díky úsilí, pečlivosti a důslednosti.

soubor zásad

Soubor zásad je souhrn pravidel a postupů, které určují, jak se v dané situaci nebo kontextu má postupovat.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

dlouhý zástup

Dlouhý zástup: velké množství lidí vedoucích se po dlouhé vzdálenosti.

spousta (peněz)

Velké množství peněz.

mít zasedání

Mít zasedání znamená shromáždit se se skupinou lidí a řešit problémy, diskutovat o návrzích, hlasovat o nich a přijímat rozhodnutí.

soubor pravidel

Soubor pravidel je sada pravidel, která se používají k řízení chování nebo k definování systému.

najíst se (hodně)

Najíst se znamená obstarat si potravu nebo nějakým způsobem uspokojit hlad.

napovídat (hodně)

Napovídat je dávat náznaky nebo rady, aby někdo pochopil, co se snažíme sdělit.

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

soubor map

Soubor map je souhrn informací, které jsou zobrazeny na mapě, včetně cest, míst, obrysových linií, textu a různých symbolů.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

množství (lidí)

Množství znamená počet, velikost nebo objem, který je zde vztažen k počtu lidí.

dělnická třída

Dělnická třída označuje sociální skupinu lidí, kteří mají nízké příjmy z manuální práce a jsou závislí na práci ve výrobě.

uběhnout (mnoho kilometrů)

Uběhnout znamená rychle běžet, obvykle na velkou vzdálenost.

počítačový soubor

Soubor: informace uložené v počítači, které mohou být použity, uloženy nebo sdíleny.

soubor (textů)

Soubor je souborem souvisejících dat, která jsou uložena na počítačovém úložišti.

plenární schůze

Plenární schůze je schůze všech členů či zúčastněných, kde se diskutuje o projednávaných otázkách.

o mnoho

Kompaktní shrnutí; slovo znamená velké množství, případně hodně, obrovskou část nebo velkou část.

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

první třída (gymnázia)

První třída je první ročník v gymnáziu, kde studenti začínají svůj vzdělávací program.

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

soubor právních norem

Soubor právních norem je souhrn zákonů, nařízení a jiných právních aktů, které stanoví práva a povinnosti občanů a institucí.

veřejné shromáždění

Veřejné shromáždění je setkání lidí, kteří se snaží sdílet názory, informace a činnosti, aby dosáhli společného cíle.

houf (ptáků)

Houf je skupina ptáků, která spolu společně letí, obvykle kvůli migraci nebo útěku před nepřízní počasí.