Facebook

Hojnost - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu hojnost.

Význam: Hojnost je stav, ve kterém je něco dostatečného nebo bohatého. Je to míra úspěchu, štěstí nebo bohatství.

dostatek

Dostatek je stav, kdy máme dostatek něčeho k naplnění našich potřeb.

množství (ryb)

Množství je míra velikosti nebo počtu něčeho; v případě ryb se může jednat o počet ryb ve vodě nebo množství ryb, které jsou prodávány.

nadbytek

Nadbytek znamená nadměrné nebo přebytečné množství čehokoli.

bída

Stav nouze, bídy a nedostatku; velmi chudý, žalostný a těžký životní stav.

nedostatek

Nedostatek je stav, kdy je nedostatek něčeho potřebného či žádoucího.

zámožnost

Bohatství, finanční nebo materiální období, které je charakterizováno bohatstvím a majetkem.

bohatství

Bohatství je míra materiálního a finančního blahobytu nebo majetku, který má někdo k dispozici.

počet

Počet je číslo určující množství čehokoliv, např. počet lidí, věcí nebo peněz.

kvantum

Kvantum je definováno jako určitá velikost nebo množství. Často se používá v souvislosti s fyzikou a obecně s množstvím energie, která je poskytována v jednotlivých částicích.

kvantita

Kvantita je množství něčeho. Může se jednat o množství zboží, peněz nebo jiného druhu hodnoty.

četnost

Četnost je míra, jak často se něco opakuje, vyjadřuje se číslem.

početnost

Početnost je množství jedinců v určité populaci, které se může lišit v čase a prostoru.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

spousta

Spousta znamená velké množství, obrovské množství. Slovo se často používá pro vyjádření ohromného množství něčeho.

dav

Dav je skupina lidí, která se shromáždila za účelem sdílení názorů, podpory nebo jiného společného cíle.

zástup

Zástup je skupina lidí, kteří zastupují někoho nebo něco, jako například zástupce vlády nebo zastoupení skupiny lidí.

Podobná synonyma

množství

Množství je počet částí nebo členů, které tvoří celek.

stejný počet

Stejný počet znamená, že se jedná o stejnou číselnou hodnotu.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

nedostatek (vědomostí)

Nedostatek je stav, kdy někdo nemá dost informací, znalostí nebo schopností.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

nedostatek síly

Nedostatek síly se označuje jako slabost, která ztěžuje fyzickou činnost, často související s únavou a oslabením.

nastávat (bída)

Stav, ve kterém je člověk bez jakýchkoli zdrojů, finančních prostředků nebo vyhlídek na zlepšení.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

hromada

Hromada je velké množství něčeho, často zamíchaného dohromady.

kvantum zboží, výrobků

Kvantum zboží je velké množství výrobků či zboží.

pobouřit (lidi)

Vyvolat odpor, negativní reakci nebo zděšení u lidí.

počet jedna

Počet jedna je číslo jedna nebo jedna jednotka, která označuje hodnotu nebo počet věcí.

počet hodin

Počet hodin je množství času, které uplynulo od okamžiku začátku až do momentu konce.

mít nadbytek

Mít nadbytek znamená mít více, než je potřeba.