Facebook

Hojnost - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu hojnost.

Význam: Hojnost je stav, ve kterém je něco dostatečného nebo bohatého. Je to míra úspěchu, štěstí nebo bohatství.

dostatek

Dostatek je stav, kdy máme dostatek něčeho k naplnění našich potřeb.

množství (ryb)

Množství je míra velikosti nebo počtu něčeho; v případě ryb se může jednat o počet ryb ve vodě nebo množství ryb, které jsou prodávány.

nadbytek

Nadbytek znamená nadměrné nebo přebytečné množství čehokoli.

bída

Stav nouze, bídy a nedostatku; velmi chudý, žalostný a těžký životní stav.

nedostatek

Nedostatek je stav, kdy je nedostatek něčeho potřebného či žádoucího.

zámožnost

Bohatství, finanční nebo materiální období, které je charakterizováno bohatstvím a majetkem.

bohatství

Bohatství je míra materiálního a finančního blahobytu nebo majetku, který má někdo k dispozici.

počet

Počet je číslo určující množství čehokoliv, např. počet lidí, věcí nebo peněz.

kvantum

Kvantum je definováno jako určitá velikost nebo množství. Často se používá v souvislosti s fyzikou a obecně s množstvím energie, která je poskytována v jednotlivých částicích.

kvantita

Kvantita je množství něčeho. Může se jednat o množství zboží, peněz nebo jiného druhu hodnoty.

četnost

Četnost je míra, jak často se něco opakuje, vyjadřuje se číslem.

početnost

Početnost je množství jedinců v určité populaci, které se může lišit v čase a prostoru.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

spousta

Spousta znamená velké množství, obrovské množství. Slovo se často používá pro vyjádření ohromného množství něčeho.

dav

Dav je skupina lidí, která se shromáždila za účelem sdílení názorů, podpory nebo jiného společného cíle.

zástup

Zástup je skupina lidí, kteří zastupují někoho nebo něco, jako například zástupce vlády nebo zastoupení skupiny lidí.

Podobná synonyma

nastávat (bída)

Stav, ve kterém je člověk bez jakýchkoli zdrojů, finančních prostředků nebo vyhlídek na zlepšení.

množství

Množství je počet jednotek nebo objem něčeho, který se může počítat.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

nedostatek síly

Nedostatek síly se označuje jako slabost, která ztěžuje fyzickou činnost, často související s únavou a oslabením.

hromada

Hromada je velké množství čeho, většinou něčeho nepořádaného. Může se jednat o věci, lidi nebo informace.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

spousta (peněz)

Velké množství peněz.

valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán obchodní společnosti, který schvaluje její důležité rozhodnutí.

velké množství

Velké množství znamená obrovské množství, množství, které je vysoké, nebo obrovské.

vydat počet

Vydat počet znamená zapsat všechny informace k danému tématu, aby se dala vyhodnotit výše popsaná situace.

počet úmrtí

Počet úmrtí je číslo, které udává, kolik lidí zemřelo ve stejném časovém období.

znepokojovat (lidi)

Vyvolávat obavy nebo úzkost, podráždit nebo rozčílit.

bohatství (barev)

Bohatství barev znamená pestrost a různorodost. Jsou to barvy, které dodávají obrazu živost a krásu.

nejmenší množství

Nejmenší množství je nejnižší počet částí, které se mohou rozdělit.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.