Facebook

Rozzlobit se (hodně) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu rozzlobit se (hodně).

Význam: Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

naštvat se

Naštvat se znamená projevit zlobu a rozčilení, často způsobené urážkou nebo nepříjemnou situací.

dopálit se

Dopálit se znamená dovést něco do konce, ať už s úspěchem či neúspěchem.

Podobná synonyma

naštvat

Naštvat znamená být velmi rozhořčený, rozzlobený, hněvivý a naštvaný.

dopálit

Dopálit znamená dokončit něco s vysokou mírou zvládnutí nebo úspěchu.

naštvat <koho>

Naštvat znamená rozzlobit někoho, rozčílit ho nebo dát najevo svůj rozhořčený postoj vůči němu.