Facebook

Hromada - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu hromada.

Význam: Hromada je obrovské množství něčeho, obvykle uspořádané dohromady.

kupa

Kupa je shromáždění, seskupení nebo nazbírání něčeho, například kamenů, písku, sněhu, odpadu nebo jiných materiálů.

kopa

Kopa je hromada čehosi, obvykle pevného, která je uložena nebo uspořádána v určitém místě.

spousta

Spousta je pojem označující velké množství něčeho, například osob, věcí nebo peněz.

množství

Množství je obecný pojem pro určení většího počtu předmětů, lidí či jiných věcí.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, velké počty nebo obrovské množství.

hodně

Hodně je velké množství čehokoliv; může to také znamenat úroveň úsilí nebo intenzity.

zástup

Zástup je skupina lidí nebo věcí, která představuje nebo nahrazuje jinou skupinu nebo část.

skupina

Skupina je soubor lidí nebo věcí sdružených dohromady podle společného zájmu, věku nebo jiného faktoru.

houf

Houf je velké shromáždění lidí nebo zvířat; buď organizované nebo shromážděné spontánně.

shromáždění

Shromáždění je schůze lidí za účelem sdílení myšlenek, informací nebo plánování akcí.

schůze

Schůze je setkání, které se uskuteční mezi určitým počtem lidí, aby diskutovali, vymýšleli, schválili nebo plánovali něco.

zasedání

Zasedání je setkání lidí, obvykle se záměrem projednat nějakou záležitost nebo rozhodovat o něčem.

fyzická energie

Fyzická energie je síla, kterou může těleso vykonávat, např. pohyb, tah, točení apod.

slabost

Slabost je schopnost člověka mít pocity úzkosti nebo strachu, nebo být neschopným se vyrovnat s obtížnou situací.

moc

Moc je síla nebo autorita, kterou jednotlivec nebo organizace může vykonávat na druhého či na své okolí.

energie

Energie je schopnost vyvolat pohyb nebo změnit stav látky. Je to silná síla, která se vyskytuje ve všech formách, jako je fyzická, chemická a tepelná.

intenzita

Intenzita je míra síly nebo množství něčeho, jako je například světlo nebo zvuk.

tloušťka

Tloušťka je fyzikální veličina, která označuje hloubku nebo výšku něčeho. Může se týkat něčeho fyzického, jako je tloušťka materiálu, nebo abstraktního, jako je tloušťka atmosféry.

Podobná synonyma

hodně (peněz)

Velké množství peněz.

valné shromáždění

Valné shromáždění je shromáždění zástupců zúčastněných stran, které se schází, aby diskutovaly o problémech a přijaly společná rozhodnutí.

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

pozvat si (hodně hostů)

Pozvat někoho nebo někoho za účelem setkání, oslavy a jiných akcí.

namluvit (hodně)

Vyjádřit nějaký názor nebo informace pomocí slov nebo řeči.

slabost (kuřácká)

Slabost je psychická nebo fyzická vlákna způsobená kouřením, která může vést k oslabení těla a snížení odolnosti.

konat shromáždění <kde>

Konat shromáždění znamená svolat lidi a uskutečnit schůzku nebo setkání na určeném místě.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí spolupracujících na jednom projektu, cíli nebo úkolu. Jejich společná práce je nutná pro dosažení úspěchu.

veřejné shromáždění

Veřejné shromáždění je setkání lidí, kteří se snaží sdílet názory, informace a činnosti, aby dosáhli společného cíle.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

navléci se (hodně)

Navléci se znamená obléknout si něco, například oblečení, boty, šperky nebo jiné předměty.

uběhnout (mnoho kilometrů)

Uběhnout znamená rychle běžet, obvykle na velkou vzdálenost.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

množství vytlačené vody

Množství vytlačené vody je množství vody, které je vytlačeno z nějakého zdroje.

velké množství

Velké množství znamená velké množství, obrovské množství, velkou zásobu.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

navléci (hodně)

Navléci znamená obléct si oblečení, obuty boty nebo nosit šperky.

množství práce

Množství práce je míra úkolu nebo úsilí, které je potřeba vykonat, aby se dosáhlo určitého cíle.

vedoucí skupina

Vedoucí skupina je osoba, která vede a koordinuje práci skupiny, aby dosáhla konkrétních cílů.

nekonat se (schůze)

Nekonat se znamená odmítnout se účastnit, nezúčastnit se či neprojevit účast na schůzi.

o mnoho

Vyjádření nebo zkrácení komplexního nebo složitého pojmu nebo myšlenky.

skupina (budov)

Skupina budov je soubor budov, které jsou umístěny ve stejné oblasti a mají různé účely.

napovídat (hodně)

Napovídat znamená poskytovat náznaky nebo nápovědy, aby pomohlo vysvětlit nebo předpovědět něco.

houf (ptáků)

Houf je skupina ptáků, která spolu společně letí, obvykle kvůli migraci nebo útěku před nepřízní počasí.

hodně mlít

Hodně mlít znamená hodně pracovat, snažit se dosáhnout cíle, překonávat překážky a trpělivě pracovat, abyste uspěli.

shromáždění lidu

Shromáždění lidu je setkání většího počtu osob za účelem sdílení myšlenek, názorů nebo projevů.

příliš mnoho

Příliš mnoho znamená příliš velké množství nebo více než je potřeba.