Facebook

Hodně - synonyma

Celkem nalezeno 28 synonym ke slovu hodně.

Význam: Hodně je velké množství čehokoliv; může to také znamenat úroveň úsilí nebo intenzity.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, obrovský počet nebo velkou úroveň množství.

moc

Moc je síla, autorita nebo vliv, který někdo nebo něco má. Může být fyzická, politická nebo psychologická.

spousta

Spousta znamená velké množství, mnoho, hodně.

velmi

Velmi znamená "extrémně, velmi silně, velmi intenzivně" nebo "velmi dobře".

velice

Velice znamená velmi, hodně, moc; je to silné zdůraznění, jakýsi násobek.

hafo

Hafo je zkratka pro "hodně a ještě více". Používá se pro označení velkého množství.

málo

Málo znamená méně nebo malé množství.

trochu

Trochu znamená malé množství, nebo mírný stupeň. Je to způsob, jak popisovat něco, co je menší než plná velikost nebo síla.

značně

Značně se rozumí velkým nebo velmi velkým množstvím.

notně

Notně se odkazuje na to, že určitá věc je zřetelná, zřetelná a zdůrazněná. Je to silný, účinný nebo výrazný způsob.

pěkně

Pěkně znamená krásně, hezky nebo úžasně. Představuje estetickou kvalitu, která je příjemná a vyvolává pozitivní pocity.

hezky

Hezky je synonymum pro příjemné, krásné, úžasné a milé.

pořádně

Pořádně znamená správně, poctivě a starostlivě; jednat s citem a ohleduplností; dodržovat platná pravidla a pořádek.

moře

Moře je velké otevřené sladkovodní nebo slané vodní útvar, obvykle spojený s oceánem.

mraky

Velké množství oblak, které se vyskytují ve vzduchu a obvykle jsou znamením změny počasí.

hrůza

Hrůza je silné negativní emoce vyvolaná něčím děsivým, šokujícím, zastrašujícím či nepříjemným.

tisíce

Tisíce se obvykle užívá jako počet mezi 1000 a 10 000; lze jej tedy interpretovat jako velké množství.

milióny

Milióny jsou obrovské množství, odpovídající číslu jeden milion nebo většímu.

mnohem

Znamená to snížit slovo na hlavní myšlenku, aby se dala předat ve stručnosti.

o mnoho

Kompaktní shrnutí; slovo znamená velké množství, případně hodně, obrovskou část nebo velkou část.

o moc

Moc je schopnost nebo pravomoc působit na druhé, mít vliv na ně, činit rozhodnutí a dosáhnout cílů.

kupa

Kupa je shromáždění, seskupení nebo nazbírání něčeho, například kamenů, písku, sněhu, odpadu nebo jiných materiálů.

kopa

Kopa je hromada čehosi, obvykle pevného, která je uložena nebo uspořádána v určitém místě.

množství

Množství je obecný pojem pro určení většího počtu předmětů, lidí či jiných věcí.

zástup

Zástup je skupina lidí nebo věcí, která představuje nebo nahrazuje jinou skupinu nebo část.

skupina

Skupina je soubor lidí nebo věcí sdružených dohromady podle společného zájmu, věku nebo jiného faktoru.

houf

Houf je velké shromáždění lidí nebo zvířat; buď organizované nebo shromážděné spontánně.

shromáždění

Shromáždění je schůze lidí za účelem sdílení myšlenek, informací nebo plánování akcí.

Podobná synonyma

rozhněvaný (trochu)

Rozhněvaný = hněv, zlost, nespokojenost, rozčilení.

dlouhý zástup

Dlouhý zástup: velké množství lidí vedoucích se po dlouhé vzdálenosti.

skupina (budov)

Skupina budov je soubor budov, které jsou umístěny ve stejné oblasti a mají různé účely.

zamíchat (trochu)

Míchat směs různých složek, aby se spojily nebo promíchaly.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

vzdálený (velmi)

Daleký, odlehlý, velmi vzdálený.

určující skupina znaků

Řetězec (anglicky string) je uspořádaná posloupnost znaků, číslic nebo symbolů, které mají společný význam.

spousta (peněz)

Velké množství peněz.

množství peněz

Množství peněz je vyjádření hmotného bohatství, které je vyjádřeno finančními prostředky.

pustit (trochu)

Dovolit něco, aby se stalo, nebo někomu umožnit něco udělat.

nejmenší množství

Nejmenší množství je nejnižší počet částí, které se mohou rozdělit.

skupina (generační)

Skupina generační je skupina lidí, kteří se narodili ve stejném období a sdílejí společné zkušenosti, názory a hodnoty.

málo hořet

Málo hořet znamená dosáhnout malého množství výsledků po delší dobu.

velmi málo

Velmi málo znamená velmi malé množství nebo velmi malé procento.

zmáčknout (trochu)

Stisknout/tlakovat rychle; zatlačit/přitisknout.

uběhnout (mnoho kilometrů)

Uběhnout znamená rychle běžet, obvykle na velkou vzdálenost.

přidat trochu <čeho>

Přidat trochu: dát něco navíc, aby se zlepšila kvalita nebo množství.

velmi milovat

Velmi milovat znamená s velkou láskou a úctou pečovat o někoho nebo něco.

veřejné shromáždění

Veřejné shromáždění je setkání lidí, kteří se snaží sdílet názory, informace a činnosti, aby dosáhli společného cíle.

roztrhat (trochu)

Roztrhat je přerušit nebo rozdělit něco na menší části.

rozhněvat (trochu)

Rozhněvat se znamená mít vztek, být vytočený nebo naštvaný.

málo se lišící

Málo se lišící znamená, že se dva nebo více objektů, pojmů nebo jevů mírně liší.

velmi malý

Velmi malý znamená minimální, miniaturní nebo mikroskopický.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

značně opotřebovat <co>

Značně opotřebovat znamená velmi znehodnotit, poškodit, odpovídajícím způsobem používáním.

vyžadující (mnoho)

Vyžadující označuje situace, ve kterých je požadováno velké množství úsilí, úvah a nákladů.

konat shromáždění <kde>

Konat shromáždění znamená svolat lidi a uskutečnit schůzku nebo setkání na určeném místě.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.