Facebook

četnost - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu četnost.

Význam: Četnost je míra, jak často se něco opakuje, vyjadřuje se číslem.

hojnost

Hojnost je stav, kdy je něco často a bohatě k dispozici. Znamená to, že je něco ve velkém množství, což může znamenat zdroje, peníze nebo jiné druhy bohatství.

početnost

Početnost je míra výskytu nebo počtu něčeho v určitém oboru, oblasti nebo skupině.

množství

Množství je počet částí nebo celku, které jsou určité velikosti nebo množství.

počet

Počet je číslo označující množství, počet jednotek nebo částí.

frekvence

Frekvence je míra opakování jakéhokoli jevu během jedné jednotky času.

kvantum

Kvantum je definováno jako určitá velikost nebo množství. Často se používá v souvislosti s fyzikou a obecně s množstvím energie, která je poskytována v jednotlivých částicích.

kvantita

Kvantita je množství něčeho. Může se jednat o množství zboží, peněz nebo jiného druhu hodnoty.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

spousta

Spousta znamená velké množství, obrovské množství. Slovo se často používá pro vyjádření ohromného množství něčeho.

dav

Dav je skupina lidí, která se shromáždila za účelem sdílení názorů, podpory nebo jiného společného cíle.

zástup

Zástup je skupina lidí, kteří zastupují někoho nebo něco, jako například zástupce vlády nebo zastoupení skupiny lidí.

Podobná synonyma

hromada

Hromada je obecný pojem pro velké množství, které se shromáždilo dohromady.

počet 10

Počet je číslo, které označuje konkrétní množství, často počet věcí nebo lidí.

počet jedna

Počet jedna je číslo jedna nebo jedna jednotka, která označuje hodnotu nebo počet věcí.

množství (ryb)

Množství je míra velikosti nebo počtu něčeho; v případě ryb se může jednat o počet ryb ve vodě nebo množství ryb, které jsou prodávány.

počet hodin

Počet hodin je množství času, které uplynulo od okamžiku začátku až do momentu konce.

stanovený počet

Stanovený počet znamená konkrétní množství určité věci, které je stanoveno předem.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

skupinka (lidí)

Skupinka lidí je malá skupina osob, které spolu sdílejí nějaký společný zájem nebo cíl.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán obchodní společnosti, který schvaluje její důležité rozhodnutí.

hromada (písku)

Hromada je velké množství písku, které je shromážděno dohromady.

velké množství

Velké množství znamená obrovské množství, množství, které je vysoké, nebo obrovské.

stejný počet

Stejný počet znamená, že se jedná o stejnou číselnou hodnotu.

množství (lidí)

Množství znamená počet, velikost nebo objem, který je zde vztažen k počtu lidí.

kvantum zboží, výrobků

Kvantum zboží je velké množství výrobků či zboží.

počet let

Počet let je číslo označující délku doby trvání, běžně se používá k označení věku člověka nebo období.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

hromada (kamení)

Hromada kamení je shromáždění kamenů, které mohou být přirozeného nebo umělého původu.

znepokojovat (lidi)

Vyvolávat obavy nebo úzkost, podráždit nebo rozčílit.

pobouřit (lidi)

Vyvolat odpor, negativní reakci nebo zděšení u lidí.

hromada (dříví)

Velké množství dříví, obvykle sešroubované dohromady pro snadnou přepravu nebo skladování.

nejmenší množství

Nejmenší množství je nejnižší počet částí, které se mohou rozdělit.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.