Facebook

četnost - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu četnost.

Význam: Četnost je míra, jak často se něco opakuje, vyjadřuje se číslem.

hojnost

Hojnost je stav, kdy je něco často a bohatě k dispozici. Znamená to, že je něco ve velkém množství, což může znamenat zdroje, peníze nebo jiné druhy bohatství.

početnost

Početnost je míra výskytu nebo počtu něčeho v určitém oboru, oblasti nebo skupině.

množství

Množství je počet částí nebo celku, které jsou určité velikosti nebo množství.

počet

Počet je číslo označující množství, počet jednotek nebo částí.

frekvence

Frekvence je míra opakování jakéhokoli jevu během jedné jednotky času.

kvantum

Kvantum je definováno jako určitá velikost nebo množství. Často se používá v souvislosti s fyzikou a obecně s množstvím energie, která je poskytována v jednotlivých částicích.

kvantita

Kvantita je množství něčeho. Může se jednat o množství zboží, peněz nebo jiného druhu hodnoty.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

spousta

Spousta znamená velké množství, obrovské množství. Slovo se často používá pro vyjádření ohromného množství něčeho.

dav

Dav je skupina lidí, která se shromáždila za účelem sdílení názorů, podpory nebo jiného společného cíle.

zástup

Zástup je skupina lidí, kteří zastupují někoho nebo něco, jako například zástupce vlády nebo zastoupení skupiny lidí.

Podobná synonyma

počet 10

Počet je číslo, které označuje konkrétní množství, často počet věcí nebo lidí.

hromada

Hromada je velké množství čeho, většinou něčeho nepořádaného. Může se jednat o věci, lidi nebo informace.

počet (značný)

Počet značí množství nebo odhadovaný počet položek nebo lidí.

skupinka (lidí)

Skupinka lidí je malá skupina osob, které spolu sdílejí nějaký společný zájem nebo cíl.

mít hojnost

Mít hojnost znamená mít dostatek peněz, zásob nebo jiných potřebných věcí.

vydat počet

Vydat počet znamená zapsat všechny informace k danému tématu, aby se dala vyhodnotit výše popsaná situace.

řada aut n. lidí (dlouhá)

Řada aut je soubor osob spojených sdílením stejného zájmu či účelu.

hromada (dříví)

Velké množství dříví, obvykle sešroubované dohromady pro snadnou přepravu nebo skladování.

nejmenší množství

Nejmenší množství je nejnižší počet částí, které se mohou rozdělit.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

změna (frekvence)

Změna je změna času, místa, intenzity nebo kontextu. Je to změna v souvislosti s časem, místem, intenzitou nebo kontextem.

malý počet

Malý počet znamená méně než běžné množství, omezené množství nebo velmi malý počet.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

množství práce

Množství práce je míra úkolu nebo úsilí, které je potřeba vykonat, aby se dosáhlo určitého cíle.

počet úmrtí

Počet úmrtí je číslo, které udává, kolik lidí zemřelo ve stejném časovém období.

kvantum zboží, výrobků

Kvantum zboží je velké množství výrobků či zboží.

velké množství

Velké množství znamená velké množství, obrovské množství, velkou zásobu.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

procentuální množství (cukru v krvi)

Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.

valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán obchodní společnosti, který schvaluje její důležité rozhodnutí.

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

počet jedna

Počet jedna je číslo jedna nebo jedna jednotka, která označuje hodnotu nebo počet věcí.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

počet let

Počet let je číslo označující délku doby trvání, běžně se používá k označení věku člověka nebo období.