Facebook

Synonyma

-li

(4 synonyma)

Li je čínské předložkové slovo, které se používá k označení místa, času nebo cíle. Dále se slovo li používá k označení jevu nebo situace.

-li by

(3 synonyma)

Li by se vyskytuje jako předpona slov, která označuje možnost, případnost nebo schopnost. Může být použito jako alternativní slovo pro "mohl by" nebo "mohlo by".

"hrozné dítě"

(1 synonymum)

Dítě, které je neslušné, neuctivé, neposlušné a nedbá na názory druhých.

(být) bez peněz

(0 synonym)

Bez peněz znamená být bez finančních prostředků.

(drobný) literární útvar

(1 synonymum)

Drobný literární útvar je krátký text (nejčastěji jednorádkový) s výraznou myšlenkou, který je často využíván jako citát.

(emancipační) ženské hnutí

(0 synonym)

Emancipační ženské hnutí je hnutí, které usiluje o zlepšení postavení žen ve společnosti a prosazování jejich práv.

(chaotická) směsice

(1 synonymum)

Nekontrolovaná a nesourodá kombinace.

(lehká) puška

(1 synonymum)

Lehká puška je kulovnice s malou hmotností a krátkou délkou, která je určena k lehkému bojovému použití.

(mimovolné) škubání

(2 synonyma)

Nežádoucí, náhlé, krátkodobé pohyby svalů, které člověk nemůže ovládat.

(místní) šéf policistů (v USA)

(4 synonyma)

Místní šéf policistů v USA je vysoce postavený policejní důstojník, který nese zodpovědnost za řízení a řídí policejní jednotky ve své oblasti.

(nosná) konstrukce

(1 synonymum)

Konstrukce je pevná stavba, která podporuje zatížení a dodává ji do základů.

(nutkavý) zloděj

(1 synonymum)

Zloděj, který je nucen ukrást, aby získal předměty, které si myslí, že potřebuje.

(okázalá) nenucenost

(2 synonyma)

Okázalá nenucenost je důmyslný způsob, jak se prezentovat s noblesou a přirozeností.

(opakované) cvičení

(2 synonyma)

Opakované cvičení je proces pravidelných pohybových aktivit, které pomáhají při zlepšování fyzické síly, vytrvalosti a zdraví.

(osobní) věci

(2 synonyma)

Osobní věci jsou věci, které jsou vlastnictvím jednotlivce a mají pro něj osobní hodnotu.

(ověřená) věc

(6 synonym)

Ověřená věc je objekt, který byl prokázán jako skutečný, pravdivý a ověřený.

(počítačové) programy

(2 synonyma)

Programy jsou instrukce vytvořené pro počítače pro realizaci určitých úkolů.

(poházené) listy papíru

(6 synonym)

Poházené listy papíru jsou jednoduše rozptýlené části papíru, které nejsou ve vzájemném souvislém uspořádání.

(pokoutní) překupník

(3 synonyma)

Pokoutní překupník je obchodník, který se zabývá nedovoleným obchodem s výrobky, které jsou ilegální nebo nelegální.

(pouliční) podvodník

(1 synonymum)

Člověk, který se živí lstivými praktikami a podvody na veřejnosti.

(přehnaně) sebevědomý člověk

(3 synonyma)

Sebevědomý člověk je osoba, která je si vědoma svých schopností, silná víra ve své schopnosti a schopnost dosáhnout úspěchu.

(sehraná) dvojice

(1 synonymum)

Sehraná dvojice je označení pro dva lidi, kteří společně dobře fungují, mají stejnou úroveň znalostí a umění, a dokážou vytvářet harmonický a účinný celek.

(sladké) lenošení

(4 synonyma)

Lenošení je pohodlné a relaxační odpočinek, který obvykle zahrnuje prolenošení času na pohovce nebo v posteli.

(slavné) vítězství

(3 synonyma)

Vítězství je triumf člověka či skupiny, je to úspěšné dokončení soutěže, boje, cesty nebo výzkumu.

(sportovní) příprava

(2 synonyma)

Příprava je proces, během něhož se sportovci připravují na závody nebo jiné akce pomocí tréninku, stravy, odpočinku a dalších taktik.

(sportovní) soutěž

(2 synonyma)

Soutěž je ve sportu soupeření mezi jednotlivci nebo týmy s cílem získat nejvyšší výsledek.

(střední) škola

(1 synonymum)

Střední škola je druh školského zařízení, kde se studenti učí odpovídajícímu programu až do jejich maturitní zkoušky.

(suverénní) země

(3 synonyma)

Suverénní země je nezávislá, samostatná státní jednotka s plnou politickou a právní suverenitou.

(šedá) osoba v pozadí

(2 synonyma)

Osoba v pozadí je někdo, kdo se stará o běžné chod věcí, ale nezískává za to zaslouženou pozornost.

(tajný) informátor

(2 synonyma)

Osoba, která poskytuje informace o nezveřejněných událostech a činnostech neoficiálně a na tajných základnách.