Facebook

Hromada (lidí) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu hromada (lidí).

Význam: Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

počet

Počet je číslo určující množství čehokoliv, např. počet lidí, věcí nebo peněz.

kvantum

Kvantum je definováno jako určitá velikost nebo množství. Často se používá v souvislosti s fyzikou a obecně s množstvím energie, která je poskytována v jednotlivých částicích.

kvantita

Kvantita je množství něčeho. Může se jednat o množství zboží, peněz nebo jiného druhu hodnoty.

četnost

Četnost je míra, jak často se něco opakuje, vyjadřuje se číslem.

početnost

Početnost je množství jedinců v určité populaci, které se může lišit v čase a prostoru.

hojnost

Hojnost je stav, ve kterém je něco dostatečného nebo bohatého. Je to míra úspěchu, štěstí nebo bohatství.

spousta

Spousta znamená velké množství, obrovské množství. Slovo se často používá pro vyjádření ohromného množství něčeho.

dav

Dav je skupina lidí, která se shromáždila za účelem sdílení názorů, podpory nebo jiného společného cíle.

zástup

Zástup je skupina lidí, kteří zastupují někoho nebo něco, jako například zástupce vlády nebo zastoupení skupiny lidí.

Podobná synonyma

stejný počet

Stejný počet znamená, že se jedná o stejnou číselnou hodnotu.

dlouhý zástup

Dlouhý zástup: velké množství lidí vedoucích se po dlouhé vzdálenosti.

spousta (peněz)

Velké množství peněz.

kvantum zboží, výrobků

Kvantum zboží je velké množství výrobků či zboží.

vydat počet

Vydat počet znamená zapsat všechny informace k danému tématu, aby se dala vyhodnotit výše popsaná situace.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

omezený počet

Omezený počet je konkrétní množství, které je omezeno na specifickou hodnotu.

malý počet

Malý počet znamená méně než běžné množství, omezené množství nebo velmi malý počet.

počet úmrtí

Počet úmrtí je číslo, které udává, kolik lidí zemřelo v určité oblasti nebo v určitém časovém období.

počet let

Počet let je číslo označující délku doby trvání, běžně se používá k označení věku člověka nebo období.

počet hodin

Počet hodin je množství času, které uplynulo od okamžiku začátku až do momentu konce.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

počet (značný)

Počet značí množství nebo odhadovaný počet položek nebo lidí.

stanovený počet

Stanovený počet znamená konkrétní množství určité věci, které je stanoveno předem.

počet jedna

Počet jedna je číslo jedna nebo jedna jednotka, která označuje hodnotu nebo počet věcí.

mít hojnost

Mít hojnost znamená mít dostatek peněz, zásob nebo jiných potřebných věcí.

počet 10

Počet je číslo, které označuje konkrétní množství, často počet věcí nebo lidí.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.