Facebook

Malý počet - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu malý počet.

Význam: Malý počet znamená méně než běžné množství, omezené množství nebo velmi malý počet.

číslo dvě

Číslo dvě symbolizuje harmonii, vyváženost, dualitu a dvě strany jedné mince. Symbolizuje rovnováhu mezi energiemi a často se používá pro vyjádření přátelství, lásky a porozumění.

málo

Málo znamená menší nebo nižší než očekávání, obvykle méně než potřebné množství nebo úroveň.

několik

Několik znamená "několik málo, několik (malý počet)".

Podobná synonyma

málo hořet

Málo hořet znamená dosáhnout malého množství výsledků po delší dobu.

vylosovat (číslo)

Vylosovat znamená vybrat náhodně z daného souboru, například číslo.

evidenční (číslo)

Evidenční číslo je identifikační číslo použité k evidenci předmětů, dokumentů apod.

číslo

Číslo je matematický symbol reprezentující jednu nebo více hodnot, které lze zařadit do kategorie nedělitelných jednotek.

přibližný (číslo)

Přibližný: odhadovaný, nekonkrétní; blízký, přibližný.

málo se lišící

Málo se lišící znamená, že se dva nebo více objektů, pojmů nebo jevů mírně liší.

číslo dvě (v pořadí)

Dvojka je číselný symbol, který označuje hodnotu jedné jednotky v desítkové soustavě. Je to druhá nejmenší celá čísla, jakou je možné vyjádřit.

upravit číslo (dolů n. nahoru)

Upravit číslo znamená změnit jeho hodnotu buď nahoru nebo dolů.

velmi vysoký (číslo)

Velmi vysoký = mnohem vyšší než běžné číslo, mnohem vyšší než průměr.

velmi málo

Velmi málo znamená velmi malé množství nebo velmi malé procento.

vytáčet (číslo)

Vytáčet číslo znamená volat telefonní číslo a čekat na to, až se ozve zvonění.

množné číslo

Množné číslo je gramatická kategorie, která se vztahuje k slovům, která označují objekty ve více kusech nebo více jednotkách.