Facebook

Houf - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu houf.

Význam: Houf je velké shromáždění lidí nebo zvířat; buď organizované nebo shromážděné spontánně.

shluk

Shluk je skupina objektů, které jsou svázány zákonitostmi, vazbami nebo vztahy.

skupina

Skupina je soubor lidí nebo věcí sdružených v rámci jedné organizace nebo jedné činnosti.

zástup

Zástup znamená skupinu lidí, kteří zastupují jiné lidi, organizace nebo názory. Může se týkat jednotlivců, skupin nebo vlád.

dav

Dav je skupina lidí, kteří se shromáždili na jediném místě a často vytváří hlučnou skupinu.

hlouček

Hlouček je skupina lidí nebo věcí, které jsou spojeny nebo seskupeny dohromady.

tlupa

Skupina divokých zvířat nebo lidí, kteří se sdružují a společně pracují nebo se pohybují.

hejno

Hejno je skupina ptáků, obvykle stejného druhu, které spolu putují, hnízdí a hledají potravu.

stádo

Stádo je skupina zvířat, která se sdružuje a žije společně.

množství

Množství je počet jednotek nebo míry, která určuje, jak mnoho čeho je k dispozici.

hromada

Hromada je velké množství něčeho, obvykle shromážděného dohromady.

kupa

Kupa je shromáždění, seskupení nebo nazbírání něčeho, například kamenů, písku, sněhu, odpadu nebo jiných materiálů.

kopa

Kopa je hromada čehosi, obvykle pevného, která je uložena nebo uspořádána v určitém místě.

spousta

Spousta je pojem označující velké množství něčeho, například osob, věcí nebo peněz.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, velké počty nebo obrovské množství.

hodně

Hodně je velké množství čehokoliv; může to také znamenat úroveň úsilí nebo intenzity.

shromáždění

Shromáždění je schůze lidí za účelem sdílení myšlenek, informací nebo plánování akcí.

schůze

Schůze je setkání, které se uskuteční mezi určitým počtem lidí, aby diskutovali, vymýšleli, schválili nebo plánovali něco.

zasedání

Zasedání je setkání lidí, obvykle se záměrem projednat nějakou záležitost nebo rozhodovat o něčem.

Podobná synonyma

spousta (peněz)

Velké množství peněz.

jak mnoho

Hodně, obrovské množství; velká část čehokoliv.

o mnoho

Vyjádření nebo zkrácení komplexního nebo složitého pojmu nebo myšlenky.

velké množství

Velké množství znamená velké množství, obrovské množství, velkou zásobu.

skupina (umělců)

Skupina umělců je seskupení jednotlivců sdílejících společnou uměleckou vizi. Společně vytváří kolektivní projev, který zahrnuje soutěžení, kreativitu a invenci.

shluk (komárů)

Shluk je skupina (většinou stejných) organismů či objektů pohybujících se společně. U komárů se jedná o skupinu komárů letících za sebou nebo spolu.

skupina (uvnitř strany)

Skupina je skupina lidí sdílejících stejné zájmy nebo cíle, kteří se sdružují a spolupracují ve vzájemném prospěchu.

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

napovídat (hodně)

Napovídat znamená poskytovat náznaky nebo nápovědy, aby pomohlo vysvětlit nebo předpovědět něco.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

shluk (par)

Shluk je skupina objektů, které jsou seskupeny a přitahovány k sobě. Může se jednat o hmotné i nehmotné objekty.

shromáždění (církevní)

Shromáždění je společná náboženská shoda, která se koná za účelem modlitby, zpěvu, sdílení a uctívání Boha.

účelová skupina osob

Účelová skupina osob jsou skupiny lidí, které jsou spojeny konkrétním účelem nebo cílem.

skupina (osob)

Skupina (osob) je skupina lidí sdružených za účelem dosažení společných cílů.

množství (lidí)

Množství znamená počet, velikost nebo objem, který je zde vztažen k počtu lidí.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

zájmová skupina

Skupina lidí, kteří se sdružili kolem společného zájmu nebo cíle.

nejmenší množství

Nejmenší množství je nejnižší počet částí, které se mohou rozdělit.

protahovat se (schůze)

Prodlužovat časové období schůze, aby se stihly všechny body programu.

opít se (hodně)

Opít se znamená vypít velké množství alkoholu, až do opilosti.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

shromáždění lidu

Shromáždění lidu je setkání většího počtu osob za účelem sdílení myšlenek, názorů nebo projevů.

množství peněz

Množství peněz je vyjádření hmotného bohatství, které je vyjádřeno finančními prostředky.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.

hodně (peněz)

Velké množství peněz.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.