Facebook

Dát <komu čeho> (hodně) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu dát <komu čeho> (hodně).

Význam: Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

naložit (do kamen)

Naložit (do kamen): přenést kameny na místo, kde jsou potřeba.

porazit <koho>

Vítězství nad někým ve srovnání nebo konkurenci; přemoci a zvítězit nad někým jiným.

předstihnout <koho>

Předstihnout znamená udělat něco dříve než oni a být tak o krok napřed.

ukázat <komu>

Ukázat znamená poukázat na něco, co je viditelné, a ukázat to někomu jinému.

nabít <komu>

Nabít znamená poskytnout mu příležitost, prostor nebo energii k tomu, aby mohl dosáhnout úspěchu.

natlouci

Natlouci: vyvinout násilí, aby se dosáhlo nějakého cíle; použít fyzickou sílu, aby se něco rozbilo nebo zlomilo.

nařezat

Rozřezat nebo stříhat materiál na kousky nebo kousky.

Podobná synonyma

porazit

Porazit znamená vyhrát bitvu, soutěž nebo jinou konfrontaci, která má vítěze a poraženého.

difamovat <koho n. co>

Difamovat znamená šířit nepravdivé informace o někom či něčem, aby se jeho či jeho reputace poškodila.

ukázat se

Ukázat se znamená ukázat se jiným osobám, aby mohli vidět, jak se cítíš a jak vypadáš.

přimluvit se <za koho>

Přimluvit se: projevit podporu (zastání) někomu v určitém problému.

plést si <koho s kým>

Plést si znamená, že se omylem pletou osoby, události nebo věci.

spílat <komu>

Spílat znamená ponižovat, urážet nebo kritizovat někoho.

zesměšňovat <koho>

Zesměšňovat je činit výsměch něčemu nebo někomu, dělat si z něčeho nebo někoho legraci.

mírnit <koho>

Mírnit znamená omezovat, potlačovat nebo utlumovat něčí chování, názory nebo emoce.

omámit <koho>

Omámit znamená působit na někoho tak, že jeho myšlení a chování je ovlivněno.

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

pobídnout <koho k čemu>

Pobídnout znamená motivovat někoho k něčemu, aby se do toho pustil.

ukázat (vděčnost)

Ukázat vděčnost znamená projevit svou úctu a pochopení pro něčí dobrotu.

dovést <koho kam>

Dovést: převést někoho nebo něco z jednoho místa na jiné, ať už fyzicky nebo metaforicky.

prohnat <koho>

Prohnat znamená rychle projet, předjet nebo předběhnout alespoň s částečnou změnou směru.

odměňovat <koho>

Odměňovat znamená poskytovat nějakou formu odměny za nějakou službu nebo činnost člověku.

zavřít <komu> hubu

Umlčet kohokoliv, něco nebo někoho zastavit v jejich nebo jeho mluvení.

podnítit <koho>

Podnítit znamená vyburcovat, podpořit či podněcovat k činnosti; inspirovat k počinům nebo myšlenkám.

dát <komu> ránu

Udeřit fyzicky člověka, aby došlo k bolesti a zranění.

předstihnout

Předstihnout znamená dosáhnout něčeho nebo někoho před ostatními.

kompromitovat <koho>

Kompromitovat znamená dělat něco, co může poškodit jeho reputaci nebo dobré jméno.

prověřovat <koho>

Prověřovat znamená důkladně zkoumat/vyšetřovat něčí minulost, pověst či přítomnost, aby bylo možné posoudit jeho/její spolehlivost.

ordinovat <co komu>

Ordinovat znamená předepisovat léky nebo léčbu pro konkrétního pacienta.

zlikvidovat <koho>

Zlikvidovat znamená odstranit, zničit nebo zahladit jeho existenci.

bít <koho>

Bít znamená fyzicky napadnout nebo udeřit někoho.

poručit <komu>

Poručit znamená dát jim příkaz nebo rozkaz, aby něco udělali.

zaměstnat <koho>

Zaměstnat znamená přijmout někoho do práce s formální pracovní smlouvou.

odbýt <koho>

Odbýt znamená odstranit či odmítnout někoho nebo něco. To může být odmítnutí návrhu, názoru nebo žádosti.

zhubit <koho>

Zhubit = snížit tělesnou hmotnost člověka cílenou dietou, cvičením a/nebo léky.

lekat se <koho n. čeho>

Lekat se znamená mít obavy, strach, paniku nebo úzkost z čeho/koho.

vyčítat <co komu>

Vyčítat znamená vyčíslit komu něco kritického nebo vyčíslit mu jeho chyby.