Facebook

žhnout - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu žhnout.

Význam: Žhnout znamená ohřívat/spalovat něco silným ohněm, často se používá k očištění nebo zničení.

příkrm

Příkrm je jídlo, které se podává pro doplnění hlavního chodu.

příloha

Příloha je dokument, soubor nebo jiný materiál, který je připojen k písemnému sdělení nebo e-mailu.

roztrhaná kniha

Kniha, která byla fyzicky či úmyslně roztržena na kusy.

(poházené) listy papíru

Poházené listy papíru jsou jednoduše rozptýlené části papíru, které nejsou ve vzájemném souvislém uspořádání.

vyzařovat

Vyzařovat: vysílat energii, zářit, uvolňovat pozitivní energii, působit na okolí.

pálit

Pálit znamená rychle spalovat nebo hořet.

řeřavět

Řeřavět je hovořit rychle, křičet, řvát nebo jinak naléhavě mluvit.

sálat

Sálat znamená uvolňovat (teplo, vlhkost, páry nebo jiné chemické látky) do okolí.

svítit

Svítit znamená vyzařovat světlo.

planout

Planout je slovo, které znamená "vyčerpání všech zdrojů, sil nebo energie".

Podobná synonyma

kniha

Kniha je knižní dílo, které může obsahovat příběhy, informace, fakta a myšlenky.

svítit (slunce)

Svítit znamená emitovat světlo, obzvlášť slunce svítí, což je proces produkování energie.

pálit (slunce)

Pálit se označuje pro intenzivní sluneční záření, které může způsobit spálení kůže a další negativní účinky.

čerstvý (salát)

Čerstvý salát je salát z čerstvých surovin, který je čerstvě uvařený nebo nakrájený.

pálit kadidlo

Pálit kadidlo je symbolické gesto, které se používá k modlitbám, meditacím a dalším rituálům.

z papíru

Papír je vyrobený z přírodních nebo syntetických materiálů a slouží k psaní, tisku, obalování nebo jiným účelům.

kniha (starobylá)

Kniha je starobylý záznam uchovávající informace, myšlenky a příběhy; často používaný k učení, vyprávění a zábavě.

špatná kniha

Kniha, která má špatný obsah, nedostatečnou úroveň jazyka a je plná chyb.

kniha (objemná)

Kniha je soubor souvisejících stránek s textem nebo obrázky, vytištěných na papíře nebo jiném materiálu.

list (papíru)

List je papír formátu A4 nebo jiného, v němž můžeme psát, tisknout či kreslit.

planout (hněvem)

Planout hněvem znamená vybuchnout nebo vyjádřit vztek nebo hněv neovladatelným způsobem.

kniha záznamů

Kniha záznamů je systematický seznam údajů, který se používá k trvalému zaznamenávání informací.

zasadit (salát)

Zasadit salát znamená dát jeho listy do misky nebo do mísy a přidat koření, olej a ostatní ingredience.

kniha (matriční)

Kniha je knižní publikace, která obsahuje sešity, články a informace o určitém tématu.

pamětní kniha

Kniha, která zaznamenává události, osobní zkušenosti a vzpomínky.

kniha (podání)

Kniha je dílo, které předává informace a myšlenky formou psaného textu.

příloha (k jídlu)

Jídlo, které se podává s hlavním jídlem, aby se zlepšil chuť nebo zvýšila jeho nutriční hodnota.

pálit se

Užívání výrazu "pálit se" znamená obecně zažívat velký stres či strach z následků svého jednání.

účetní kniha

Účetní kniha je dokument, ve kterém se zaznamenávají transakce a financování firmy.

sálat (slunce)

Sálat znamená vyzařovat, u slunce to znamená vyzařovat teplo a světlo.

pálit <do koho>

Pálit = působit někomu bolest, trápení, utrpení, ponižování nebo útisk.

sbírání (papíru)

Sbírání papíru je proces shromažďování a zpracování papírového odpadu pro recyklaci.

liturgická kniha

Liturgická kniha je kniha náboženských textů a rituálů, které se používají při bohoslužbách.

zaujmout (kniha)

Zaujmout znamená upoutat pozornost, vzbudit zájem nebo vyvolat emoce.

pálit (z děl)

Pálit je proces hoření paliva v dělové hlavni, kterým se vytváří tlak a teplo potřebné k vypálení střely.

vyzařovat (světlo)

Vyzařovat znamená odrážet nebo oscilovat světlo nebo jinou energii.

poslední kniha Nového Zákona

Poslední kniha Nového Zákona je Zjevení apoštola Jana. Představuje Boží vize budoucnosti, která obsahuje vize věčného království Božího a předpovědi a varování pro lidstvo.