Facebook

Kniha (objemná) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu kniha (objemná).

Význam: Kniha je soubor souvisejících stránek s textem nebo obrázky, vytištěných na papíře nebo jiném materiálu.

Písmo Svaté

Písmo Svaté je kompletní kniha náboženské literatury, která je hlavním a nejdůležitějším autoritativním zdrojem pro křesťany a židy.

autorita

Autorita je moc nebo vliv, který někdo má vykonávat vůči ostatním.

Podobná synonyma

ležaté písmo

Ležaté písmo je typ písma, ve kterém se každé písmeno napsaného slova nebo fráze nachází na jedné linii.

písmo

Písmo je grafická reprezentace znaků sloužící k zapisování jazyka. Písmo se skládá z písmen, která jsou uspořádána do slov a vět.

stojaté písmo

Stojaté písmo je způsob čtení textu, ve kterém je každé slovo napsáno v jednom řádku, bez řádkování.

písmo (renesanční)

Písmo renesanční je vyhlazený a elegantní typ písma, který se objevil v 15. století a přinesl změnu v způsobu psaní.

rozluštit (písmo)

Rozluštit znamená analyzovat nebo vysvětlit něco, čímž se dosáhne jeho pochopení.