Facebook

účetní kniha - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu účetní kniha.

Význam: Účetní kniha je dokument, ve kterém se zaznamenávají transakce a financování firmy.

noviny

Noviny jsou periodické publikace, které zpravidla informují o aktuálních událostech.

denní tisk

Denní tisk je souhrn důležitých informací zveřejněný ve všech vydáních novin za jeden den.

zápisník

Zápisník je kniha, do které se zaznamenávají informace, poznámky, úkoly a další věci.

sešit

Sešit je kniha se stránkami, které lze přepisovat, tisknout nebo kreslit, obvykle se záložkami.

Podobná synonyma

tisk

Tisk je proces reprodukce textu a obrazu pomocí tiskových technologií.

docházet (noviny)

Pojem docházet znamená pravidelně a osobně se dostavovat na určené místo, jako do školy nebo do práce.

prohlížet (noviny)

Prohlížet znamená číst a studovat texty a obrázky ve všech druzích novin.

rozšiřovat (tisk)

Rozšiřovat znamená tisknout více exemplářů z jednoho nákresu, dokumentu nebo obrazu.

informační tisk

Informační tisk je tisková technika pro přenos informací, jako jsou údaje, zprávy a obrázky.

denní

Denní se obvykle používá jako adjektivum a odkazuje na čas nebo činnost, které se vyskytují každý den.

úprava textu (pro tisk)

Úprava textu pro tisk je proces přizpůsobení textu, aby vypadal profesionálně, ať už se jedná o odstranění chyb, formátování nebo vybrání tiskových fontů.

tabloidní (tisk)

Tabulkový tisk je zpravodajský styl, který se vyznačuje krátkými, zábavnými články, které se často zaměřují na skandály, bulvární informace a senzace.

text (pro tisk)

Text je sdělení, které může být sděleno pomocí písma, obrazů, zvuků, obrazovek nebo jiných způsobů.

bulvární noviny

Bulvární noviny jsou média, která publikují zprávy o významných osobnostech, ale i skandálech, aby přilákala pozornost čtenářů.

přečíst (noviny)

Čtení novin; pročíst články a informace, které jsou v nich obsažené.

dozírat (na tisk)

Dozírat znamená pečlivě a věcně kontrolovat tisk, aby splňoval požadavky kvality.

tisk: rozhlas

Tisk: přenos informací prostřednictvím tištěných médií nebo rozhlasových a televizních vysílání.

věrný tisk

Věrný tisk je proces tisku, který reprodukuje originální text nebo obraz přesně a bezchybně.

pravidelný (tisk)

Pravidelný tisk znamená tiskovou publikaci, která je vydávána ve stejném formátu s pravidelnými intervály.

senzacechtivý tisk

Senzacechtivý tisk je zaměřený na vyvolávání pocity vzrušení, napětí a senzace prostřednictvím dramatických či skandálních zpráv.

připravit pro tisk <co>

Připravit pro tisk: předat data, aby dokument byl připraven pro vytištění.

prodávat (noviny)

Prodávat znamená fyzicky předávat noviny za úplatu.

polední noviny

Polední noviny jsou novinový formát, který se obvykle skládá z krátkých novinových zpráv, které většinou trvají od 15 do 30 minut.