Facebook

Pálit (z děl) - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu pálit (z děl).

Význam: Pálit je proces hoření paliva v dělové hlavni, kterým se vytváří tlak a teplo potřebné k vypálení střely.

ostřelovat (město)

Ostřelovat město znamená útočit na něj z děl nebo střelnic, obvykle za účelem zničit jeho budovy a infrastrukturu.

Podobná synonyma

významné město (kraje)

Významné město je město s obzvlášť vysokou ekonomickou, kulturní, historickou, politickou a sociální hodnotou.

město

Město je obec s vysokou hustotou osídlení, která poskytuje obyvatelům služby, infrastrukturu a rozmanité kulturní a sociální aktivity.

rozkládat se (město)

Rozkládat se znamená rozrůstat se do větších rozměrů, rozšiřovat se, přibývat nových budov, obyvatel ap.

hlavní město

Hlavní město je sídlo státní vlády, největší město dané země a centrum politické, hospodářské a kulturní činnosti.

ostřelovat (samopalem)

Střílení samopaly na cíle, aby se zničily nebo poškodily.

prostírat se (město)

Prostírat se město znamená urbanizovat oblast, aby byla připravena na výstavbu budov a infrastruktury.

hlučet (město)

Hlučet znamená, že město je hlučné, bzučí či šumí zvukem dopravy, lidí, zařízení atd.

procházet (město)

Procházet město znamená chodit po jeho ulicích, obdivovat architekturu, poznávat jeho kulturu a historii.

rozprostřít se (město)

Rozprostřít se znamená, že se město rozšíří a rozšíří své hranice.