Facebook

Sálat (slunce) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu sálat (slunce).

Význam: Sálat znamená vyzařovat, u slunce to znamená vyzařovat teplo a světlo.

pálit

Pálit znamená zahřívat až do varu, ohřívat nebo spalovat.

žhnout

Žhnout znamená zahřívat nějakou látku, ať už je to kov nebo jiný materiál, do bodu, kdy se začíná roztékat.

upravovat (žárem)

Upravovat žárem je proces, kdy se hmotnost ohřívá na vyšší teplotu, aby se změnilo její strukturování, vlastnosti a vzhled.

střílet (z děl)

Střílet z děl znamená vypouštět z děla střelu, obvykle jako vojenskou akci.

Podobná synonyma

střílet (nepřesně)

Střílet znamená rychle vypouštět nějaký typ náboje, například střeliva, zbrojního zařízení nebo zbraně.

vtisknout (žárem)

Vtisknout žárem znamená ohřát kov tak, aby do něj bylo možné vtisknout nějaký obrazec nebo logo.

upravovat

Upravovat znamená měnit nebo přizpůsobovat něco tak, aby odpovídalo požadavkům nebo cílům.

pálit (z děl)

Pálit je proces hoření paliva v dělové hlavni, kterým se vytváří tlak a teplo potřebné k vypálení střely.

upravovat <podle čeho>

Úprava: změnit něco, aby vyhovovalo požadavkům.

upravovat (text)

Upravovat: změnit, přizpůsobit nebo přepracovat něco, aby vyhovovalo požadovaným standardům.

pálit (slunce)

Intenzivní vyzařování tepla a světla, jinak známé jako pálení slunce.

pálit se

Užívání výrazu "pálit se" znamená obecně zažívat velký stres či strach z následků svého jednání.

stylisticky upravovat

Stylisticky upravovat znamená změnit nebo přidat něco do textu pro zdokonalení jeho vzhledu nebo stylu.

upravovat <co>

Měnit nebo přizpůsobovat něco tak, aby se více přiblížilo požadovanému výsledku.

upravovat (diskety)

Upravovat diskety znamená formátovat je a případně kopírovat data z jedné diskety na druhou.

střílet

Střílet je vystřelit projektil z pušky, brokovnice, pistole nebo jiné zbraně.

upravovat (rukopis)

Opravovat rukopis, znamená přepisovat ho nebo jej úpravou zlepšovat.

žhnout (uhlíky)

Žhnout uhlíky znamená ohřívat je do takové teploty, až se roztaví a transformují na uhlíkovou vodu.

upravovat postel

Udržování postele v čistotě a pořádku, včetně skládání a přemísťování pokrývek a polštářů.

pálit <do koho>

Pálit = působit někomu bolest, trápení, utrpení, ponižování nebo útisk.

žhnout (slunce)

Žhnout: ohřát na velmi vysokou teplotu působením slunečního záření.