Facebook

Planout (hněvem) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu planout (hněvem).

Význam: Planout hněvem znamená vybuchnout nebo vyjádřit vztek nebo hněv neovladatelným způsobem.

zlobit se

Chovat se nezdvořile, ubližovat, ponižovat, urážet nebo se jinak negativně vyjádřit.

mít zlost

Mít zlost znamená projevovat hněv, vztek a vzdor.

horšit se

Horšit se znamená stav, kdy se něco zhoršuje, nebo se zhoršuje kvalita čehokoli.

mrzet se

Mrzet se znamená prožívat hluboké smutky z něčeho, co se stalo.

mít dopal

Mít dopal znamená být schopen vyřešit složitou situaci bez zbytečných obtíží.

být naštvaný

Být naštvaný znamená být velmi rozčílený, rozčilený nebo znechucený, často vyvolaný nespravedlností nebo frustrací.

nemluvit spolu (milenci)

Nemluvit spolu znamená přerušit veškerou komunikaci mezi milenci.

Podobná synonyma

zlobit <koho co>

Zlobit se znamená dělat něco, co je proti pravidlům nebo proti přání druhé osoby.

zlobit

Zlobit znamená provádět nezákonné nebo odporné činy, jako jsou urážky, křivdy, popichování nebo ničení věcí.

spolu

Spolu znamená s někým jiným, často jako skupina, aby se dosáhlo něčeho.

mrzet

Mrzet znamená cítit smutek, bolest nebo zklamání nad něčím, co se stalo nebo co se neděje.

zlobit <koho>

Zlobit se - projevovat nepřátelské, nespokojené chování k někomu; ukazovat neupřímnost, nespravedlnost a agresi.

zlost

Zlost je silný emocionální stav, který se projevuje jako hněv, nespokojenost a násilné chování.

mrzet <koho>

Mrzet znamená projevovat hlubokou lítost, smutek nebo zklamání nad něčím nebo někým.

ležet spolu

Ležet spolu znamená vedle sebe ležet a být v blízkosti jeden druhého, bez ohledu na pohlaví nebo vztah.

nemluvit

Nemluvit znamená omezit projev nebo přestat mluvit; držet jazyk za zuby.

vycházet spolu

Vycházet spolu znamená trávit čas společně, podnikat výlety, mluvit, sdílet zážitky a vztahy.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

dopal

Dopal je chemická látka, která se používá k vyvolání euforie a úniku ze skutečnosti. Je to silný návykový stimulátor, který může mít škodlivé účinky na fyzické a psychické zdraví.

mrzet se <pro co>

Mrzet se znamená projevovat smutek nebo zklamání nad něčím, co se stalo.

jít spolu (a držet se)

Jít spolu znamená držet se, být spojeni a zůstat pohromadě.

mrzet <koho co>

Mrzet: litovat, mít žal; cítit smutek nebo lítost nad něčím/někým.

naštvaný

Nespokojený, rozhněvaný, zlobivý; vzteklý, unavený, frustrovaný.