Facebook

Pálit <do koho> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu pálit <do koho>.

Význam: Pálit = působit někomu bolest, trápení, utrpení, ponižování nebo útisk.

zašívat

Zašívat znamená ručně nebo strojově spojovat materiály nití a stehem.

látat

Látat znamená opravovat nebo spravovat textilní materiály, často používané jako synonymum pro šití.

chystat

Připravovat, organizovat a přípravu událostí nebo situací, aby byly schopny dosáhnout cíle.

připravovat

Připravovat znamená dělat úkony nezbytné pro uskutečnění něčeho (většinou nějaké akce).

osnovat

Vytvářet základ pro něco, stanovovat základní plány nebo strukturu.

střílet

Střílet je vystřelit projektil z pušky, brokovnice, pistole nebo jiné zbraně.

bít <koho>

Bít znamená fyzicky napadat nebo tlouci člověka nebo zvíře.

Podobná synonyma

otravovat <koho čím>

Vyvíjet na někoho nějakou formu tlaku nebo hrubého zacházení, aby se cítili nepříjemně či ohroženě.

zmást <koho>

Zmást = působit na někoho tak, aby nevěděl, co má dělat, nebo aby nerozuměl situaci.

porazit <koho>

Vítězství nad někým ve srovnání nebo konkurenci; přemoci a zvítězit nad někým jiným.

obehrát <koho>

Obehrát znamená vymanit se z dané situace obratností a manipulací.

doprovázet <koho>

Doprovázet znamená provázet někoho, držet se s ním a provádět ho po celou dobu.

mentorovat <koho>

Mentorovat znamená poskytovat rady, podporu a vedení jiné osobě, aby mohla dosáhnout svého cíle.

opít <koho>

Opít znamená podávat někomu alkoholické nápoje až do stavu opilosti.

zprdávat <koho>

Zprdávat = opouštět nebo opustit někoho; opouštět danou situaci; nerespektovat druhé.

zbít <koho>

Zbít koho znamená fyzicky napadnout ho, obvykle rány nebo údery, nebo jinými silnými způsoby, aby se mu ublížilo.

vypovědět <koho>

Vypovědět: vyjádřit svůj názor nebo postoj, často vůči něčemu nebo někomu.

odstěhovat <koho kam>

Přestěhovat se z jednoho místa na jiné.

pečovat <o koho>

Starat se o někoho s láskou a péčí; dbát o jeho potřeby a zajišťovat jim bezpečí a pohodlí.

čekat <na koho>

Očekávat něčí příchod nebo akci, čekat na výsledek nebo událost.

osopit se <na koho>

Osopit se znamená projevit nepříjemnou, vzteklou či nespokojenou reakci na někoho jiného.

zadávit <koho>

Zadávit znamená dát rozkaz či pokyn, aby učinil/a určitou věc.

děsit <koho>

Děsit znamená vyvolat u někoho strach nebo hrůzu.

zapsat <koho kam>

Zapsat je vyjádřením příkazu nebo přání někomu něco zapsat, například do seznamu, do knihy nebo do počítače.

vykrást <koho n. co>

Vykrást někoho nebo něco znamená ukrást věci nebo peníze silou nebo násilím.

shazovat<koho>

Shazovat znamená očerňovat, ponižovat nebo urážet.

oddalovat <koho od koho>

Oddalovat znamená odkládat, odkládat činnost, neplnit požadavky nebo zdržovat se od něčeho.

obdarovat <koho čím>

Obdarovat: dát něčímu dar, dárek nebo pozornost jako známku úcty nebo lásky.

zastavit <koho n. co>

Zastavit znamená ukončit činnost, kterou člověk nebo věc dělá.

prohnat <koho>

Prohnat znamená rychle projet, předjet nebo předběhnout alespoň s částečnou změnou směru.

převyšovat <koho>

Převyšovat znamená být lepší nebo silnější než , být jeho nadřazeným.

okrást <koho>

Okrást znamená ukrást o majetek nebo peníze násilím nebo lstí.

překvapit <koho>

Překvapit znamená příjemně překonat jeho očekávání a udělat něco neočekávaného.

usmrtit <koho>

Usmrtit znamená způsobit smrt člověka, zvířete nebo jiného živého tvoru.

podrobit <koho> výslechu

Podrobit koho výslechu znamená vyptávat se ho na konkrétní otázky, aby se získaly informace.

zbavovat <koho čeho>

Odstraňovat, zbavovat někoho něčeho; osvobozovat někoho z něčeho.