Facebook

Pálit - synonyma

Celkem nalezeno 25 synonym ke slovu pálit.

Význam: Pálit znamená rychle spalovat nebo hořet.

žhnout (slunce)

Žhnout: ohřát na velmi vysokou teplotu působením slunečního záření.

spalovat

Spalovat znamená rychle hořet, štěpit, oxidovat nebo rozkladat sloučeniny pomocí tepla.

chladit

Chladit znamená snižovat teplotu.

mrazit

Mrazit znamená uchovávat potraviny a jiné produkty pomocí nízkých teplot.

štípat (kopřiva)

Štípat: poškozovat tělo drobnými ranami způsobenými kopřivou.

palčivě bolet

Palčivě bolet znamená intenzivní, ostrý a neúnosný bolestivý pocit.

mrzet <koho co>

Mrzet: litovat, mít žal; cítit smutek nebo lítost nad něčím/někým.

trápit

Trápit znamená ublížit fyzicky nebo psychicky a způsobit bolest, úzkost nebo utrpení.

střílet

Střílet znamená vypouštět rychle střely z palných zbraní nebo děl.

ničit (ohněm)

Ničit ohněm znamená destruovat, zničit nebo zdevastovat něco ohněm.

vypalovat

Vypalovat znamená rychle a intenzivně spalovat, často s plamenem. Může to být fyzické, jako při řezání dřeva nebo chemické, jako při vypalování paliva.

upalovat

Upalovat znamená trestat někoho smrtí za spáchání určitého zločinu tím, že se oběť umístí na hranici a spálí se.

utíkat

Utíkat znamená rychle se pohybovat ode zdroje nebo místa, aby uniknout nebo se vyhnout něčemu.

běžet

Běžet: rychlý a dynamický pohyb dopředu prováděný nohama.

destilovat

Destilovat je proces odpařování a kondenzace kapaliny, který se používá k oddělení různých složek na základě jejich bodu varu.

mučit (ohněm)

Mučení ohněm je formou fyzického týrání, ve které se oběťi přímo přivádí do kontaktu s otevřeným ohněm.

zraňovat

Zraňovat je fyzicky nebo psychicky poškozovat někoho, což může způsobit bolest, utrpení nebo ztrátu.

namlouvat si <koho>

Domlouvat si společné jednání či činnosti s někým.

chodit <za kým>

Chodit "za kým" znamená navštěvovat někoho často, aby se s ním trávil čas.

příkrm

Příkrm je jídlo, které se podává pro doplnění hlavního chodu.

příloha

Příloha je dokument, soubor nebo jiný materiál, který je připojen k písemnému sdělení nebo e-mailu.

roztrhaná kniha

Kniha, která byla fyzicky či úmyslně roztržena na kusy.

(poházené) listy papíru

Poházené listy papíru jsou jednoduše rozptýlené části papíru, které nejsou ve vzájemném souvislém uspořádání.

vyzařovat

Vyzařovat: vysílat energii, zářit, uvolňovat pozitivní energii, působit na okolí.

žhnout

Žhnout znamená ohřívat/spalovat něco silným ohněm, často se používá k očištění nebo zničení.

Podobná synonyma

zprdnout <koho>

Zprdnout se dá použít k popisu toho, když se někdo ztrapní, zesměšní nebo se stane předmětem posměchu.

napadnout <koho co>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit, například pomocí fyzické síly nebo slovního napadání.

zkrušit <koho>

Zkrušit znamená ukončit nebo omezit jeho činnost, často násilným způsobem.

uhodit <koho>

Uhodit (někoho) znamená fyzicky napadnout a zasáhnout (někoho) rukou nebo jiným předmětem.

pokárat <koho>

Pokárat znamená udělit někomu napomenutí nebo trest za prohřešek.

zničit <koho>

Zničit znamená fyzicky nebo psychicky poškodit, způsobit značnou škodu, znehodnotit, ztratit nebo odstranit.

vložit <co do koho>

Vložit znamená fyzicky zasunout či umístit něco do něčeho jiného.

obdařit <koho čím>

Obdařit někoho čím je dát mu něco, co jim pomůže v jejich životě nebo aktivitě.

dohonit <koho>

Dohonit znamená doběhnout nebo dostihnout někoho, kdo vám uniká nebo je o krok napřed.

osopit se <na koho>

Osopit se na někoho znamená vyjádřit silnou nelibost nebo zlobu na danou osobu.

oslovovat <koho>

Oslovovat znamená vyjadřovat se k někomu použitím jeho jména, titulu či jiného oslovení.

získávat <koho>

Získávat: dosahovat, získat, získat kontrolu nad něčím nebo něčím.

přepsat <na koho> (majetek)

Přepsat majetek: převést vlastnictví majetku na jinou osobu.

naléhat <na koho>

Naléhat znamená vyvíjet na něj silný tlak, aby splnil něco, co se od něj vyžaduje.

velebit <koho>

Velebit znamená vyjadřovat nadšení a obdiv k někomu nebo něčemu. Je to vyjádření úcty a uznání.

doléhat <co na koho>

Doléhat – přenášet se (např. zvuk, vůně) na větší vzdálenost, často v pomalém a nenápadném tempu.

zapracovat <koho>

"Zapracovat" znamená vložit něčí úsilí do činnosti nebo projektu, aby byl úspěšně dokončen.

zdravit <koho>

Zdravit znamená pozdravit člověka slůvky nebo gestem jako pozdrav.

očekávat <koho>

Očekávat znamená čekat na někoho nebo něco s očekávanou radostí nebo touhou.

prohlížet <koho n. co>

Prohlížet: vyhledávat podrobně informace o něčem nebo o někom.

mučit

Mučit znamená přinášet fyzické nebo psychické utrpení, týrání nebo krutost.

narazit <na koho>

Narazit na někoho znamená setkat se s ním nečekaně, být si blízko.

starat se <o koho>

Starat se o koho znamená pečovat o někoho, dbát na jeho potřeby a zajišťovat mu dobré životní podmínky.

obeznámit <koho s čím>

Seznámit se s něčím/někým, získat o něm/ní podrobné informace a zkušenosti.

napodobovat <koho>

Napodobovat znamená kopírovat pohyby nebo činy druhé osoby.

přistihnout <koho>

Uvidět někoho při něčem nepovoleném nebo protizákonném a mít toto pozorování potvrzené.

balamutit <koho>

Balamutit znamená ponižovat, urážet, zesměšňovat nebo přemlouvat někoho, aby udělal něco, co nechce.

líbat <koho>

Líbat je fyzická a emocionální aktivita, která spočívá ve vzájemném polibku jednoho člověka na druhého.

utrhovat se <na koho>

Utrhovat se znamená účelově vyhledávat osobu, s níž chceme mít kontakt.