Facebook

List (papíru) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu list (papíru).

Význam: List je papír formátu A4 nebo jiného, v němž můžeme psát, tisknout či kreslit.

listina

Listina je dokument, který zaznamenává důležité události, smlouvy, předpisy nebo právní výhody.

tisková jednotka

Tisková jednotka je zařízení, které slouží k tisku tiskovin, jako jsou dokumenty, fotografie a další.

Podobná synonyma

deska (tisková)

Deska je tiskový materiál, který se používá k vytištění obrazu, textu nebo obojího.

jednotka

Jednotka je hlavní míra, s níž se měří velikosti a vlastnosti fyzikálních veličin.

elitní jednotka

Elitní jednotka je označení pro vysoce kvalifikovanou skupinu jednotlivců, která je schopna splnit náročné úkoly.

pověřovací listina

Pověřovací listina je dokument, kterým se pověřují osoby k vykonávání určitých činností.

jednotka (vojenská)

Jednotka je vojenské uskupení používané pro operace, které se skládají z různého počtu vojáků a často i techniky.

panovnická listina

Panovnická listina je dokument schválený vládou, který zaručuje práva a omezuje pravomoci občanů.

pohotovostní jednotka

Pohotovostní jednotka je jednotka vyšetřovací, která má za úkol rychle reagovat na různé situace a pomoci obětem.

rytmická jednotka (řádek)

Rytmická jednotka je sled not, které tvoří jeden rytmický celku. Jsou uspořádány v určitém pořadí a rytmu.

jednotka (letecká)

Jednotka (letecká) je skupina letadel, která je sestavena pro účel plnění specifického úkolu.

listina (úřední)

Listina je úřední dokument, který zaznamenává události, informace nebo rozhodnutí a je vyhotovený v souladu se zákonem.

jednotka (pohotovostní)

Jednotka pohotovostní je skupina vojáků nebo policistů, kteří jsou vysláni na místo, aby zajistili pořádek nebo pomohli při krizové situaci.

listina práv (lidských)

Listina práv je dokument, který stanovuje základní lidská práva a svobody každého jednotlivce.

pracovní jednotka

Pracovní jednotka je jednotka času, po kterou je nutné se soustředit na práci, aby byla úspěšně dokončena.

jednotka taktu

Jednotka taktu je rytmická jednotka, která určuje počet úderů u rytmické struktury.

jednotka (speciální)

Jednotka je skupina lidí s určitým posláním nebo úkolem, který je třeba splnit.