Facebook

List (papíru) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu list (papíru).

Význam: List je papír formátu A4 nebo jiného, v němž můžeme psát, tisknout či kreslit.

listina

Listina je dokument, který zaznamenává důležité události, smlouvy, předpisy nebo právní výhody.

tisková jednotka

Tisková jednotka je zařízení, které slouží k tisku tiskovin, jako jsou dokumenty, fotografie a další.

Podobná synonyma

panovnická listina

Panovnická listina je dokument schválený vládou, který zaručuje práva a omezuje pravomoci občanů.

jednotka

Jednotka je měřítko nebo část většího celku, může být také základní jednotka pro měření.

pohotovostní jednotka

Pohotovostní jednotka je jednotka vyšetřovací, která má za úkol rychle reagovat na různé situace a pomoci obětem.

jednotka (speciální)

Jednotka je skupina lidí s určitým posláním nebo úkolem, který je třeba splnit.

deska (tisková)

Deska je tiskový materiál, který se používá k vytištění obrazu, textu nebo obojího.

jednotka (letecká)

Jednotka (letecká) je skupina letadel, která je sestavena pro účel plnění specifického úkolu.

pověřovací listina

Pověřovací listina je dokument, kterým se pověřují osoby k vykonávání určitých činností.

listina (úřední)

Listina je úřední dokument, který zaznamenává události, informace nebo rozhodnutí a je vyhotovený v souladu se zákonem.

pracovní jednotka

Pracovní jednotka je jednotka času, po kterou je nutné se soustředit na práci, aby byla úspěšně dokončena.

jednotka (vojenská)

Jednotka je vojenské uskupení používané pro operace, které se skládají z různého počtu vojáků a často i techniky.

jednotka (pohotovostní)

Jednotka pohotovostní je skupina vojáků nebo policistů, kteří jsou vysláni na místo, aby zajistili pořádek nebo pomohli při krizové situaci.

jednotka taktu

Jednotka taktu je rytmická jednotka, která určuje počet úderů u rytmické struktury.

elitní jednotka

Elitní jednotka je označení pro vysoce kvalifikovanou skupinu jednotlivců, která je schopna splnit náročné úkoly.

rytmická jednotka (řádek)

Rytmická jednotka je sled not, které tvoří jeden rytmický celku. Jsou uspořádány v určitém pořadí a rytmu.

listina práv (lidských)

Listina práv je dokument, který stanovuje základní lidská práva a svobody každého jednotlivce.