Facebook

Planout - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu planout.

Význam: Planout je slovo, které znamená "vyčerpání všech zdrojů, sil nebo energie".

hořet (plamenem)

Hořet znamená produkovat teplo a světlo zároveň, kdy se tuhé látky rozkládají na jednodušší složky.

plápolat

Plápolat znamená hořet slabě nebo jemně, jako oheň.

třpytit se

Lesknout se, jiskřit, zářit; svítit jako diamant, jako hvězdy na obloze.

lesknout se

Lesknout se znamená zářit jasem, vyzařovat lesk či jiskřit.

zářit

Zářit znamená doslova hýřit světlem, jasně se projevovat; být vidět a slyšet; být úspěšný a něčím se vymykat.

svítit

Svítit znamená posílat jasnou světelnou energii, která osvětluje okolí.

horovat <pro co>

Horovat znamená vehementně prosazovat, domáhat se něčeho nebo někoho.

být zaujat <čím>

Být zaujat čím znamená mít silnou přitažlivost k čemukoli. Odpovídá to silnému zájmu, fascinaci a případně i lásce.

řeřavět

Řeřavět je hovořit rychle, křičet, řvát nebo jinak naléhavě mluvit.

pálit

Pálit znamená spalovat něco pomocí ohně nebo jiného zdroje tepla; může to být i řízený postup, jako např. při výrobě skla.

sálat

Sálat znamená uvolňovat (teplo, vlhkost, páry nebo jiné chemické látky) do okolí.

Podobná synonyma

zasadit (salát)

Zasadit salát znamená dát jeho listy do misky nebo do mísy a přidat koření, olej a ostatní ingredience.

hořet

Hořet je chemické reakce, kdy se organické látky uvolňují do atmosféry při vyšší teplotě.

čerstvý (salát)

Čerstvý salát je salát z čerstvých surovin, který je čerstvě uvařený nebo nakrájený.

odříznout (plamenem)

Odříznout plamenem znamená oddělit část materiálu vystřihnutím hořícím plamenem.

zářit (slunce)

Zářit znamená intenzivně svítit, jako například slunce.

pálit (z děl)

Pálit je proces hoření paliva v dělové hlavni, kterým se vytváří tlak a teplo potřebné k vypálení střely.

pálit (slunce)

Pálit se označuje pro intenzivní sluneční záření, které může způsobit spálení kůže a další negativní účinky.

pálit kadidlo

Pálit kadidlo je symbolické gesto, které se používá k modlitbám, meditacím a dalším rituálům.

začínat zářit

Začínat znamená získat intenzitu a jas, být viditelný a dosáhnout významu.

pálit <do koho>

Pálit = působit někomu bolest, trápení, utrpení, ponižování nebo útisk.

horovat

Horovat znamená přenášet těžké břemeno, přenášet to bez pomoci mechanického zařízení.

být zaujat

Být zaujat znamená mít silné emoce nebo přesvědčení o něčem, čímž se člověk silně soustředí na danou věc.

třpytit se (kmitavě)

Třpytit se znamená jemně kmitat, svítit nebo blýskat se.

málo hořet

Málo hořet znamená dosáhnout malého množství výsledků po delší dobu.

přestávat hořet

Přestávat hořet znamená ukončit hoření, ztratit plamen nebo přestat jiskřit.

sálat (slunce)

Sálat znamená vyzařovat, u slunce to znamená vyzařovat teplo a světlo.

zářit (třaslavě)

Přítomností svítit intenzivně a jasně, případně i třpytit se; být oslnivě krásný nebo žárlit.

svítit (slunce)

Svítit znamená emitovat světlo, obzvlášť slunce svítí, což je proces produkování energie.

zářit (šperk)

Zářit: odrážet jasné a nápadné světlo; vyznačovat se krásou a jiskrou; být velmi působivý.

pálit se

Užívání výrazu "pálit se" znamená obecně zažívat velký stres či strach z následků svého jednání.

hořet <pro co>

Hořet je proces, kdy se materiál rozkládá za přítomnosti oxidace a tepla.