Facebook

Zaujmout (kniha) - synonyma

Celkem nalezeno 30 synonym ke slovu zaujmout (kniha).

Význam: Zaujmout znamená upoutat pozornost, vzbudit zájem nebo vyvolat emoce.

uchopit <co>

Uchopit: získat do své moci, ovládnout, pochopit.

chopit

Chopit se znamená rychle sevřít nebo uchopit něco, co je k dispozici.

popadnout

Popadnout znamená chytit se čeho, co máte hned vedle sebe, nebo rychle a silou něco sebrat.

zachytit

Zachytit znamená pojmout, uchopit, získat, udržet nebo dokonce zachovat.

pustit

Pustit znamená nechat nebo dovolit, aby něco proběhlo nebo se stalo, nebo aby něco nebo někdo odešel nebo odešel.

ulovit (kapra)

Ulovit kapra znamená chytit jeho na nástrahu ve vodě.

polapit

Polapit znamená chytit, chňapnout nebo ulovit něco, co se pokouší uniknout.

lapnout

Lapnout je ve významu chytnout, uchopit, obklopit či zachycet.

drapnout

Drapnout znamená rychle něco sebrat a odejít.

čapnout

Čapnout znamená rychle a obratně sehnat, získat nebo pochopit.

přichytit (šroub)

Přichytit (šroub) znamená pevně upevnit šroub nebo jinou součást do materiálu pomocí šroubu.

připevnit

Připevnit - uchytit, přivázat nebo přichytit k povrchu nebo objektu.

přidržet

Držet se něčeho, především názoru nebo návrhu, a odmítnout jakoukoliv změnu.

dostihnout (šéfa)

Dostihnout znamená dosáhnout stejné nebo vyšší úrovně nebo výkonu jako šéf.

dohonit

Dohonit znamená dožít se něčeho, dostat se na stejnou úroveň jako někdo jiný nebo se k někomu přiblížit.

doběhnout

Doběhnout znamená doběhnout až do cíle běžeckého závodu, nebo dokončit nějaký úkol.

přistihnout (zloděje)

Zjistit, že někdo činí nezákonnou činnost, a poté ho přistihnout při této činnosti.

dopadnout

Dopadnout znamená dosáhnout předem stanoveného výsledku nebo konečného stavu.

zadržet

Zadržet znamená přinutit někoho, aby se nehýbal nebo aby neudělal něco, co chce.

zmocnit se <koho>

Zmocnit se: získat/osvojit si moc nad něčím/někým.

získat <co>

Získat: přivlastnit si, zmocnit se čeho.

nabýt

Nabýt znamená získat či získat vlastnictví, právo nebo nějaký status.

pochytit

Pochytit znamená zachytit, ulovit, chytit nebo zajmout.

přiučit se

Přiučit se znamená učit se nové dovednosti nebo informace.

pochopit

Pochopit znamená porozumět, učinit si jasným a správně interpretovat smysl a význam daného pojmu nebo věci.

přilnout (barva)

Přilnout znamená mít stejnou barvu, nebo mít stejnou odstínovou jemnost.

uchytit se

Uchytit se znamená pevně se držet, udržet si stabilitu nebo vymanit se z nebezpečné situace.

zachytit se

Zachytit se znamená chytit se něčeho, aby se zabránilo pádu nebo získalo výhodu.

upevnit se

Zpevnit, posílit; zpevnit vztahy, postavení, autoritu, moc.

rozhořet se (oheň)

Rozhořet se znamená začít hořet, nechat se plameny rozvíjet a rozsáhnout.

Podobná synonyma

zdolat <koho>

Zdolat : dosáhnout vítězství nad , porazit a ukončit jeho nadvládu.

vyhubovat <koho>

Vyhubovat znamená formálně a bez náhrady propustit z místa zaměstnání, často v důsledku porušení pracovních povinností.

sledovat <koho>

Sledovat: dávat pozor a pečlivě pozorovat pohyb, vývoj nebo postup někoho nebo něčeho.

zmocnit se

Zmocnit se: ujmout se nebo dosáhnout něčeho; získat pravomoc či nadvládu nad něčím.

tvrdě cvičit <koho>

Cvičení s vytrvalostí a intenzitou, aby se dosáhlo určitého výsledku.

udusit <koho>

Udusit znamená silou zabránit někomu dýchat, obvykle za účelem usmrcení.

oblažovat <koho>

Oblažovat znamená povzbuzovat, uklidňovat, utěšovat nebo přinášet útěchu.

odsoudit <koho>

Odsoudit znamená udělit jim trest nebo potrestat za jejich činy nebo chování.

zbožňovat <koho>

Zbožňovat znamená projevovat velkou lásku a obdiv k někomu nebo něčemu.

zlobit <koho co>

Zlobit se znamená dělat něco, co je proti pravidlům nebo proti přání druhé osoby.

ulovit

Chytit, dohánět a přivést něco nebo někoho do nedobrovolné přítomnosti.

ztlouci <koho>

Ztlouci se odkazuje k fyzickému násilí, při kterém je někdo úmyslně a silou ublížen.

pošoustat <koho>

Pošoustat je český slangový výraz, který znamená zneužít nebo zneužívat někoho.

provdat se <za koho>

Provdat se znamená vzít si toho druhého za manžela/manželku a oficiálně se provdat.

oheň

Ohňem se rozumí přirozený jev, kdy dochází k rychlé oxidaci látek spolu s vytvářením tepla a světla.

ujmout se <koho>

Ujmout se někoho znamená převzít zodpovědnost za něj a starat se o něj, což může znamenat poskytnout pomoc nebo podporu.

zapálit (oheň)

Zapálit oheň: spustit hoření paliva, jako je dřevo, uhlí nebo benzín.

pobídnout <koho k čemu>

Pobídnout znamená motivovat někoho k něčemu, aby se do toho pustil.

poskvrnit <koho>

Poskvrnit znamená zneuctit reputaci, zničit čest nebo morálku a způsobit skandalizaci.

uvěznit <koho>

Uvěznit znamená zavřít někoho do vězení, aby nemohl odejít.

podněcovat <koho>

Podněcovat znamená vyvolávat či stimulovat jistou činnost, názor či zájem.

odbýt <koho>

Odbýt znamená odmítnout žádost nebo návrhy. Je to způsob, jak se vyhnout nepříjemné situaci nebo omezit přístup druhé osoby ke svému životu.

poučovat <koho>

Poučovat znamená vysvětlovat, učit a radit jim o něčem, aby se naučili, porozuměli a/nebo si to zapamatovali.

podívat se <na koho n. co> (zběžně)

Podívat se znamená prohlédnout, prozkoumat nebo vyhledat někoho nebo něco.

odměňovat <koho>

Odměňovat znamená poskytovat nějakou formu odměny za nějakou službu nebo činnost člověku.

popadnout <co>

Rychle chytit nebo vzít do ruky.

líbat <koho>

Líbat je dotýkat se rty a tváří druhé osoby a vyjadřovat tak lásku a něhu.

vyčerpávat <koho>

Vyčerpávat znamená dokončit nebo spotřebovat úplně, vyčerpat energii, silu nebo zdroje.

pustit <koho kam>

Pustit = propustit někoho někam; nechat někoho opustit místo nebo prostor; volně propustit.