Facebook

Vyzařovat - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu vyzařovat.

Význam: Vyzařovat: vysílat energii, zářit, uvolňovat pozitivní energii, působit na okolí.

příkrm

Příkrm je jídlo, které se podává pro doplnění hlavního chodu.

příloha

Příloha je dokument, soubor nebo jiný materiál, který je připojen k písemnému sdělení nebo e-mailu.

roztrhaná kniha

Kniha, která byla fyzicky či úmyslně roztržena na kusy.

(poházené) listy papíru

Poházené listy papíru jsou jednoduše rozptýlené části papíru, které nejsou ve vzájemném souvislém uspořádání.

žhnout

Žhnout znamená ohřívat/spalovat něco silným ohněm, často se používá k očištění nebo zničení.

pálit

Pálit znamená rychle spalovat nebo hořet.

uvolňovat (energii)

Uvolňování energie znamená používat ji k práci nebo ji transformovat do jiných forem.

vydávat (záření)

Vydávat znamená odesílat energii ve formě záření do okolí.

emanovat

Emanovat: vyzařovat energii nebo atmosféru; přenášet věci neviditelně.

sálat

Sálat znamená dávat ven energii, vibrace nebo teplo, často s intenzitou a trvalostí.

Podobná synonyma

poslední kniha Nového Zákona

Poslední kniha Nového Zákona je Zjevení apoštola Jana. Představuje Boží vize budoucnosti, která obsahuje vize věčného království Božího a předpovědi a varování pro lidstvo.

zasadit (salát)

Zasadit salát znamená dát jeho listy do misky nebo do mísy a přidat koření, olej a ostatní ingredience.

záření

Záření je rozptýlení elektromagnetického záření, které může být vyzařováno nebo absorbováno objekty ve svém okolí.

vydávat teplo

Vyzařovat teplo, přenášet energii do okolí.

vydávat

Vydávat znamená vyhlašovat, vydávat dokumenty, vydávat pokyny nebo vydávat věci k použití.

vydávat svědectví

Vyprávění osobních zkušeností nebo svědectví o čemkoli, co se stalo.

příloha (k jídlu)

Jídlo, které se podává s hlavním jídlem, aby se zlepšil chuť nebo zvýšila jeho nutriční hodnota.

pálit <do koho>

Pálit = působit někomu bolest, trápení, utrpení, ponižování nebo útisk.

vydávat <co>

Vydávat: dávat ven, poskytovat, distribuovat, oficiálně publikovat.

kniha (objemná)

Kniha je soubor souvisejících stránek s textem nebo obrázky, vytištěných na papíře nebo jiném materiálu.

kniha (podání)

Kniha je dílo, které předává informace a myšlenky formou psaného textu.

uvolňovat

Uvolňovat znamená uvolnit předem stanovené omezení, aby se dosáhlo požadovaných výsledků.

zaujmout (kniha)

Zaujmout znamená upoutat pozornost, vzbudit zájem nebo vyvolat emoce.

oplývat (energií)

Mít hojnost, být obdařený čím je energie - být silný, plný vitality a energie.

nabrat (energii)

Nabrat znamená získat energii, sílu a odhodlání pro další činnost.

vydávat rozsudek

Udělení soudního rozsudku - rozhodnutí soudu o vině nebo nevině obžalovaného, trestu a dalších dopadech.

kniha

Kniha je soubor stránek s obsahem, který je často důležitý, zajímavý a užitečný.

vydávat se na cestu

Vydávat se na cestu znamená opouštět stávající místo a udělat si cestu k novému cíli.

vydávat (plody)

Dávat nebo přinášet plody, ovoce nebo výsledky.

pamětní kniha

Kniha, která zaznamenává události, osobní zkušenosti a vzpomínky.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat k dispozici, distribuovat, přidělovat.

liturgická kniha

Liturgická kniha je kniha náboženských textů a rituálů, které se používají při bohoslužbách.

kniha (starobylá)

Kniha je starobylý záznam uchovávající informace, myšlenky a příběhy; často používaný k učení, vyprávění a zábavě.

vydávat (zvuk)

Vydávat znamená vyzařovat nebo produkovat zvuk.

vynaložit (energii)

Vynaložit znamená použít nebo investovat energii, čas, úsilí nebo peníze do něčeho.

list (papíru)

List je papír formátu A4 nebo jiného, v němž můžeme psát, tisknout či kreslit.