Facebook

Vyzařovat - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu vyzařovat.

Význam: Vyzařovat: vysílat energii, zářit, uvolňovat pozitivní energii, působit na okolí.

příkrm

Příkrm je jídlo, které se podává pro doplnění hlavního chodu.

příloha

Příloha je dokument, soubor nebo jiný materiál, který je připojen k písemnému sdělení nebo e-mailu.

roztrhaná kniha

Kniha, která byla fyzicky či úmyslně roztržena na kusy.

(poházené) listy papíru

Poházené listy papíru jsou jednoduše rozptýlené části papíru, které nejsou ve vzájemném souvislém uspořádání.

žhnout

Žhnout znamená ohřívat/spalovat něco silným ohněm, často se používá k očištění nebo zničení.

pálit

Pálit znamená rychle spalovat nebo hořet.

uvolňovat (energii)

Uvolňování energie znamená používat ji k práci nebo ji transformovat do jiných forem.

vydávat (záření)

Vydávat znamená odesílat energii ve formě záření do okolí.

emanovat

Emanovat: vyzařovat energii nebo atmosféru; přenášet věci neviditelně.

sálat

Sálat znamená dávat ven energii, vibrace nebo teplo, často s intenzitou a trvalostí.

Podobná synonyma

sálat (slunce)

Sálat znamená vyzařovat, u slunce to znamená vyzařovat teplo a světlo.

uvolňovat

Uvolňovat znamená odstraňovat nebo odbourávat napětí, sílu, napětí nebo stres.

oplývat (energií)

Mít hojnost, být obdařený čím je energie - být silný, plný vitality a energie.

uvolňovat se

Uvolňovat se znamená uvolnit se ze stresu a napětí, abyste si mohli užívat pohodlí, klidu a odpočinku.

kniha

Kniha je soubor stránek s obsahem, který je často důležitý, zajímavý a užitečný.

kniha (matriční)

Kniha je knižní publikace, která obsahuje sešity, články a informace o určitém tématu.

vydávat vzdechy

Vydávat vzdechy znamená sténání, sténání, hlasité výdechy a nářky.

vydávat

Vydávat znamená vystavit, přijmout nebo vydat něco, jako jsou dokumenty, bankovky nebo obálky.

účetní kniha

Účetní kniha je dokument, ve kterém se zaznamenávají transakce a financování firmy.

záření

Záření je fyzikální jev, který je charakterizován vysokofrekvenčním, energickým zářením, které je vyzařováno zdroji.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat k dispozici, distribuovat, přidělovat.

vydávat rozsudek

Udělení soudního rozsudku - rozhodnutí soudu o vině nebo nevině obžalovaného, trestu a dalších dopadech.

vydávat teplo

Vyzařovat teplo, přenášet energii do okolí.

kniha (objemná)

Kniha je soubor souvisejících stránek s textem nebo obrázky, vytištěných na papíře nebo jiném materiálu.

pálit kadidlo

Pálit kadidlo je symbolické gesto, které se používá k modlitbám, meditacím a dalším rituálům.

vydávat (chlad)

Vydávat chlad: ochlazovat prostor tím, že se ve vzduchu cirkuluje chladný vzduch.

pálit <do koho>

Pálit = působit někomu bolest, trápení, utrpení, ponižování nebo útisk.

pálit se

Užívání výrazu "pálit se" znamená obecně zažívat velký stres či strach z následků svého jednání.

pálit (z děl)

Pálit je proces hoření paliva v dělové hlavni, kterým se vytváří tlak a teplo potřebné k vypálení střely.

pálit (slunce)

Pálit se označuje pro intenzivní sluneční záření, které může způsobit spálení kůže a další negativní účinky.

list (papíru)

List je papír formátu A4 nebo jiného, v němž můžeme psát, tisknout či kreslit.

čerstvý (salát)

Čerstvý salát je salát z čerstvých surovin, který je čerstvě uvařený nebo nakrájený.

vydávat vůni

Vyzařovat nebo vyluzovat příjemnou vůni.

z papíru

Papír je vyrobený z přírodních nebo syntetických materiálů a slouží k psaní, tisku, obalování nebo jiným účelům.

nabrat (energii)

Nabrat znamená získat energii, sílu a odhodlání pro další činnost.

vydávat <co>

Vydávat znamená oficiálně vydat nebo vystavit, například dokument, knihu nebo zprávu.

zrádně vydávat

Zrádně vydávat znamená úmyslně šířit informace, které jsou nepravdivé nebo vytržené z kontextu.