Facebook

Vyzařovat (světlo) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vyzařovat (světlo).

Význam: Vyzařovat znamená odrážet nebo oscilovat světlo nebo jinou energii.

zářit (slunce)

Zářit znamená intenzivně svítit, jako například slunce.

třpytit se

Třpytit se znamená doslova "zářit nebo odrážet světlo", zářit jako hvězda. Toto se může týkat osoby, která je šťastná nebo vyzařuje upřímnou radost.

lesknout se

Lesknout se znamená svítit, zářit, jasně zářit, odrážet jasné světlo.

blýskat se

Blýskat se znamená oslavit sebe sama a chlubit se svými úspěchy.

mít rozsvíceno

Mít rozsvíceno znamená být rozjasněným nebo osvětleným, obvykle za účelem ukázat cestu nebo zvýraznit předmět.

zhasnout

Zhasnout znamená vypnout/ukončit světlo nebo jiný zdroj světla.

Podobná synonyma

zapadat (slunce)

Zapadat (slunce): západ slunce, kdy slunce zapadá na obzoru a jeho světlo je stísněno temnotou.

pálit (slunce)

Intenzivní vyzařování tepla a světla, jinak známé jako pálení slunce.

točit se kolem (Slunce)

Točit se kolem (Slunce): obíhat Slunce, mít Slunce jako střed oběhu.

zhasnout (oheň)

Uhasit, zastavit hoření, zničit oheň.

zářit

Zářit: vyzařovat jasné světlo nebo teplo; být úspěšný, slavný nebo obdivovaný; odrážet příznivě; zářit radostí či štěstím.

sálat (slunce)

Sálat znamená vyzařovat, u slunce to znamená vyzařovat teplo a světlo.

zazářit (slunce)

Zazářit znamená ozařovat okolí intenzivním světlem, jako např. slunce.

rozzářit se (slunce)

Rozzářit se znamená rozpálit se, naplnit se světlem, jako když se slunce rozzáří na obloze.

třpytit se (kmitavě)

Třpytit se znamená jemně kmitat, svítit nebo blýskat se.

žhnout (slunce)

Žhnout: ohřát na velmi vysokou teplotu působením slunečního záření.

svítit (slunce)

Svítit znamená emitovat světlo, obzvlášť slunce svítí, což je proces produkování energie.

blýskat

Blýskat se vyznačuje jasným, intenzivním světlem. Může to být světlo blesku, umělého osvětlení nebo jiného zdroje.

začínat zářit

Začínat znamená získat intenzitu a jas, být viditelný a dosáhnout významu.

zhasnout (světlo)

Zhasnout znamená vypnout světlo, udělat tmu.

zajít (slunce)

Zajít slunce znamená, že se slunce skryje za obzorem a nastane večer.

slunce

Slunce je jasná hvězda, která poskytuje teplo a světlo, a je zdrojem života na Zemi.

zářit (šperk)

Zářit: odrážet jasné a nápadné světlo; vyznačovat se krásou a jiskrou; být velmi působivý.

zářit (třaslavě)

Přítomností svítit intenzivně a jasně, případně i třpytit se; být oslnivě krásný nebo žárlit.

zapadnout (slunce)

Slunce zapadá = ztrácí se za obzor = klesá na horizontu = pozvolna se stává neviditelným.