Facebook

Svítit (slunce) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu svítit (slunce).

Význam: Svítit znamená emitovat světlo, obzvlášť slunce svítí, což je proces produkování energie.

třpytit se

Třpytit se: lesknout se, zářit, jiskřit, blýskat se.

lesknout se

Lesknout se znamená lesknout se jako zrcadlo, odrážet světlo a být lesklý.

jiskřit

Jiskřit: mít jasné, živé a intenzivní záblesky, jako by byly elektrické oblouky.

vyzařovat

Vyzařovat znamená vysílat, odrážet nebo vyluzovat energii nebo signály.

emanovat

Emanovat znamená uvolňovat energii nebo vibrace, které se šíří do okolí.

projevovat (radost)

Vyjadřovat radost; dávat ji najevo.

Podobná synonyma

projevovat díky

Projevovat díky je způsob, jak vyjádřit svou vděčnost, uznání nebo poděkování.

projevovat

Projevovat znamená dávat najevo své myšlenky, názory a pocity pomocí slov, gest nebo jiných způsobů.

radost

Radost je pozitivní emoce způsobená dobrými zážitky nebo úspěchy. Je to příjemný pocit, který nás doprovází a dává nám sílu.

projevovat se <čím>

Projevovat se: vyjadřovat své myšlenky, názory, city, názory a postoje.

třpytit se (kmitavě)

Třpytit se znamená jemně kmitat, svítit nebo blýskat se.

projevovat se

Projevovat se znamená vyjadřovat své myšlenky, pocity a názory.

projevovat (obdiv)

Vyjádřit obdiv, chválit, podporovat, oslavovat.

ucítit (radost)

Ucítit radost znamená prožít intenzivní emoční reakci na něco příjemného a často se také mluví o "zářivém pocitu štěstí".

projevovat ochotu

Projevovat ochotu znamená projevit příznivý postoj, účastně se angažovat a být připraven pomáhat.

udělat radost

Udělat radost je vyjadřovat někomu svou lásku a podporu tím, že uděláte něco, co jim uspokojí jejich potřeby nebo potěší jejich duši.

projevovat se <jak>

Vyjadřovat se, hovořit nebo se chovat ve vybrané situaci.

projevovat (znalost)

Projevovat znamená vyjadřovat, prezentovat nebo ukazovat své myšlenky, názory, emoce nebo zkušenosti.

způsobit (radost)

Udělat někomu radost, vyvolat v někom pozitivní pocity, probudit dobrou náladu.

vyzařovat (světlo)

Vyzařovat znamená odrážet nebo oscilovat světlo nebo jinou energii.

projevovat (odvahu)

Projevovat odvahu znamená vystoupit ze své komfortní zóny a čelit strachu a překážkám.