Facebook

Liturgická kniha - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu liturgická kniha.

Význam: Liturgická kniha je kniha náboženských textů a rituálů, které se používají při bohoslužbách.

obřad

Obřad je slavnostní akt, který má symbolický význam a je obvykle prováděn s předem danými rituály.

ceremonie

Ceremonie jsou oficiální události s symbolickými prvky, obvykle sloužící k uctění, oslavě nebo vyjádření úcty.

ritus

Ritus je formální obřad nebo ceremoniál, který se provádí za účelem posvěcení, posílení nebo uctění.

Podobná synonyma

liturgický obřad

Liturgický obřad je slavnostní shromáždění, které se skládá z modlitby, kázání, hymnů a různých rituálů.

obřad (církevní)

Obřad je forma církevního rituálu, který je prováděn buď s bohoslužebnými účely, nebo k oslavě nebo uctění něčeho.