Facebook

špatná kniha - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu špatná kniha.

Význam: Kniha, která má špatný obsah, nedostatečnou úroveň jazyka a je plná chyb.

odpadový papír

Papír, který je obvykle znehodnocen nebo zbytečný, ze kterého se nedá vyrobit nový produkt.

Podobná synonyma

papír

Papír je lehký materiál vyrobený z celulózy, který se používá k tisku a psaní.

ohnout (papír)

Ohnout papír znamená fyzicky jeho deformovat - zakřivit, ohýbat do požadovaného tvaru.

tuhý papír

Tuhý papír je druh papíru, který je silnější, těžší a méně přizpůsobivý než běžný papír.

záchodový (papír)

Papír používaný na čištění oblasti těla po močení nebo stolici.

savý papír

Savý papír je speciální typ papíru, který je charakterizován velmi jemnou strukturou a lehkou lesklou povrchovou úpravou.

cenný papír

Cenný papír je předmět finančního obchodu, který se dá kupovat a prodávat na bursách.

přeložit (papír)

Překládat: převádět text z jednoho jazyka do druhého.

vyjet (papír z tiskárny)

Vyjet: projít, opustit, odejít.

psací (papír)

Papír určený k psaní, do kterého se obvykle psou písmo nebo obrázky.

nepopsaný papír

Nepopsaný papír je čistá listina papíru bez psaní, napsaných poznámek nebo jiných informací.

roztrhnout (papír)

Roztrhnout = rozdělit na části pomocí intenzivního roztažení.

uhlový papír

Uhlový papír je speciální formát papíru se čtvercovými čárami, který je obvykle používán k vytváření geometrických tvarů a pro matematické výpočty.

potrhat (papír)

Potrhat papír znamená roztrhat ho na malé kousky, aby se nedalo znovu použít.

papír (úřední)

Úřední papír je dokument, který se používá k oficiálnímu prokázání jistých skutečností.

pomačkaný (papír)

Pomačkaný: zdeformovaný, nahnutý, zkroutilý, zploštělý.

trhat (papír)

Trhat papír znamená roztrhat ho na menší části.

bezcenný papír

Bezcenný papír je ekonomický termín, který označuje akcii nebo obligaci, která je na trhu velmi málo dostupná nebo obecně považovaná za nežádoucí.

průsvitný (papír)

Průsvitný: prozářený, propouštějící světlo, průhledný, skrz něj je vidět.

pomačkat (papír)

Pomačkat znamená přitlačit nebo stlačit papír rukou, tak aby se zploštil.

přehýbat (papír)

Ohnout papír do různých tvarů a úhlů.

zmačkat (papír)

Zmačkat znamená stlačit papír, aby se zmenšil jeho objem nebo aby se zvýraznil nějaký vzorek.