Facebook

Sbírání (papíru) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu sbírání (papíru).

Význam: Sbírání papíru je proces shromažďování a zpracování papírového odpadu pro recyklaci.

získávání (dat)

Získávání dat je proces sběru informací z různých zdrojů a jejich zpracování do požadovaného formátu.

odpad

Odpad je nechtěný materiál či produkt, který je vypuštěn do životního prostředí a není již využitelný.

odpadky

Odpadky jsou věci, které jsou vyhozené nebo opuštěné, obvykle nepotřebné nebo škodlivé.

Podobná synonyma

hromadit (odpadky)

Hromadit znamená sbírat, shromažďovat nebo akumulovat odpadky.

vodovodní odpad

Vodovodní odpad je odpadní voda z domácností a průmyslu, která se dostává do kanalizace a následně do čistíren odpadních vod.