Facebook

Příloha - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu příloha.

Význam: Příloha je dokument, soubor nebo jiný materiál, který je připojen k písemnému sdělení nebo e-mailu.

doplněk

Doplněk je cokoli, co doplňuje, rozšiřuje nebo zvyšuje hodnotu něčeho jiného.

dodatek

Dodatek je dokument, který rozšiřuje nebo doplňuje obsah jiné smlouvy, dohody nebo jiného právního dokumentu.

apendix

Příloha, sekce knihy nebo dokumentu, obsahující dodatečné informace.

obloha

Obloha je atmosférický prostor nad zemí, kde jsou vidět mraky, slunce, hvězdy, měsíc a další nebeské objekty.

příkrm

Příkrm je jídlo, které se podává pro doplnění hlavního chodu.

roztrhaná kniha

Kniha, která byla fyzicky či úmyslně roztržena na kusy.

(poházené) listy papíru

Poházené listy papíru jsou jednoduše rozptýlené části papíru, které nejsou ve vzájemném souvislém uspořádání.

vyzařovat

Vyzařovat: vysílat energii, zářit, uvolňovat pozitivní energii, působit na okolí.

žhnout

Žhnout znamená ohřívat/spalovat něco silným ohněm, často se používá k očištění nebo zničení.

pálit

Pálit znamená rychle spalovat nebo hořet.

Podobná synonyma

poslední kniha Nového Zákona

Poslední kniha Nového Zákona je Zjevení apoštola Jana. Představuje Boží vize budoucnosti, která obsahuje vize věčného království Božího a předpovědi a varování pro lidstvo.

pálit se

Užívání výrazu "pálit se" znamená obecně zažívat velký stres či strach z následků svého jednání.

vyzařovat (světlo)

Vyzařovat znamená odrážet nebo oscilovat světlo nebo jinou energii.

žhnout (slunce)

Žhnout: ohřát na velmi vysokou teplotu působením slunečního záření.

zatažený (obloha)

Zatažený obloha znamená, že je oblačno, obloha je pokrytá mraky.

kniha (matriční)

Kniha je knižní publikace, která obsahuje sešity, články a informace o určitém tématu.

kniha

Kniha je sbírka slov, která se čte. Je to tiskovina vydaná v knižní podobě s informacemi, příběhy nebo verši.

pálit (slunce)

Intenzivní vyzařování tepla a světla, jinak známé jako pálení slunce.

žhnout (uhlíky)

Žhnout uhlíky znamená ohřívat je do takové teploty, až se roztaví a transformují na uhlíkovou vodu.

z papíru

Papír je vyrobený z přírodních nebo syntetických materiálů a slouží k psaní, tisku, obalování nebo jiným účelům.

pamětní kniha

Kniha, která zaznamenává události, osobní zkušenosti a vzpomínky.

účetní kniha

Účetní kniha je dokument, ve kterém se zaznamenávají transakce a financování firmy.

list (papíru)

List je papír formátu A4 nebo jiného, v němž můžeme psát, tisknout či kreslit.

kniha záznamů

Kniha záznamů je systematický seznam údajů, který se používá k trvalému zaznamenávání informací.

kniha (podání)

Kniha je dílo, které předává informace a myšlenky formou psaného textu.

kniha (objemná)

Kniha je soubor souvisejících stránek s textem nebo obrázky, vytištěných na papíře nebo jiném materiálu.

kniha (starobylá)

Kniha je starobylý záznam uchovávající informace, myšlenky a příběhy; často používaný k učení, vyprávění a zábavě.

špatná kniha

Kniha, která má špatný obsah, nedostatečnou úroveň jazyka a je plná chyb.

sbírání (papíru)

Sbírání papíru je proces shromažďování a zpracování papírového odpadu pro recyklaci.

pálit (z děl)

Pálit je proces hoření paliva v dělové hlavni, kterým se vytváří tlak a teplo potřebné k vypálení střely.

liturgická kniha

Liturgická kniha je kniha náboženských textů a rituálů, které se používají při bohoslužbách.

pálit <do koho>

Pálit = působit někomu bolest, trápení, utrpení, ponižování nebo útisk.

pálit kadidlo

Pálit kadidlo je symbolické gesto, které se používá k modlitbám, meditacím a dalším rituálům.

rozjasnit se (obloha)

Rozjasnit se znamená, že se obloha zahalí do světla a slunce začne prosvítat mraky.

vyjasnit se (obloha)

Vyjasnit se obloha znamená, že se oblačnost rozptýlí a obloha bude čistá.

zaujmout (kniha)

Zaujmout znamená upoutat pozornost, vzbudit zájem nebo vyvolat emoce.