Facebook

Kniha - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu kniha.

Význam: Kniha je knižní dílo, které může obsahovat příběhy, informace, fakta a myšlenky.

spis

Spis je dokument (písemnost) obsahující informace o důležitém tématu, zaznamenaný pro jeho trvalou paměť.

dílo

Dílo je umělecké či vědecké dílo vytvořené nějakou osobou nebo skupinou, obvykle s nějakým poselstvím či myšlenkou.

knížka

Knížka je souhrnné označení pro publikaci sestávající z tiskových listů, nesoucích text nebo obrázky.

svazek

Svazek je soubor složek, které jsou spojeny, společně tvoří celek a jsou vzájemně propojeny.

část spisu

Část spisu představuje oddíl dokumentu s jednotným zaměřením.

svazek (úřední)

Svazek je soubor souvisejících úředních dokumentů, které jsou spojeny s jednou záležitostí.

Podobná synonyma

část

Část je část celku, která je fyzicky oddělena od ostatních. Může to být část místnosti, část těla nebo část procesu.

část květní koruny

Část květní koruny je část rostliny, která je obvykle nejvíce viditelná a slouží k produkci semene.

tvořit (část)

Vytvářet, stvořit, vyrábět; udělat něco nového z ničeho.

vzniknout (knížka)

Vzniknout znamená vznikat, počít se či vzcházet, být zrodilo se, vzniklo, nastalo.

úřední odnětí (majetku)

Úřední odnětí je opatření vlády, kterým se odebírá majetek v rámci soudního rozhodnutí.

listina (úřední)

Listina je úřední dokument, který zaznamenává události, informace nebo rozhodnutí a je vyhotovený v souladu se zákonem.

svazek (manželský)

Svazek manželský je vážný a na celý život trvající vztah mezi manželi, který je vyjádřený ve smlouvě nebo obřadu.

část kruhu

Část kruhu je část obrazce, která je ohraničena dvěma body na kružnici a jedním bodem vnitřním kružnice.

dozor (úřední)

Dozor je proces organizace, kontroly a řízení činností, které se provádějí za účelem dosahování placené nebo neplacené práce.

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

základní část

Základní část je nezbytný komponent, který tvoří základní strukturu jakéhokoliv systému.

úřední výzva

Úřední výzva je oficiální písemné oznámení, které vydává úřad nebo orgán veřejné moci, žádající o dodržení zákona.

střední část (soutěže)

Střední část obvykle zahrnuje bodování nebo pokusy vyřešit úkoly konkrétního soutěže.

podstatná část

Podstatná část je hlavní část, která je nezbytná pro úplné pochopení celku.

velkolepé dílo

Velkolepé dílo je úžasné umělecké dílo, které je dokonalé v provedení, nápaditosti a odvaze.

část (hry)

Část je částí celku, v případě her se jedná o části hry, např. úroveň, kolo apod.

úřední

Úřední je přídavné jméno, označující to, co se vztahuje k úřadům, jejichž povinností je vykonávat služby veřejnosti.

svazek (vlasů)

Hromada vlasů spojená dohromady; může být jakýmkoli způsobem, který je vhodný pro usměrnění a udržení vlasů pohromadě.

úvodní část

Úvodní část je krátká sekce, která se obvykle nachází na začátku dokumentu, textu nebo prezentace a slouží jako krátké uvedení do hlavních myšlenek.

část směrové antény

Část směrové antény je součástí, která se používá k zaměření signálu na daný směr.

sestavovat (dílo)

Sestavovat znamená spojovat jednotlivé části dohromady, aby bylo možné vytvořit celek.

probrat (svazek)

Probrat znamená zkoumat, analyzovat a hledat významy, které se skrývají uvnitř textu.

dílo (umělecké)

Umělecké dílo je výtvor umělce, který vyjadřuje jeho názor či myšlenky ve formě výtvarného, hudebního či jiného uměleckého projevu.

z úřední moci

Úřední moc je představována veřejnou autoritou, která je zodpovědná za vykonávání veřejných úkolů a zákonů.