Facebook

čerstvý (salát) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu čerstvý (salát).

Význam: Čerstvý salát je salát z čerstvých surovin, který je čerstvě uvařený nebo nakrájený.

mladistvý

Mladistvý je označení pro osobu, která ještě nezletilá, tedy neplnoletá.

starý

Starý znamená "dávno existující, původní nebo dlouhodobě používaný", obecně jde o něco, co je dlouho existující nebo co je oproti jiným věcem starší.

nový (zeleň)

Nový znamená něco, co je nové a svěží, čisté a čerstvé, nebo něco, co bylo nedávno vyrobeno. Zelená barva symbolizuje přírodu a zdraví.

právě vzniklý (obor)

Právě vzniklý obor je nová věda nebo obor znalostí, který je stále ve vývoji a je založen na nových a aktuálních znalostech a technologiích.

nezkušený (člověk)

Nezkušený = člověk, který nemá žádné zkušenosti, schopnosti či znalosti v dané oblasti.

syn

Syn je dítě rodičů, nebo někoho, koho rodiče považují za dítě. Je to také označení pro mužského člena rodiny.

junior

Junior je označení pro mladší nebo menší verzi něčeho, nebo pro někoho mladšího, než je obvyklé.

Podobná synonyma

vyrovnaný člověk

Člověk vyrovnaný je harmonický, vyvážený a mírný, trpělivý ve svých vystupování a myšlení. Zná své hranice a chová se s respektem k ostatním.

obor

Obor je oblast vědy nebo umění, jejíž studium je zaměřeno na konkrétní předmět.

člověk

Člověk je vysoce inteligentní druh primátů, který je schopen komunikace, racionálního myšlení a schopnosti vytvářet kultury.

lékařství (obor)

Lékařství je vědní obor se zaměřením na diagnostiku, léčbu a prevenci nemocí a zdravotních stavů.

vlivný člověk

Vlivný člověk je někdo, kdo má schopnost ovlivňovat výsledky nebo události, protože se těší uznání, autoritě a obdivu ostatních.

naivní člověk

Naivní člověk je člověk, který je nezkušený, neopatrný, nekritický a důvěřivý.

ochrnutý člověk

Ochrnutý člověk je člověk, který trpí úplnou nebo částečnou ztrátou pohybu nebo citlivosti ze zdravotních důvodů.

vzniklý

Vzniklý je přídavné jméno, které označuje něco, co bylo vytvořeno nebo vyprodukováno.

neúnavný člověk

Neúnavný člověk je někdo, kdo je plný energie a vůle a je schopen pracovat bez vyčerpání.

prudký člověk

Člověk s prudkým charakterem, který se často dostává do konfliktních situací.

téměř nový

Téměř nový: krátce použitý, v dobrém stavu, nevyužitý nebo mírně poškozený.

oblíbený člověk

Oblíbený člověk je někdo, koho máme rádi a máme k němu přátelský vztah. Je významný v našem životě a obvykle máme pro něj hlubokou úctu a lásku.

panovačný člověk

Člověk, který je autoritativní, tvrdohlavý a dominantní v jeho postoji.

ukázat se v pravé podobě

Ukázat se v pravé podobě znamená odhalit skutečnou povahu, charakter a stav mysli.

ten člověk

Osoba, která je charakterizována jejími schopnostmi, kvality a vlastnostmi.

Nový zákon (část)

Nový zákon je druhá část Bible, která zahrnuje výklad událostí po narození Ježíše až po jeho návrat. Obsahuje 27 knih, v nichž se zaznamenávají Ježíšovy nauky a zázraky.

nahý (člověk)

Bez vrchního oblečení, odhalený, kompletně otevřený pohled.

nový

Nový znamená něco, co ještě nebylo dříve; něco, co je moderní, inovativní nebo čerstvé.

právě nyní

Právě nyní znamená v daný okamžik, v okamžiku události nebo v přítomnosti.

svobodný člověk

Osoba, která je volná od jakéhokoli druhu otroctví nebo závislosti a má právo volně rozhodovat.

energický člověk

Energický člověk je dynamický, silný, cílevědomý a odhodlaný, který se snaží dosáhnout svých cílů.

člověk v podřadné pozici

Člověk je obecný termín pro součást lidského druhu, který se vyznačuje inteligencí, schopností učit se a vytvářet kulturu.

zlý (člověk)

Člověk zlý je nespravedlivý, sobecký a zákeřný; jeho činy jsou proti etickým principům a mohou způsobit značnou újmu.

bezohledný člověk

Bezohledný člověk je osoba, která ignoruje pocity či potřeby druhých a jedná bez zábran nebo lítosti.

právě tak

Právě tak znamená stejným způsobem, rovnocenně, bez rozdílu.

obor (historie)

Obor je termín pro oblast studia nebo výzkumu, obvykle s vazbou na akademické obory.