Facebook

Sálat - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu sálat.

Význam: Sálat znamená uvolňovat (teplo, vlhkost, páry nebo jiné chemické látky) do okolí.

příkrm

Příkrm je jídlo, které se podává pro doplnění hlavního chodu.

příloha

Příloha je dokument, soubor nebo jiný materiál, který je připojen k písemnému sdělení nebo e-mailu.

roztrhaná kniha

Kniha, která byla fyzicky či úmyslně roztržena na kusy.

(poházené) listy papíru

Poházené listy papíru jsou jednoduše rozptýlené části papíru, které nejsou ve vzájemném souvislém uspořádání.

vyzařovat

Vyzařovat: vysílat energii, zářit, uvolňovat pozitivní energii, působit na okolí.

žhnout

Žhnout znamená ohřívat/spalovat něco silným ohněm, často se používá k očištění nebo zničení.

pálit

Pálit znamená rychle spalovat nebo hořet.

řeřavět

Řeřavět je hovořit rychle, křičet, řvát nebo jinak naléhavě mluvit.

svítit

Svítit znamená vyzařovat světlo.

planout

Planout je slovo, které znamená "vyčerpání všech zdrojů, sil nebo energie".

Podobná synonyma

kniha (podání)

Kniha je dílo, které předává informace a myšlenky formou psaného textu.

liturgická kniha

Liturgická kniha je kniha náboženských textů a rituálů, které se používají při bohoslužbách.

vyzařovat (světlo)

Vyzařovat znamená odrážet nebo oscilovat světlo nebo jinou energii.

pálit kadidlo

Pálit kadidlo je symbolické gesto, které se používá k modlitbám, meditacím a dalším rituálům.

pálit se

Užívání výrazu "pálit se" znamená obecně zažívat velký stres či strach z následků svého jednání.

poslední kniha Nového Zákona

Poslední kniha Nového Zákona je Zjevení apoštola Jana. Představuje Boží vize budoucnosti, která obsahuje vize věčného království Božího a předpovědi a varování pro lidstvo.

kniha (matriční)

Kniha je knižní publikace, která obsahuje sešity, články a informace o určitém tématu.

pálit (slunce)

Pálit se označuje pro intenzivní sluneční záření, které může způsobit spálení kůže a další negativní účinky.

sbírání (papíru)

Sbírání papíru je proces shromažďování a zpracování papírového odpadu pro recyklaci.

pamětní kniha

Kniha, která zaznamenává události, osobní zkušenosti a vzpomínky.

kniha (starobylá)

Kniha je starobylý záznam uchovávající informace, myšlenky a příběhy; často používaný k učení, vyprávění a zábavě.

pálit <do koho>

Pálit = působit někomu bolest, trápení, utrpení, ponižování nebo útisk.

pálit (z děl)

Pálit je proces hoření paliva v dělové hlavni, kterým se vytváří tlak a teplo potřebné k vypálení střely.

planout (hněvem)

Planout hněvem znamená vybuchnout nebo vyjádřit vztek nebo hněv neovladatelným způsobem.

žhnout (uhlíky)

Žhnout uhlíky znamená ohřívat je do takové teploty, až se roztaví a transformují na uhlíkovou vodu.

list (papíru)

List je papír formátu A4 nebo jiného, v němž můžeme psát, tisknout či kreslit.

žhnout (slunce)

Žhnout: ohřát na velmi vysokou teplotu působením slunečního záření.

účetní kniha

Účetní kniha je dokument, ve kterém se zaznamenávají transakce a financování firmy.

kniha

Kniha je soubor stránek s obsahem, který je často důležitý, zajímavý a užitečný.

zaujmout (kniha)

Zaujmout znamená upoutat pozornost, vzbudit zájem nebo vyvolat emoce.

kniha záznamů

Kniha záznamů je systematický seznam údajů, který se používá k trvalému zaznamenávání informací.

špatná kniha

Kniha, která má špatný obsah, nedostatečnou úroveň jazyka a je plná chyb.

příloha (k jídlu)

Jídlo, které se podává s hlavním jídlem, aby se zlepšil chuť nebo zvýšila jeho nutriční hodnota.

kniha (objemná)

Kniha je soubor souvisejících stránek s textem nebo obrázky, vytištěných na papíře nebo jiném materiálu.

svítit (slunce)

Svítit znamená emitovat světlo, obzvlášť slunce svítí, což je proces produkování energie.

z papíru

Papír je vyrobený z přírodních nebo syntetických materiálů a slouží k psaní, tisku, obalování nebo jiným účelům.