Facebook

Kniha záznamů - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu kniha záznamů.

Význam: Kniha záznamů je systematický seznam údajů, který se používá k trvalému zaznamenávání informací.

časopis

Časopis je periodické tiskové publikum s běžnými články, reportážemi a jinými informacemi.

deník

Knížka, do které si lidé zaznamenávají osobní myšlenky, události a zážitky; zpravidla jednou denně.

noviny

Noviny jsou periodické publikace s informacemi o aktuálních událostech.

Podobná synonyma

bulvární noviny

Bulvární noviny jsou média, která publikují zprávy o významných osobnostech, ale i skandálech, aby přilákala pozornost čtenářů.

přečíst (noviny)

Čtení novin; pročíst články a informace, které jsou v nich obsažené.

obrázkový časopis

Časopis s obrázky a ilustracemi, často s příběhy a články, které se týkají různých témat.

polední noviny

Polední noviny jsou novinový formát, který se obvykle skládá z krátkých novinových zpráv, které většinou trvají od 15 do 30 minut.

prodávat (noviny)

Prodávat znamená fyzicky předávat noviny za úplatu.

bulvární časopis

Bulvární časopis je periodický tisk, který se zaměřuje na senzace, drby a módu.

cestovní deník

Cestovní deník je osobní záznam osobních zkušeností a dojmů z cestování.

prohlížet (noviny)

Prohlížet znamená číst a studovat texty a obrázky ve všech druzích novin.

docházet (noviny)

Pojem docházet znamená pravidelně a osobně se dostavovat na určené místo, jako do školy nebo do práce.