Facebook

Svítit - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu svítit.

Význam: Svítit znamená vyzařovat světlo.

zářit (slunce)

Zářit znamená intenzivně svítit, jako například slunce.

vyzařovat (světlo)

Vyzařovat znamená odrážet nebo oscilovat světlo nebo jinou energii.

třpytit se

Třpytit se znamená doslova "zářit nebo odrážet světlo", zářit jako hvězda. Toto se může týkat osoby, která je šťastná nebo vyzařuje upřímnou radost.

lesknout se

Lesknout se znamená svítit, zářit, jasně zářit, odrážet jasné světlo.

blýskat se

Blýskat se znamená oslavit sebe sama a chlubit se svými úspěchy.

mít rozsvíceno

Mít rozsvíceno znamená být rozjasněným nebo osvětleným, obvykle za účelem ukázat cestu nebo zvýraznit předmět.

zhasnout

Zhasnout znamená vypnout/ukončit světlo nebo jiný zdroj světla.

řeřavět

Řeřavět je hovořit rychle, křičet, řvát nebo jinak naléhavě mluvit.

pálit

Pálit znamená spalovat něco pomocí ohně nebo jiného zdroje tepla; může to být i řízený postup, jako např. při výrobě skla.

sálat

Sálat znamená uvolňovat (teplo, vlhkost, páry nebo jiné chemické látky) do okolí.

planout

Planout je slovo, které znamená "vyčerpání všech zdrojů, sil nebo energie".

Podobná synonyma

svítit (slunce)

Svítit znamená emitovat světlo, obzvlášť slunce svítí, což je proces produkování energie.

zářit

Zářit znamená doslova hýřit světlem, jasně se projevovat; být vidět a slyšet; být úspěšný a něčím se vymykat.

točit se kolem (Slunce)

Točit se kolem (Slunce): obíhat Slunce, mít Slunce jako střed oběhu.

zářit (šperk)

Zářit: odrážet jasné a nápadné světlo; vyznačovat se krásou a jiskrou; být velmi působivý.

pálit (slunce)

Pálit se označuje pro intenzivní sluneční záření, které může způsobit spálení kůže a další negativní účinky.

dopadat <kam> (světlo)

Odrážet se (od něčeho): odrážet se od něčeho jako světlo nebo paprsky.

pálit <do koho>

Pálit = působit někomu bolest, trápení, utrpení, ponižování nebo útisk.

světlo

Světlo je forma energie, která je viditelná ve formě světelných paprsků, které jsou nezbytné pro vidění.

linout se (světlo)

Linout se znamená rozptýlit se, rozlit se jako světlo.

zapadat (slunce)

Zapadat (slunce): západ slunce, kdy slunce zapadá na obzoru a jeho světlo je stísněno temnotou.

plné světlo

Plné světlo je přirozené světlo, které je ideálně rozptýlené a poskytuje jasné a dokonale uspořádané osvětlení.

sálat (slunce)

Sálat znamená vyzařovat, u slunce to znamená vyzařovat teplo a světlo.

pálit se

Užívání výrazu "pálit se" znamená obecně zažívat velký stres či strach z následků svého jednání.

zářit (třaslavě)

Přítomností svítit intenzivně a jasně, případně i třpytit se; být oslnivě krásný nebo žárlit.

vyzařovat

Vyzařovat znamená odrážet nebo vysílat signály nebo energii, například teplo, světlo nebo rádio.

začínat zářit

Začínat znamená získat intenzitu a jas, být viditelný a dosáhnout významu.

čerstvý (salát)

Čerstvý salát je salát z čerstvých surovin, který je čerstvě uvařený nebo nakrájený.

zapadnout (slunce)

Slunce zapadá = ztrácí se za obzor = klesá na horizontu = pozvolna se stává neviditelným.

ztlumit (světlo)

Snížit jas světla, aby bylo méně intenzivní.

slunce

Slunce je jasná hvězda, která poskytuje teplo a světlo, a je zdrojem života na Zemi.

zazářit (slunce)

Zazářit znamená ozařovat okolí intenzivním světlem, jako např. slunce.

zhasnout (oheň)

Uhasit, zastavit hoření, zničit oheň.