Facebook

Svítit - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu svítit.

Význam: Svítit znamená vyzařovat světlo.

zářit (slunce)

Zářit znamená intenzivně svítit, jako například slunce.

vyzařovat (světlo)

Vyzařovat znamená odrážet nebo oscilovat světlo nebo jinou energii.

třpytit se

Třpytit se znamená doslova "zářit nebo odrážet světlo", zářit jako hvězda. Toto se může týkat osoby, která je šťastná nebo vyzařuje upřímnou radost.

lesknout se

Lesknout se znamená svítit, zářit, jasně zářit, odrážet jasné světlo.

blýskat se

Blýskat se znamená oslavit sebe sama a chlubit se svými úspěchy.

mít rozsvíceno

Mít rozsvíceno znamená být rozjasněným nebo osvětleným, obvykle za účelem ukázat cestu nebo zvýraznit předmět.

zhasnout

Zhasnout znamená vypnout/ukončit světlo nebo jiný zdroj světla.

řeřavět

Řeřavět je hovořit rychle, křičet, řvát nebo jinak naléhavě mluvit.

pálit

Pálit znamená spalovat něco pomocí ohně nebo jiného zdroje tepla; může to být i řízený postup, jako např. při výrobě skla.

sálat

Sálat znamená uvolňovat (teplo, vlhkost, páry nebo jiné chemické látky) do okolí.

planout

Planout je slovo, které znamená "vyčerpání všech zdrojů, sil nebo energie".

Podobná synonyma

světlo

Světlo je zdroj energie, který vytváří osvětlení a je důležitým prvkem ve všech živých organismech.

svítit (slunce)

Svítit znamená emitovat světlo, obzvlášť slunce svítí, což je proces produkování energie.

plné světlo

Plné světlo je přirozené světlo, které je ideálně rozptýlené a poskytuje jasné a dokonale uspořádané osvětlení.

pálit <do koho>

Pálit = působit někomu bolest, trápení, utrpení, ponižování nebo útisk.

zářit

Zářit znamená doslova "vrhat světlo", obvykle se používá pro označení vyzdvihování, oslnění nebo úspěchu.

odrážet (světlo)

Odrážet znamená vracet světlo zpět od povrchu, který je osvícen.

vyzařovat

Vyzařovat: vysílat energii, zářit, uvolňovat pozitivní energii, působit na okolí.

zářit (třaslavě)

Přítomností svítit intenzivně a jasně, případně i třpytit se; být oslnivě krásný nebo žárlit.

zapadnout (slunce)

Slunce zapadá = ztrácí se za obzor = klesá na horizontu = pozvolna se stává neviditelným.

pálit (z děl)

Pálit je proces hoření paliva v dělové hlavni, kterým se vytváří tlak a teplo potřebné k vypálení střely.

pálit kadidlo

Pálit kadidlo je symbolické gesto, které se používá k modlitbám, meditacím a dalším rituálům.

oslepující (světlo)

Oslepující světlo je silné světlo, které způsobuje, že lidé nebo zvířata na krátkou dobu ztratí zrak.

linout se (světlo)

Linout se znamená rozptýlit se, rozlit se jako světlo.

začínat zářit

Začínat znamená získat intenzitu a jas, být viditelný a dosáhnout významu.

čerstvý (salát)

Čerstvý salát je salát z čerstvých surovin, který je čerstvě uvařený nebo nakrájený.

sálat (slunce)

Sálat znamená vyzařovat, u slunce to znamená vyzařovat teplo a světlo.

zazářit (slunce)

Zazářit znamená ozařovat okolí intenzivním světlem, jako např. slunce.

slunce

Slunce je jasná hvězda, která poskytuje teplo a světlo, a je zdrojem života na Zemi.

prozatímní (světlo)

Prozatímní světlo je dočasné osvětlení, které může být použito k dočasnému osvětlení místnosti nebo k dočasnému zlepšení viditelnosti.

žhnout (slunce)

Žhnout: ohřát na velmi vysokou teplotu působením slunečního záření.

zapadat (slunce)

Zapadat (slunce): západ slunce, kdy slunce zapadá na obzoru a jeho světlo je stísněno temnotou.