Facebook

Nevalný - synonyma

Celkem nalezeno 29 synonym ke slovu nevalný.

Význam: Nevalný významuje něco málo hodnotného, neúspěšného, neuspokojivého, nezáživného nebo nedostatečného.

nevelký

Nevelký znamená malý, menší, skromný.

malý

Malý je opakem velkého, označuje menší velikost, méně čísel, méně množství, většinou nižší hodnoty.

chabý

Chabý označuje něco slabé, neúplné nebo nedostatečné.

nedobrý

Špatný, nevhodný, nežádoucí.

chatrný

Chatrný označuje něco, co je slabé, nevýznamné nebo nestálé.

špatný

Špatný: nevhodný, neuspokojivý, nežádoucí; nekvalitní, horší než očekávání.

bídný

Bídný je vyjádřením hlubokého smutku, úzkosti a zoufalství; označuje stav těžkého utrpení, nouze a bídy.

neuspokojivý

Nespokojivý, nevyhovující očekáváním nebo požadavkům; nesplňující normy nebo standardy.

nekvalitní

Nekvalitní se označuje jako nízká jakost nebo nedostatečná kvalita něčeho.

nevalný

Nevalný významně znamená špatný, nedostatečný, nízký nebo nedostatečný.

nedostatečný

Nedostatečný znamená nedostatečné množství nebo jakost; nízká úroveň nebo slabost.

mizerný

Mizerný označuje něco, co je velmi špatné, horší nebo neúplné.

nanicovatý

Nanicovatý je přídavné jméno popisující malý, nezajímavý, bezvýznamný, nedůležitý či nepatrný.

nepěkný

Nepěkný znamená ošklivý, nelíbivý, nevzhledný, nehezký nebo nechutný.

dobrý

Dobrý: pozitivní, dobrý skutek; vysoce hodnocený, znamenající štěstí, úspěch nebo ocenění.

neschopný

Neschopný znamená neschopnost plnit požadavky, úkoly nebo povinnosti; nezpůsobilost, neodpovídající schopnosti nebo vytrvalosti.

nečestný

Nečestný je někdo, kdo nedodržuje zákonné, morální nebo etické normy a podvádí, lže nebo manipuluje.

ničemný

Ničemný = Zlý, zvrácený, zhoubný, zločinný, bezcitný, nízký, amorální.

hanebný

Hanebný je odpudivý, odporný, způsobující hanbu nebo pohoršení.

zlý

Zlý = nekalý, nečestný, bezohledný, hněvivý, špatný, krutý, nespravedlivý.

nesprávný

Nesprávný: neodpovídající běžným pravidlům, názorům nebo standardům; chybný.

chybný

Chybný je něco, co není správné, co je nesprávné, nebo co je nedostatečné.

nenáležitý

Nenáležitý znamená "nevhodný, nepatřičný, nedostatečný".

mylný

Mylný je opačný významu správný nebo pravdivý, například mylný úsudek, předpoklad nebo tvrzení.

nepříznivý

Nepříznivý se obvykle používá k označení něčeho, co je pro danou situaci negativní nebo škodlivé.

nepříjemný

Nepříjemný je vyjádření pro to, co je nezdvořilé, otravné nebo nepříjemné.

neblahý

Neblahý je synonymem pro nešťastný, zlé, špatné nebo tragické. Může také označovat něco, co má negativní vliv.

Podobná synonyma

malý motocykl

Malý motocykl je motorové vozidlo s jednou nebo dvěma nádržemi, které jsou obvykle menší než běžné motocykly a určené pro jízdu na krátké vzdálenosti.

malý podnikatel

Malý podnikatel je osoba, která se zabývá podnikáním v menším měřítku, např. jednotlivci nebo malé firmy.

rozmar (dobrý)

Rozmar je stav radosti, blahobytu a štěstí. Je to pozitivní emoce plná optimismu a lásky.

fotbalista (špatný)

Fotbalista je sportovec, který hraje fotbal. Hraje s míčem a snaží se ho dostat do branky soupeře.

neblahý (předtucha)

Negativní, nepříjemný pocit, který může znamenat přicházející nebezpečí nebo něco nepříjemného.

nepříjemný (společník)

Nepříjemným společníkem je osoba, která je otravná, nesnesitelná a nepříjemná.

platby neschopný

Platby neschopný je stav, kdy osoba není schopna plnit své finanční závazky.

mimořádně dobrý

Vynikající, skvělý, nadstandardní, excelentní.

chybný skok (koně)

Chybný skok je chyba při skoku s koněm, kdy kůň neskáče přes překážku správně.

špatný (dojem)

Negativní dojem, hluboké zklamání, zhoršení reputace.

nekvalitní (práce)

Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

vůz (chatrný)

Chatrný vůz je stará a nevyhovující dopravní konstrukce, která je neudržovaná a velmi zanedbaná.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

nenáležitý (přítel)

Nenáležitý: nevhodný, neadekvátní, nezákonný, nespolehlivý, nevěrný.

člověk (špatný)

Člověk, označení pro individuum s negativními vlastnostmi, např. závist, lhostejnost, nespravedlnost.

nepříznivý (obchod)

Nepříznivý obchod znamená zhoršení podmínek nebo obchodních vztahů, které mají negativní vliv na obě strany.

špatný čin

Špatný čin je skutek, který je zločinný, nespravedlivý nebo nedovolený podle zákonů nebo morálky.

chrám (malý)

Chrám je budova určená pro náboženské bohoslužby, obřady a modlitby, obvykle ve vyšším stupni než jiné náboženské stavby.

chatrný (oděv)

Chatrný oděv je velmi slabý, nepoužitelný a vybledlý oděv, často prošlý časem.

hrát (dobrý hokej)

Hrát znamená soutěživě propojit pohyb, taktiku a techniku, aby se dosáhlo dobrých výsledků v hokeji.

velmi malý

Velmi malý znamená minimální, miniaturní nebo mikroskopický.

nekonečně malý

Nekonečně malý je vyjádření pro velmi malou hodnotu nebo velikost, která je zanedbatelná ve srovnání s ostatními.

malý díl

Malý díl je část celku, která je mnohem menší a méně důležitá než celý celek.

chatrný (znalosti)

Chatrný je používaný pro popis nedostatečných, slabých nebo nedostatečných znalostí.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, kterým člověk pomáhá ostatním. Slouží k učinění něčeho dobrého, které může být prospěšné nebo přínosem pro druhé.

dobrý odborník

Dobrý odborník je osoba s odbornými znalostmi, která je schopna poskytnout kvalitní služby, poradenství a řešení problémů.

malý počet

Malý počet znamená méně než běžné množství, omezené množství nebo velmi malý počet.

nepěkný (dům)

Nepěkný dům je neestetický a nezdá se líbivý. Má nevzhlednou architekturu nebo ošklivou barvu a může být i ve špatném stavu.

nedobrý (čin)

Nedobrý čin je zločin nebo jiné protiprávní nebo morálně nevhodné chování.