Facebook

Nepěkný - synonyma

Celkem nalezeno 29 synonym ke slovu nepěkný.

Význam: Nepěkný znamená ošklivý, nelíbivý, nevzhledný, nehezký nebo nechutný.

ošklivý (tvář)

Ošklivý znamená nezřetelný, nepříjemný, odpudivý nebo nevzhledný; obvykle se používá k popisu vzhledu tváře.

škaredý

Škaredý je vyjádření odmítavého postoje, kterým se označuje něco, co je nevzhledné, ošklivé, nehezké.

šeredný

Šeredný - nezdravý, nechutný, ošklivý, nevzhledný, odporný.

nehezký

Nehezký znamená ošklivý, neestetický, nevzhledný, nešikovně zpracovaný nebo vyrobený.

nevzhledný

Nevzhledný je synonymem pro ošklivý, nezajímavý, neestetický a neupravený.

pěkný

Pěkný znamená krásný, líbivý, hezký, příjemný nebo atraktivní.

hezký

Hezký znamená příjemný, líbivý, krásný a esteticky příjemný.

nedobrý (čin)

Nedobrý čin je zločin nebo jiné protiprávní nebo morálně nevhodné chování.

nechvalný

Nechvalný znamená kritický, zesměšňující nebo nepříznivý.

špatný

Špatný je opakem dobrého, označuje nízkou kvalitu, poškození nebo nedostatek.

nečestný

Nečestný je to, kdo nemá žádnou úctu k pravdě nebo k druhým, jehož chování je nepřípustné nebo nezákonné.

nekalý

Nekalý znamená nespravedlivý, podvodný nebo nečestný. Zneužívá nebo obchází zákon, dobré mravy nebo etické standardy.

nepříjemný (dojem)

Nepříjemný dojem je pocity odporu, obavy, rozčarování nebo rozčílení vyvolané okolnostmi či situací.

nepříznivý

Nepříznivý = negativní, nevýhodný; označuje situaci, která není ve prospěch něčeho nebo někoho.

škodlivý

Škodlivý je něco, co může poškodit zdraví, vzhled, výkon nebo život.

nekvalitní

Nekvalitní se označuje jako nízká jakost nebo nedostatečná kvalita něčeho.

nevalný

Nevalný významně znamená špatný, nedostatečný, nízký nebo nedostatečný.

neuspokojivý

Nespokojivý: nezodpovídající požadavkům nebo očekáváním; nedostatečný nebo nedostačující.

nedostatečný

Nedostatečný znamená nedostatečné množství nebo jakost; nízká úroveň nebo slabost.

mizerný

Mizerný označuje něco, co je velmi špatné, horší nebo neúplné.

nanicovatý

Nanicovatý je přídavné jméno popisující malý, nezajímavý, bezvýznamný, nedůležitý či nepatrný.

nedobrý

Negativní, zlé, špatné, kritické, neuspokojivé, nežádoucí, nebezpečné.

dobrý

Dobrý: pozitivní, dobrý skutek; vysoce hodnocený, znamenající štěstí, úspěch nebo ocenění.

neschopný

Neschopný znamená neschopnost plnit požadavky, úkoly nebo povinnosti; nezpůsobilost, neodpovídající schopnosti nebo vytrvalosti.

ničemný

Ničemný = Zlý, zvrácený, zhoubný, zločinný, bezcitný, nízký, amorální.

hanebný

Hanebný je odpudivý, odporný, způsobující hanbu nebo pohoršení.

zlý

Zlý = nekalý, nečestný, bezohledný, hněvivý, špatný, krutý, nespravedlivý.

nesprávný

Nesprávný: neodpovídající běžným pravidlům, názorům nebo standardům; chybný.

chybný

Chybný je něco, co není správné, co je nesprávné, nebo co je nedostatečné.

Podobná synonyma

nepříjemný

Nepříjemný je přídavným jménem označujícím něco, co není příjemné, co vyvolává negativní pocity.

tvář

Tvář je vyjádřením lidského výrazu, který může představovat tvůrčí, emocionální nebo emoční stav.

chybný skok (koně)

Chybný skok je chyba při skoku s koněm, kdy kůň neskáče přes překážku správně.

napuchnout (tvář)

Napuchnout znamená, že se kůže člověka na tváři nafoukne a zčervená.

ošklivý

Ošklivý je něco, co se nepříjemně podívá, nevzhledné a odpudivé.

velmi špatný

Velmi špatný znamená hrozný, extrémně špatný, velmi špatný stav.

nepříznivý (obchod)

Nepříznivý obchod znamená zhoršení podmínek nebo obchodních vztahů, které mají negativní vliv na obě strany.

dojem

Dojem je subjektivní či objektivní postoj nebo pocit k něčemu, co jsme vystavěli po krátkém kontaktu.

dělat dojem

Dělat dojem: vyvolat určitý dojem, působit na druhé silným dojmem nebo zanechat pozitivní dojem.

nehezký (zjev)

Nepříjemný na pohled; ošklivý; esteticky nevzhledný.

rozmar (dobrý)

Rozmar je stav radosti, blahobytu a štěstí. Je to pozitivní emoce plná optimismu a lásky.

dobrý odborník

Dobrý odborník je osoba s odbornými znalostmi, která je schopna poskytnout kvalitní služby, poradenství a řešení problémů.

nastavit (tvář slunci)

Smířit se s něčím a přijmout to.

nepříjemný (společník)

Nepříjemným společníkem je osoba, která je otravná, nesnesitelná a nepříjemná.

hrát (dobrý hokej)

Hrát znamená soutěživě propojit pohyb, taktiku a techniku, aby se dosáhlo dobrých výsledků v hokeji.

nekvalitní (práce)

Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

špatný čin

Špatný čin je skutek, který je zločinný, nespravedlivý nebo nedovolený podle zákonů nebo morálky.