Facebook

Dobrý skutek - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu dobrý skutek.

Význam: Dobrý skutek je čin, který pomáhá druhým a který má pozitivní dopad na lidi, zvířata nebo životní prostředí.

poklesek

Poklesek je pokles nebo pokles v něčem, například v číslech, hodnotách nebo množství.

přestupek

Přestupek je porušení zákona nebo jiného právního předpisu, které může být postiženo sankcí.

provinění

Provinění je porušení pravidel nebo zákonů, které se považuje za nezákonné nebo nevhodné.

prohřešení

Prohřešení je narušení zákona nebo obecně uznávaného morálního kodexu.

chyba

Chyba je nedostatek nebo nesprávný výsledek, který může být vyvolán omylem, chybou způsobenou lidskou chybou nebo selháním techniky nebo systému.

pochybení

Pochybení je selhání něčeho, co se dělat mělo, nebo nedodržení nějakého pravidla.

Podobná synonyma

objevit se <kde> (chyba)

Objevit se znamená vynořit se nebo se projevit ve známém prostředí.

velký (chyba)

Velký má mnoho významů, závisí na kontextu. Může to znamenat objem, rozsah, význam, významnost nebo mohou velké věci být také cenné.

litovat provinění

Litovat provinění znamená projevit lítost a litovat toho, co bylo uděláno.

pravopisná chyba

Pravopisná chyba je chyba ve správném zápisu slov ve větě. Mohou být např. ve tvaru slov, interpunkci, českém pravopisu.

osobní chyba (v košíkové)

Osobní chyba je chyba, kterou hráč udělá, když se dotkne míče vlastním tělem během hry.