Facebook

Nevalný - synonyma

Celkem nalezeno 27 synonym ke slovu nevalný.

Význam: Nevalný významně znamená špatný, nedostatečný, nízký nebo nedostatečný.

nevelký

Nevelký znamená malý, menší, skromný.

malý

Malý je opakem velkého, označuje menší velikost, méně čísel, méně množství, většinou nižší hodnoty.

chabý

Chabý označuje něco slabé, neúplné nebo nedostatečné.

nedobrý

Špatný, nevhodný, nežádoucí.

chatrný

Chatrný označuje něco, co je slabé, nevýznamné nebo nestálé.

špatný

Špatný: nevhodný, neuspokojivý, nežádoucí; nekvalitní, horší než očekávání.

bídný

Bídný je vyjádřením hlubokého smutku, úzkosti a zoufalství; označuje stav těžkého utrpení, nouze a bídy.

neuspokojivý

Nespokojivý, nevyhovující očekáváním nebo požadavkům; nesplňující normy nebo standardy.

nekvalitní

Nekvalitní se označuje jako nízká jakost nebo nedostatečná kvalita něčeho.

nedostatečný

Nedostatečný znamená nedostatečné množství nebo jakost; nízká úroveň nebo slabost.

mizerný

Mizerný označuje něco, co je velmi špatné, horší nebo neúplné.

nanicovatý

Nanicovatý je přídavné jméno popisující malý, nezajímavý, bezvýznamný, nedůležitý či nepatrný.

nepěkný

Nepěkný znamená ošklivý, nelíbivý, nevzhledný, nehezký nebo nechutný.

dobrý

Dobrý: pozitivní, dobrý skutek; vysoce hodnocený, znamenající štěstí, úspěch nebo ocenění.

neschopný

Neschopný znamená neschopnost plnit požadavky, úkoly nebo povinnosti; nezpůsobilost, neodpovídající schopnosti nebo vytrvalosti.

nečestný

Nečestný je někdo, kdo nedodržuje zákonné, morální nebo etické normy a podvádí, lže nebo manipuluje.

ničemný

Ničemný = Zlý, zvrácený, zhoubný, zločinný, bezcitný, nízký, amorální.

hanebný

Hanebný je odpudivý, odporný, způsobující hanbu nebo pohoršení.

zlý

Zlý = nekalý, nečestný, bezohledný, hněvivý, špatný, krutý, nespravedlivý.

nesprávný

Nesprávný: neodpovídající běžným pravidlům, názorům nebo standardům; chybný.

chybný

Chybný je něco, co není správné, co je nesprávné, nebo co je nedostatečné.

nenáležitý

Nenáležitý znamená "nevhodný, nepatřičný, nedostatečný".

mylný

Mylný je opačný významu správný nebo pravdivý, například mylný úsudek, předpoklad nebo tvrzení.

nepříznivý

Nepříznivý se obvykle používá k označení něčeho, co je pro danou situaci negativní nebo škodlivé.

nepříjemný

Nepříjemný je vyjádření pro to, co je nezdvořilé, otravné nebo nepříjemné.

neblahý

Neblahý je synonymem pro nešťastný, zlé, špatné nebo tragické. Může také označovat něco, co má negativní vliv.

nevalný

Nevalný významuje něco málo hodnotného, neúspěšného, neuspokojivého, nezáživného nebo nedostatečného.

Podobná synonyma

dobrý odborník

Dobrý odborník je osoba s odbornými znalostmi, která je schopna poskytnout kvalitní služby, poradenství a řešení problémů.

špatný (dojem)

Negativní dojem, hluboké zklamání, zhoršení reputace.

nepříznivý (obchod)

Nepříznivý obchod znamená zhoršení podmínek nebo obchodních vztahů, které mají negativní vliv na obě strany.

chybný skok (koně)

Chybný skok je chyba při skoku s koněm, kdy kůň neskáče přes překážku správně.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, který pomáhá druhým a který má pozitivní dopad na lidi, zvířata nebo životní prostředí.

nekvalitní (práce)

Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

nepříjemný (dojem)

Nepříjemný dojem je pocity odporu, obavy, rozčarování nebo rozčílení vyvolané okolnostmi či situací.

rozmar (dobrý)

Rozmar je stav radosti, blahobytu a štěstí. Je to pozitivní emoce plná optimismu a lásky.

velmi špatný

Velmi špatný znamená hrozný, extrémně špatný, velmi špatný stav.

chatrný (oděv)

Chatrný oděv je velmi slabý, nepoužitelný a vybledlý oděv, často prošlý časem.

nenáležitý (přítel)

Nenáležitý: nevhodný, neadekvátní, nezákonný, nespolehlivý, nevěrný.

hanebný čin

Hanebný čin je čin, který je za hranicí morálních, právních nebo etických standardů a je považován za závažný.

malý počet

Malý počet znamená méně než běžné množství, omezené množství nebo velmi malý počet.

mimořádně dobrý

Vynikající, skvělý, nadstandardní, excelentní.

malý motocykl

Malý motocykl je motorové vozidlo s jednou nebo dvěma nádržemi, které jsou obvykle menší než běžné motocykly a určené pro jízdu na krátké vzdálenosti.

nepříjemný (společník)

Nepříjemným společníkem je osoba, která je otravná, nesnesitelná a nepříjemná.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

špatný (herec)

Špatný herec je herec s nedostatečnými schopnostmi, který hraje svou roli špatně.

chrám (malý)

Chrám je budova určená pro náboženské bohoslužby, obřady a modlitby, obvykle ve vyšším stupni než jiné náboženské stavby.

špatný čin

Špatný čin je skutek, který je zločinný, nespravedlivý nebo nedovolený podle zákonů nebo morálky.

nedobrý (čin)

Nedobrý čin je zločin nebo jiné protiprávní nebo morálně nevhodné chování.

shluk (nevelký)

Shluk je skupina nebo seskupení něčeho, obvykle malých objektů nebo částí, které jsou sdružené dohromady.

platby neschopný

Platby neschopný je stav, kdy osoba není schopna plnit své finanční závazky.

nekonečně malý

Nekonečně malý je vyjádření pro velmi malou hodnotu nebo velikost, která je zanedbatelná ve srovnání s ostatními.

člověk (špatný)

Člověk, označení pro individuum s negativními vlastnostmi, např. závist, lhostejnost, nespravedlnost.

hrát (dobrý hokej)

Hrát znamená soutěživě propojit pohyb, taktiku a techniku, aby se dosáhlo dobrých výsledků v hokeji.

velmi malý

Velmi malý znamená minimální, miniaturní nebo mikroskopický.

chatrný (znalosti)

Chatrný je používaný pro popis nedostatečných, slabých nebo nedostatečných znalostí.