Facebook

špatný čin - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu špatný čin.

Význam: Špatný čin je skutek, který je zločinný, nespravedlivý nebo nedovolený podle zákonů nebo morálky.

přestupek

Přestupek je nedovolené jednání nebo čin, který porušuje zákon nebo jinou právní předpis.

provinění

Porušení pravidel, zákonů nebo morálních standardů; porušení povinností nebo závazků.

Podobná synonyma

litovat provinění

Litovat provinění znamená projevit lítost a litovat toho, co bylo uděláno.