Facebook

Hrát (dobrý hokej) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu hrát (dobrý hokej).

Význam: Hrát znamená soutěživě propojit pohyb, taktiku a techniku, aby se dosáhlo dobrých výsledků v hokeji.

představovat (výrobek)

Představovat znamená ukázat, demonstrovat nebo popsat výrobek nebo službu.

demonstrovat

Demonstrovat znamená prezentovat, ukazovat nebo jasně ukázat něco jiným.

ukazovat

Ukazovat znamená předvádět, ukázat, ukazovat směr nebo cíl.

Podobná synonyma

výrobek

Výrobek je cokoliv vytvořený člověkem k uspokojení potřeb. Mohou to být materiální i nehmateriální služby.

ukazovat (směr)

Ukazovat znamená odkazovat na určitý směr nebo cíl.

představovat

Představovat znamená vyjadřovat myšlenky, předměty nebo osoby slovy nebo obrazy.

výrobek (oděvní)

Výrobek (oděvní) je výsledkem výrobního procesu, který byl navržen tak, aby vytvořil funkční oblečení.

představovat <koho>

Představovat znamená prezentovat, ukazovat nebo vystihovat někoho nebo něco.

ukazovat se

Ukazovat se znamená předvádět se, prezentovat se nebo být viditelný pro ostatní.

ukazovat <co>

Ukazovat: předvádět, ukázat, zkoumat nebo hledat něco.

představovat si

Představovat si znamená vytvářet představu o čemkoli pomocí myšlení, vyobrazení nebo představ.

představovat se

Představovat se znamená představit ostatním svou totožnost, jméno a základní informace o sobě.

ukazovat (doklady)

Ukazovat znamená poukázat na něco a dát najevo, ukázat cestu nebo doklady.

ukazovat (humor)

Ukazovat znamená sdělit něco humoristicky, aby se dosáhlo zábavného efektu.

vadný výrobek

Vadný výrobek je produkt, který neodpovídá požadovaným standardům kvality nebo očekávání zákazníka.

demonstrovat (výsledky)

Ukázat, projevit nebo dokázat něco jasně a očividně.

ukazovat se (sněženky)

Ukazovat se znamená projevit se nebo se objevit.

představovat si <co>

Představovat si: vytvářet si obraz nebo vize o něčem.

představovat si věci lepší, než jsou

Představovat si věci lepší, než jsou je vytvářet si optimistickou představu o budoucnosti, kterou snažíme dosáhnout.